Научи ги потребните
вештини

Академија за дигитален маркетинг - Достапна со ваучер

Слободни места: 6

Уписи до: септември 2020

Стани Дигитален маркетер за 6 месеци

Партнери за вработување: 15

Академија за графички дизајн - Достапна со ваучер

Слободни места: 6

Уписи до: октомври 2020

Стани Графички дизајнер за 7 месеци

Партнери за вработување: 11

Remote Академија за Front-end програмирање - Достапна со ваучер

Слободни места: 7

Уписи до: октомври 2020

Стани Front-end програмер за 9 месеци

Партнери за вработување: 12

Remote Академија за Full-stack програмирање - Достапна со ваучер

Слободни места: 8

Уписи до: октомври 2020

Стани Full-stack програмер за 10 месеци

Партнери за вработување: 12

Online Академија за Data Science - Достапна со ваучер

Слободни места: 7

Уписи до: септември 2020

Стани Junior Data Scientist за 12 месеци

Партнери за вработување: 6

Академија за Software Testing - Достапна со ваучер

Слободни места: 7

Уписи до: октомври 2020

Стани Software Tester за 6 месеци

Партнери за вработување: 10

UX/UI Remote Academy - Достапна со ваучер

Слободни места: 8

Уписи до: октомври 2020

Стани UX/UI Designer за 8 месеци

Партнери за вработување: 7

Обуки од областа на Data Science

Data Science

30.09.2020

Обуки од областа на Програмирање

Програмирање

30.09.2020

Обуки од областа на Графички Дизајн

Графички Дизајн

30.09.2020

Обуки од областа на Дигитален маркетинг

Дигитален Маркетинг

30.09.2020

Обуки од областа на UX/UI дизајн

UX/UI Дизајн

30.09.2020

Обуки од областа на IT Проектен менаџмент

Олгица Стрезоска

30.09.2020

Обуки од областа на Основни компјутерски вештини

Александар Ѓурчиноски

30.09.2020