Запознавање со Laravel: Целосна веб апликација од нула

со: G6

Учесниците на овој курс ќе бидат во можност да научат како да изработат целосна веб апликација од 0.


Од изработка на веб решение за само неколку часа, до комплексни и скалабилни веб апликации.

Со повеќе од 15.000 јавни проекти, Laravel е дефинитивно најкористенатa рамка (framework) во светот на PHP.

Преку нашите интерактивни предавања и по завршувањето на овој курс, вие ќе бидете комплетно спремни да изработите целосно веб решение.

Времетраење:

4 саботи со по 4 часа интерактивни предавања (предавање - работилница - дискусии)


Структура на курсот

1. Ден

 а) Вовед

 б) Composer

 в) MVC

 г) Задача

 д) Дискусија и прашања

2.Ден

 а) Што е Laravel

 б) Artisan

 в) Routes и Controllers

 г) Views, Sessions, Cookies

 д) Задача

 ѓ) Дискусија и прашања

3.Ден

а) Eloquent и Relations

 б) Migrations и Seeds

 в) Authentication

 г) Задача

 д) Дискусија и прашања

4.Ден

 а) Преглед на код и презентации

 б) Дискусија и прашања

Предзнаења

 Учесниците треба да имаат претходно познавање на PHP, основни познавања на ООП, основни познавања на HTML, основни познавања на работа со бази на податоци.


Инструктори

Дејан Ангелов

 Laravel Artisan / 8 години PHP искуство / 2 години активно Laravel искуство

Влатко Ѓурѓиноски

 Web architect / Повеќе од 10 години PHP искуство

Теди Пејоски

 Повеќе од 10 години PHP искуство


Потрбени материјали

 Сопствен Лаптоп компјутер


Учесниците на овој курс ќе бидат во можност да научат како да изработат целосна веб апликација од 0.


Од изработка на веб решение за само неколку часа, до комплексни и скалабилни веб апликации.

Со повеќе од 15.000 јавни проекти, Laravel е дефинитивно најкористенатa рамка (framework) во светот на PHP.

Преку нашите интерактивни предавања и по завршувањето на овој курс, вие ќе бидете комплетно спремни да изработите целосно веб решение.

Времетраење:

4 саботи со по 4 часа интерактивни предавања (предавање - работилница - дискусии)


Структура на курсот

1. Ден

 а) Вовед

 б) Composer

 в) MVC

 г) Задача

 д) Дискусија и прашања

2.Ден

 а) Што е Laravel

 б) Artisan

 в) Routes и Controllers

 г) Views, Sessions, Cookies

 д) Задача

 ѓ) Дискусија и прашања

3.Ден

а) Eloquent и Relations

 б) Migrations и Seeds

 в) Authentication

 г) Задача

 д) Дискусија и прашања

4.Ден

 а) Преглед на код и презентации

 б) Дискусија и прашања

Предзнаења

 Учесниците треба да имаат претходно познавање на PHP, основни познавања на ООП, основни познавања на HTML, основни познавања на работа со бази на податоци.


Инструктори

Дејан Ангелов

 Laravel Artisan / 8 години PHP искуство / 2 години активно Laravel искуство

Влатко Ѓурѓиноски

 Web architect / Повеќе од 10 години PHP искуство

Теди Пејоски

 Повеќе од 10 години PHP искуство


Потрбени материјали

 Сопствен Лаптоп компјутер


Започнува на:
21.11.2015

21.11.2015

11:00-15:00

28.11.2015

11:00-15:00

05.12.2015

11:00-15:00

12.12.2015

11:00-15:00

16 часа

Бесплатен

10 слободни места

Сопствен Лаптоп компјутер

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

G6

G6

За авторот

G6 Solutions is a privately-held company, focused on developing high quality mobile and web solutions using cutting-edge technologies.

Веб страна

http://g6solutions.com/

Информации за курсот

Оцена:

G6
G6

Инструктор

Започнува на:
21.11.2015

21.11.2015

11:00-15:00

28.11.2015

11:00-15:00

05.12.2015

11:00-15:00

12.12.2015

11:00-15:00

16 часа

Бесплатен

10 слободни места

Сопствен Лаптоп компјутер

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели: