Иновации за компании - Innovation for corporates

со: Damian Damjanovski

За курсот:

Ти и твојот тим сте кретивни и сакате да ја однесете вашата компанија на следно ниво? Имате идеи меѓутоа ви е потребен последниот push за да ги остварите?

 Многу поединци имаат одлични идеи за бизнис иновации, но потешкотиите во реализацијата ги спречуваат да ги остварат. Без разлика дали се работи за идеја применлива во традиционалниот бизнис или пак идеја за создавање на сопствен стартап. Оваа интензивна работилница за Иновации цели кон тоа да ги опреми учесниците со алатките и вештините за брзо тестирање на идеите, добивање на feedback и првите позитивни резултати. Со цел да дојдеме до овие вештини, ќе поминеме низ неколку вежби за учење на последните алатки за креирање за прототип на иновацијата. Потоа ќе се фокусираме на Циклусот на брзи иновации за да развиеме нов продукт или услуга, или пак да иновираме кај веќепостоечките бизниси. 

Идејата е да создадеш култура на иновации во твојот бизнис за да можеш да го пратиш дигиталното време кое брзо се менува. По завршувањето на работилницата ќе можеш самостојно да иновираш и генерираш идеи кои ќе носат успех во твојот бизнис. Работилниците ќе се одржуваат на англиски.


Што ќе научиш на курсот Иновации за компании? 

✓ Ќе научиш да ги присвоиш мајндсетот и алатките потребни за да ја лансираш твојата следна генијална идеја, и како да иновираш во рамките на еден традиционален бизнис. 

✓ Ќе научиш како да ги трансформираш проблемите во работењето во нови можности.

✓ Ќе научиш да правиш прототипи за твојот производ или услуга со цел да го тестираш пазарот, то ест да добиеш почетен feedback од твоите клиенти

✓ Ќе научиш што е она што треба да го мериш за да ја дознаеш состојбата на пазарот, и да одлучиш кои треба да бидат твоите следни чекори.

По завршување на курсот, сите учесници ќе добијат сертификати во печатена и онлајн верзија.

Зошто треба да научиш од Damian Damjanovski? 

Работи во Ogilvy, а претходно во BMF. Работи на креирање на стратегии и помогнал да се создаде наградувана работа за некои од најголемите брендови во Австралија во повеќе индустрии и сектори, вклучувајќи ја кампањата "Share a Coke" за Кока Кола. Сака да чита книги, да ги поправа останатите и да игра игрици. Пред да влезе во светот на адвертајзингот, работеше во финансии како Technology Evangelist помагајќи им на корпорации да ги оживеат иновациите кои ќе им го променат бизнисот.


Специјалност: Web trends, emerging technology, collaborative technologies, social media, social networking, community-driven technology, design aesthetics, information architecture, presentation and communication design and copy, web 2.0, bridging technology and business, training on tech and trends, evangelism of technology and shifting trends, business systems best-practice consulting, creative thinking, workshop facilitation, thought leadership, innovation, and I can make a damn good cup of coffee.

About the course:

Many people have great ideas but seldom act on them - whether it's championing an idea within a traditional business or building their own startup. This hands-on Rapid Innovation workshop aims to equip students with the tools and insights to quickly test their ideas and gain feedback and traction. To realize these objectives, students will take part in hands-on activities, become familiar with the latest prototyping tools and in later sessions will leverage a concept called the Rapid Innovation Cycle in order to develop a new or pre-existing product or service concept. 

The general idea is to improve your innovation culture in order to keep up with the rapidly changing digital times.The lectures will be held in English.

What are you going to learn on the course Innovation for corporates? 

✓ You will learn to adopt the mindset and tools necessary to launch your next big idea, and produce innovation within traditional businesses.

✓ You will learn to identify problems as opportunities.

✓ You will learn to prototype to get a response from potential customers.

✓ You will learn what to measure to get market insight on the product and help you decide what to do next.

All participants will receive an online and printed certificate.

Why you should learn from Damian Damjanovski?

He's working at Ogilvy, and BMF before that – he strategises and has helped produce award winning work for some of the biggest brands in Australia across multiple industries and sectors, including the 2011 "Share a Coke" campaign for Coca-Cola. He likes reading books, correcting people, and playing video games. Before entering advertising, ​Damian worked in the finance industry as a Technology Evangelist - helping to bring to life innovations within a large corporate setting.

Specialties: Web trends, emerging technology, collaborative technologies, social media, social networking, community-driven technology, design aesthetics, information architecture, presentation and communication design and copy, web 2.0, bridging technology and business, training on tech and trends, evangelism of technology and shifting trends, business systems best-practice consulting, creative thinking, workshop facilitation, thought leadership, innovation, and I can make a damn good cup of coffee.


За курсот:

Ти и твојот тим сте кретивни и сакате да ја однесете вашата компанија на следно ниво? Имате идеи меѓутоа ви е потребен последниот push за да ги остварите?

 Многу поединци имаат одлични идеи за бизнис иновации, но потешкотиите во реализацијата ги спречуваат да ги остварат. Без разлика дали се работи за идеја применлива во традиционалниот бизнис или пак идеја за создавање на сопствен стартап. Оваа интензивна работилница за Иновации цели кон тоа да ги опреми учесниците со алатките и вештините за брзо тестирање на идеите, добивање на feedback и првите позитивни резултати. Со цел да дојдеме до овие вештини, ќе поминеме низ неколку вежби за учење на последните алатки за креирање за прототип на иновацијата. Потоа ќе се фокусираме на Циклусот на брзи иновации за да развиеме нов продукт или услуга, или пак да иновираме кај веќепостоечките бизниси. 

Идејата е да создадеш култура на иновации во твојот бизнис за да можеш да го пратиш дигиталното време кое брзо се менува. По завршувањето на работилницата ќе можеш самостојно да иновираш и генерираш идеи кои ќе носат успех во твојот бизнис. Работилниците ќе се одржуваат на англиски.


Што ќе научиш на курсот Иновации за компании? 

✓ Ќе научиш да ги присвоиш мајндсетот и алатките потребни за да ја лансираш твојата следна генијална идеја, и како да иновираш во рамките на еден традиционален бизнис. 

✓ Ќе научиш како да ги трансформираш проблемите во работењето во нови можности.

✓ Ќе научиш да правиш прототипи за твојот производ или услуга со цел да го тестираш пазарот, то ест да добиеш почетен feedback од твоите клиенти

✓ Ќе научиш што е она што треба да го мериш за да ја дознаеш состојбата на пазарот, и да одлучиш кои треба да бидат твоите следни чекори.

По завршување на курсот, сите учесници ќе добијат сертификати во печатена и онлајн верзија.

Зошто треба да научиш од Damian Damjanovski? 

Работи во Ogilvy, а претходно во BMF. Работи на креирање на стратегии и помогнал да се создаде наградувана работа за некои од најголемите брендови во Австралија во повеќе индустрии и сектори, вклучувајќи ја кампањата "Share a Coke" за Кока Кола. Сака да чита книги, да ги поправа останатите и да игра игрици. Пред да влезе во светот на адвертајзингот, работеше во финансии како Technology Evangelist помагајќи им на корпорации да ги оживеат иновациите кои ќе им го променат бизнисот.


Специјалност: Web trends, emerging technology, collaborative technologies, social media, social networking, community-driven technology, design aesthetics, information architecture, presentation and communication design and copy, web 2.0, bridging technology and business, training on tech and trends, evangelism of technology and shifting trends, business systems best-practice consulting, creative thinking, workshop facilitation, thought leadership, innovation, and I can make a damn good cup of coffee.

About the course:

Many people have great ideas but seldom act on them - whether it's championing an idea within a traditional business or building their own startup. This hands-on Rapid Innovation workshop aims to equip students with the tools and insights to quickly test their ideas and gain feedback and traction. To realize these objectives, students will take part in hands-on activities, become familiar with the latest prototyping tools and in later sessions will leverage a concept called the Rapid Innovation Cycle in order to develop a new or pre-existing product or service concept. 

The general idea is to improve your innovation culture in order to keep up with the rapidly changing digital times.The lectures will be held in English.

What are you going to learn on the course Innovation for corporates? 

✓ You will learn to adopt the mindset and tools necessary to launch your next big idea, and produce innovation within traditional businesses.

✓ You will learn to identify problems as opportunities.

✓ You will learn to prototype to get a response from potential customers.

✓ You will learn what to measure to get market insight on the product and help you decide what to do next.

All participants will receive an online and printed certificate.

Why you should learn from Damian Damjanovski?

He's working at Ogilvy, and BMF before that – he strategises and has helped produce award winning work for some of the biggest brands in Australia across multiple industries and sectors, including the 2011 "Share a Coke" campaign for Coca-Cola. He likes reading books, correcting people, and playing video games. Before entering advertising, ​Damian worked in the finance industry as a Technology Evangelist - helping to bring to life innovations within a large corporate setting.

Specialties: Web trends, emerging technology, collaborative technologies, social media, social networking, community-driven technology, design aesthetics, information architecture, presentation and communication design and copy, web 2.0, bridging technology and business, training on tech and trends, evangelism of technology and shifting trends, business systems best-practice consulting, creative thinking, workshop facilitation, thought leadership, innovation, and I can make a damn good cup of coffee.


Започнува на:
29.11.2017

29.11.2017

17:45-19:45

30.11.2017

17:45-19:45

04.12.2017

17:45-19:45

6 часа

4300 ден.

Нема слободни места

Lap top / Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Damian Damjanovski

Damian Damjanovski

Strategy, communications, and product management consultant

За авторот

Damian has an extensive history working with brands, startups and agencies in the technology, communications and innovation space. Using experimentations and lean methodology Damian has driven strategies to solve business problems and create original ideas, campaigns, and products.

Damian has developed effective strategic approaches across a broad range of businesses, from established multinational brands (Samsung, Coca-Cola, QANTAS, American Express, Fujifilm, KFC), to government agencies (Dept Health and Ageing, Dept of Transport, Department of Defence), and startups ranging from pre seed (Doctus, Brewquets, Projo) to fully funded (eWallet, Tyro, Aussie Farmers Direct, Get Wines Direct).

Having launched and successfully exited multiple businesses, Damian now consults with a select group of startups and brands across his specialties of strategy, communications, and product management as well as lecturing through industry bodies.

Информации за курсот

Оцена:

Damian Damjanovski
Damian Damjanovski

Инструктор

Започнува на:
29.11.2017

29.11.2017

17:45-19:45

30.11.2017

17:45-19:45

04.12.2017

17:45-19:45

6 часа

4300 ден.

Нема слободни места

Lap top / Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: