Курс за Microsoft Excel

со: Александар Ѓурчиноски

Без разлика дали си фриленсер, професионалец, студент, уметник или истражувач... Научи да работиш во Microsoft Excel за поголема компетентност во секоја професија, и уште една нова вештина во твоето CV!


Цели на курсот

- Креирање на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Употреба на Microsoft Excel за решавање на секојдневни бизнис модели со акцент на:

- Изработка на нумерички решенија

- Креирање и употреба на база на податоци во употреблива информација

- Учење на структурата на Microsoft Excel

- Создавање на струткрура на база на податоци и извлекување на информации од базата на податоци во корист на подоври бизнис одлуки и насоки.

- Форматирање на податоци и употреба на фасада во форматирање на знаци – практична примена

- Учење на дизајн на податоци, форматирање на броеви и подесување на страна за подобар приказ на податоците

- Креитање на ефективени и ефикасни формули кои што ќе можат да извршуваат нумерички, логички и текстуални пресметки осбособени за анализа на податоци

- Напредна програма за употреба на формули и елементи на формули

- Визуелизација на податоците и нивни приказ преку условно форматирање и графикони

- Изучување како да се извршува резулатат од база на податоци преку сортирање, филтри, напредни филтри и пивот табели. Концепти и техники како да се обработуваат податоци, класифицираат и трансформираат во обработливи и употребливи за секојдневни извештаи и крајни резултати.

Обврска на корисницете:

- Да имаат инсталирано Ексел 2010/2013 или 2016

- Лаптоп

Корисницеите на курсот ќе се стекнат со:


Недела 1


- Развој на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Што претставува Microsoft Excel?

- Структура на Microsoft Excel

- Кратенки во Microsoft Excel за поефикасна и побрзо извршување на функциите 

- Како да креирате на работна површина за анализа на податоци

- Форматирање на броеви и текст

- Дизајн за подобро прикажување на податоците

- Подесување на страна за печатење

- Формули, типови на формули, елеминти во формули и функции

- Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи


Недела 2


- Валидација на податоци

- Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии

- Номенклатура на табели и ќелии

- Интеракција помеѓу работни листови и работни документи

- Сортирање, филтри и пивот табели


Недела 3


- Агрегатни и нумерички формули

- Формули со низи

- Логички формули

- Текстуални формули

- Формули со датуми

- Формули за пребарување


Недела 4


- Напредно сортирање и напреде филтер на податоци

- Условно форматирање

- Алатка за внесување на податоци

- Распоредување на податоци по колони (Text to column)

- Визуелизација на податоци (графикони)

- Заштита на ќелии, работни листови и документи

Без разлика дали си фриленсер, професионалец, студент, уметник или истражувач... Научи да работиш во Microsoft Excel за поголема компетентност во секоја професија, и уште една нова вештина во твоето CV!


Цели на курсот

- Креирање на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Употреба на Microsoft Excel за решавање на секојдневни бизнис модели со акцент на:

- Изработка на нумерички решенија

- Креирање и употреба на база на податоци во употреблива информација

- Учење на структурата на Microsoft Excel

- Создавање на струткрура на база на податоци и извлекување на информации од базата на податоци во корист на подоври бизнис одлуки и насоки.

- Форматирање на податоци и употреба на фасада во форматирање на знаци – практична примена

- Учење на дизајн на податоци, форматирање на броеви и подесување на страна за подобар приказ на податоците

- Креитање на ефективени и ефикасни формули кои што ќе можат да извршуваат нумерички, логички и текстуални пресметки осбособени за анализа на податоци

- Напредна програма за употреба на формули и елементи на формули

- Визуелизација на податоците и нивни приказ преку условно форматирање и графикони

- Изучување како да се извршува резулатат од база на податоци преку сортирање, филтри, напредни филтри и пивот табели. Концепти и техники како да се обработуваат податоци, класифицираат и трансформираат во обработливи и употребливи за секојдневни извештаи и крајни резултати.

Обврска на корисницете:

- Да имаат инсталирано Ексел 2010/2013 или 2016

- Лаптоп

Корисницеите на курсот ќе се стекнат со:


Недела 1


- Развој на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Што претставува Microsoft Excel?

- Структура на Microsoft Excel

- Кратенки во Microsoft Excel за поефикасна и побрзо извршување на функциите 

- Како да креирате на работна површина за анализа на податоци

- Форматирање на броеви и текст

- Дизајн за подобро прикажување на податоците

- Подесување на страна за печатење

- Формули, типови на формули, елеминти во формули и функции

- Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи


Недела 2


- Валидација на податоци

- Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии

- Номенклатура на табели и ќелии

- Интеракција помеѓу работни листови и работни документи

- Сортирање, филтри и пивот табели


Недела 3


- Агрегатни и нумерички формули

- Формули со низи

- Логички формули

- Текстуални формули

- Формули со датуми

- Формули за пребарување


Недела 4


- Напредно сортирање и напреде филтер на податоци

- Условно форматирање

- Алатка за внесување на податоци

- Распоредување на податоци по колони (Text to column)

- Визуелизација на податоци (графикони)

- Заштита на ќелии, работни листови и документи

Започнува на:

12.06.2017

20:00-22:00

15.06.2017

20:00-22:00

18.06.2017

17:00-20:30

19.06.2017

20:00-22:00

22.06.2017

20:00-22:00

27.06.2017

20:00-22:00

29.06.2017

20:00-22:00

02.07.2017

17:30-21:00

03.07.2017

20:00-22:00

04.07.2017

20:00-22:00

04.09.2017

20:00-22:00

06.09.2017

20:00-22:00

11.09.2017

20:00-22:00

13.09.2017

20:00-22:00

15.09.2017

20:00-22:00

18.09.2017

20:00-22:00

20.09.2017

20:00-22:00

22.09.2017

20:00-22:00

25.09.2017

20:00-22:00

27.09.2017

20:00-22:00

29.09.2017

20:00-22:00

02.10.2017

12:00-14:00

04.10.2017

20:00-22:00

06.10.2017

20:00-22:00

09.10.2017

20:00-22:00

13.10.2017

20:00-22:00

16.10.2017

20:00-22:00

18.10.2017

20:00-22:00

20.10.2017

20:00-22:00

25.10.2017

20:00-22:00

27.10.2017

20:00-22:00

30.10.2017

20:00-22:00

01.11.2017

20:00-22:00

03.11.2017

20:00-22:00

24.11.2017

20:00-22:00

27.11.2017

20:00-22:00

29.11.2017

20:00-22:00

01.12.2017

20:00-22:00

04.12.2017

20:00-22:00

06.12.2017

20:00-22:00

11.12.2017

20:00-22:00

13.12.2017

20:00-22:00

15.12.2017

20:00-22:00

18.12.2017

20:00-22:00

20.12.2017

20:00-22:00

22.12.2017

20:00-22:00

23 часа

3900 ден.

1 слободно место

5 слободни места

6 слободни места

5 слободни места

Лап топ со инсталиран Microsoft Excel

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Александар Ѓурчиноски

Александар Ѓурчиноски

Бизнис аналитичар

За авторот

5+ години работно искуство со Microsoft Excel, бизнис анализа и обработка на податаци. 6 месечно искуство како full-stuck developer за web апликации.

Вработен како Специјалист за планирање и контрола на категории, т.е бизнис аналитичар за Ramstore Македонија. Претходно работно искуство како аналитичар во Стопанска Банка АД Скопје, и во Унгарската Национална Трговска Куќа во Македонија.


Информации за курсот

Оцена:

Александар Ѓурчиноски
Александар Ѓурчиноски

Инструктор

Започнува на:

12.06.2017

20:00-22:00

15.06.2017

20:00-22:00

18.06.2017

17:00-20:30

19.06.2017

20:00-22:00

22.06.2017

20:00-22:00

27.06.2017

20:00-22:00

29.06.2017

20:00-22:00

02.07.2017

17:30-21:00

03.07.2017

20:00-22:00

04.07.2017

20:00-22:00

04.09.2017

20:00-22:00

06.09.2017

20:00-22:00

11.09.2017

20:00-22:00

13.09.2017

20:00-22:00

15.09.2017

20:00-22:00

18.09.2017

20:00-22:00

20.09.2017

20:00-22:00

22.09.2017

20:00-22:00

25.09.2017

20:00-22:00

27.09.2017

20:00-22:00

29.09.2017

20:00-22:00

02.10.2017

12:00-14:00

04.10.2017

20:00-22:00

06.10.2017

20:00-22:00

09.10.2017

20:00-22:00

13.10.2017

20:00-22:00

16.10.2017

20:00-22:00

18.10.2017

20:00-22:00

20.10.2017

20:00-22:00

25.10.2017

20:00-22:00

27.10.2017

20:00-22:00

30.10.2017

20:00-22:00

01.11.2017

20:00-22:00

03.11.2017

20:00-22:00

24.11.2017

20:00-22:00

27.11.2017

20:00-22:00

29.11.2017

20:00-22:00

01.12.2017

20:00-22:00

04.12.2017

20:00-22:00

06.12.2017

20:00-22:00

11.12.2017

20:00-22:00

13.12.2017

20:00-22:00

15.12.2017

20:00-22:00

18.12.2017

20:00-22:00

20.12.2017

20:00-22:00

22.12.2017

20:00-22:00

23 часа

3900 ден.

1 слободно место

5 слободни места

6 слободни места

5 слободни места

Лап топ со инсталиран Microsoft Excel

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: