Курс за Microsoft Excel

со: Александар Ѓурчиноски

Без разлика дали си фриленсер, професионалец, студент, уметник или истражувач... Научи да работиш во Microsoft Excel за поголема компетентност во секоја професија, и уште една нова вештина во твоето CV!


Што ќе научиш?

- Запознавање со тоа што претставува Excel

- Како да им дадеш смисла на твоите податоци

- Како да ги анализираш твоите податоци

- Shortcuts и најдобри практики за работа, применливи во секоја професија

- Креирање и дизајнирање на работни листови

- Додавање, бришење и реименување на работни листови

- Обработка на редови и колони

- Фиксирање на делови од работните листови и воспоставување на подобар работен шаблон

- Преместување, копирање и реупотреба на работните листови (шаблони)

- Аплицирање на теми во работните листови

- Додавање и обработка на податоци

- Промена на големината на ќелиите и нивно спојување и усогласување

- Форматирање на броеви и податоци во ќелиите

- Промена на изгледот на ќелиите

- Форматирање на ќелии при нивно копирање и аплицирање во нови ќелии

- Селектирање на податоци

- Вметнување и бришење на колони и редови

- Автоматско пополнување на ќелии

- Валидација на ќелии во кои се внесуваат податоци

- Условно форматирање

- Креирање на листа за автоматско пополнување и можност за сортирање на податоци

- Импортирање на txt докомументи  

- Креирање и форматирање на табели

- Сортирање на податоци во табела

- Употреба на филтри во табела

- Употреба на алатка (remove duplicate)

- Употреба на формули и функции, основи, мануелно креирање

- Именување на поедниечни ќелии и опсег од ќелии за нивна употреба во формули и функции

- Употреба на основни функции и операции (логички функции, работа со текст, работа со време и датуми, пребарување во колони и редови, математички операции, статистички операции )

- Употреба на локатор за потекло на операции

- Како да ја пронајдеме потребната формула и дополнително да истражиме нови

- Употреба на графикони и нивно форматирање 

- Приказ на график во ќелии (sparklines)

- Примена на различни видови на графикони

- Креирање на пивот табели и пивот графикони 

- Заштита на работните листови  

- Употреба на Макро алатка

- Форматирање на работен лист за печатење

- Осврт на анализа на податоци


Без разлика дали си фриленсер, професионалец, студент, уметник или истражувач... Научи да работиш во Microsoft Excel за поголема компетентност во секоја професија, и уште една нова вештина во твоето CV!


Што ќе научиш?

- Запознавање со тоа што претставува Excel

- Како да им дадеш смисла на твоите податоци

- Како да ги анализираш твоите податоци

- Shortcuts и најдобри практики за работа, применливи во секоја професија

- Креирање и дизајнирање на работни листови

- Додавање, бришење и реименување на работни листови

- Обработка на редови и колони

- Фиксирање на делови од работните листови и воспоставување на подобар работен шаблон

- Преместување, копирање и реупотреба на работните листови (шаблони)

- Аплицирање на теми во работните листови

- Додавање и обработка на податоци

- Промена на големината на ќелиите и нивно спојување и усогласување

- Форматирање на броеви и податоци во ќелиите

- Промена на изгледот на ќелиите

- Форматирање на ќелии при нивно копирање и аплицирање во нови ќелии

- Селектирање на податоци

- Вметнување и бришење на колони и редови

- Автоматско пополнување на ќелии

- Валидација на ќелии во кои се внесуваат податоци

- Условно форматирање

- Креирање на листа за автоматско пополнување и можност за сортирање на податоци

- Импортирање на txt докомументи  

- Креирање и форматирање на табели

- Сортирање на податоци во табела

- Употреба на филтри во табела

- Употреба на алатка (remove duplicate)

- Употреба на формули и функции, основи, мануелно креирање

- Именување на поедниечни ќелии и опсег од ќелии за нивна употреба во формули и функции

- Употреба на основни функции и операции (логички функции, работа со текст, работа со време и датуми, пребарување во колони и редови, математички операции, статистички операции )

- Употреба на локатор за потекло на операции

- Како да ја пронајдеме потребната формула и дополнително да истражиме нови

- Употреба на графикони и нивно форматирање 

- Приказ на график во ќелии (sparklines)

- Примена на различни видови на графикони

- Креирање на пивот табели и пивот графикони 

- Заштита на работните листови  

- Употреба на Макро алатка

- Форматирање на работен лист за печатење

- Осврт на анализа на податоци


Започнува на:

12.06.2017

20:00-22:00

15.06.2017

20:00-22:00

18.06.2017

17:00-20:30

19.06.2017

20:00-22:00

22.06.2017

20:00-22:00

27.06.2017

20:00-22:00

29.06.2017

20:00-22:00

02.07.2017

17:30-21:00

03.07.2017

20:00-22:00

04.07.2017

20:00-22:00

24.07.2017

20:00-22:00

26.07.2017

20:00-22:00

28.07.2017

20:00-22:00

04.08.2017

20:00-22:00

06.08.2017

12:00-14:00

07.08.2017

20:00-22:00

09.08.2017

20:00-22:00

11.08.2017

20:00-22:00

13.08.2017

20:00-22:00

14.08.2017

20:00-22:00

16.08.2017

20:00-22:00

18.08.2017

20:00-22:00

23 часа

3900 ден.

Нема слободни места

5 слободни места

Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Александар Ѓурчиноски

Александар Ѓурчиноски

Бизнис аналитичар

За авторот

5+ години работно искуство со Microsoft Excel, бизнис анализа и обработка на податаци. 6 месечно искуство како full-stuck developer за web апликации.

Вработен како Специјалист за планирање и контрола на категории, т.е бизнис аналитичар за Ramstore Македонија. Претходно работно искуство како аналитичар во Стопанска Банка АД Скопје, и во Унгарската Национална Трговска Куќа во Македонија.


Информации за курсот

Оцена:

Александар Ѓурчиноски
Александар Ѓурчиноски

Инструктор

Започнува на:

12.06.2017

20:00-22:00

15.06.2017

20:00-22:00

18.06.2017

17:00-20:30

19.06.2017

20:00-22:00

22.06.2017

20:00-22:00

27.06.2017

20:00-22:00

29.06.2017

20:00-22:00

02.07.2017

17:30-21:00

03.07.2017

20:00-22:00

04.07.2017

20:00-22:00

24.07.2017

20:00-22:00

26.07.2017

20:00-22:00

28.07.2017

20:00-22:00

04.08.2017

20:00-22:00

06.08.2017

12:00-14:00

07.08.2017

20:00-22:00

09.08.2017

20:00-22:00

11.08.2017

20:00-22:00

13.08.2017

20:00-22:00

14.08.2017

20:00-22:00

16.08.2017

20:00-22:00

18.08.2017

20:00-22:00

23 часа

3900 ден.

Нема слободни места

5 слободни места

Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: