Курс за AutoCAD 2D

со: Ивона Крстеска

Научи како да работиш во AutoCAD со цел креирање конструктивни цртежи кои јасно ќе ја презентираат твојата идеја.

AutoCAD 2D со сите свои можности скоро и да нема сериозна конкуренција. Преку оваа програма ќе стекнеш знаење и вештини со алатките кои АutoCAD ги нуди, преку кои ќе можеш самостојно, ефикасно и креативно да изработиш технички цртежи за сопствените потреби.

За кого е наменет овој курс?

- Aрхитекти, проект менаџери, инженери, графички дизајнери, геодети и други лица кои се занимаваат со проектирање, графички дизајн и подготовка на технички цртежи.

- Ученици и студенти од техничките училишта и факултети, и млади ентузијасти кои сакаат да го збогатат своето знаење за компјутерските програми.


Програма на курсот: 

Недела 1

• Запознавање со програмата и просторот за цртање

• Запознавање со основните алатки

• Команди за цртање на нови елементи

Недела 2

• Модификација на постоечките елементи

• Приказ на цртежот на екранот

• Команди за котирање

Недела 3

• Позиционирање на елементите на цртежот

• Шрафирање

• Креирање и модифицирање на текст

Недела 4

• Команди за принтање – плотирање

• Креирање на основни цртежи

Совладувањето на оваа програма не бара задолжително претходно познавање на одредени програми, освен на оперативниот систем Windows.

Сите учесници ќе добијат сертификат во дигитална и печатена форма за завршен курс.  

Имаш дополнителни прашања? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме.

Научи како да работиш во AutoCAD со цел креирање конструктивни цртежи кои јасно ќе ја презентираат твојата идеја.

AutoCAD 2D со сите свои можности скоро и да нема сериозна конкуренција. Преку оваа програма ќе стекнеш знаење и вештини со алатките кои АutoCAD ги нуди, преку кои ќе можеш самостојно, ефикасно и креативно да изработиш технички цртежи за сопствените потреби.

За кого е наменет овој курс?

- Aрхитекти, проект менаџери, инженери, графички дизајнери, геодети и други лица кои се занимаваат со проектирање, графички дизајн и подготовка на технички цртежи.

- Ученици и студенти од техничките училишта и факултети, и млади ентузијасти кои сакаат да го збогатат своето знаење за компјутерските програми.


Програма на курсот: 

Недела 1

• Запознавање со програмата и просторот за цртање

• Запознавање со основните алатки

• Команди за цртање на нови елементи

Недела 2

• Модификација на постоечките елементи

• Приказ на цртежот на екранот

• Команди за котирање

Недела 3

• Позиционирање на елементите на цртежот

• Шрафирање

• Креирање и модифицирање на текст

Недела 4

• Команди за принтање – плотирање

• Креирање на основни цртежи

Совладувањето на оваа програма не бара задолжително претходно познавање на одредени програми, освен на оперативниот систем Windows.

Сите учесници ќе добијат сертификат во дигитална и печатена форма за завршен курс.  

Имаш дополнителни прашања? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме.

Започнува на:
13.11.2018

13.11.2018

17:30-20:30

15.11.2018

17:30-20:30

20.11.2018

17:30-20:30

22.11.2018

17:30-20:30

27.11.2018

17:30-20:30

29.11.2018

17:30-20:30

04.12.2018

17:30-20:30

06.12.2018

17:30-20:30

24 часа

4200 ден.

1 слободно место

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Ивона Крстеска

Ивона Крстеска

Магистер Архитект Инженер

За авторот

Ивона Крстеска веќе 6 години активно работи во областа на архитектурата и професионално го користи AutoCAD при изработката на проектна документација, како проектант на голем број проекти од различен карактер. 

Работи и на проекти за Германија и Швајцарија. 

Магистер е по архитектура, по успешното завршување на магистерските студии по архитектура на Универзитетот "С.С. Кирил и Методиј", Архитектонски факултет, Скопје.

Зборува англиски, германски, шпански и српски јазик. 

Информации за курсот

Оцена:

Ивона Крстеска
Ивона Крстеска

Инструктор

Започнува на:
13.11.2018

13.11.2018

17:30-20:30

15.11.2018

17:30-20:30

20.11.2018

17:30-20:30

22.11.2018

17:30-20:30

27.11.2018

17:30-20:30

29.11.2018

17:30-20:30

04.12.2018

17:30-20:30

06.12.2018

17:30-20:30

24 часа

4200 ден.

1 слободно место

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: