Курс за Business Intelligence & Data Warehousing

со: Филип Петровски

Имањето податоци не значи ништо ако не ги ставиш во контекст. Data Science и Business Intelligence ја искористуваат технологијата до максимум во полза на бизнисите. Се повеќе бизниси се потпираат на Data-Driven decision making, па затоа оваа професија се смета за hot topic во моментов.

За кого е наменет овој курс?

Изучувањето на Business Intelligence не е само учење како се програмира, туку и како функционира бизнисот во позадина. Курсот е наменет за сите менаџери или IT професионалци кои сакаат да се запознаат со моќта на користењето на реални факти и информации при носењето на оперативни или стратешки одлуки.

Какво знаење ќе имаат учесниците по завршување на овој курс?

Целта на курсот е учесниците да научат како се одвива целиот процес на развој на еден Business Intelligence проект, според последните светски стандарди и принципи, да се разбере важноста на креирањето на Data Warehouse за една компанија, како и да се научи како се креираат добри дашборди и колку истите се важни во секојдневното работење.

Крајно, овој курс треба да даде основа за една серија на курсеви кои што следуваат од областа и кои ќе навлезат подлабоко во секоја одделна тема опфатена со овој курс. Целта е поттикнување на еден поинаков начин на работа и организација на податоците, скоро и непознат за македонските компании.

Програма по денови:

Ден 1 
- Што стои позади податоците на една компанија?  

- Бизнис и кариерни перспективи во областа на Advanced Analytics 

Ден 2 

- Business Intelligence: Вовед и фази на еден Business Intelligence проект 

Ден 3 

- Концепти на Data Warehousing  

Ден 4

- Практична вежба: Физички и логички дизајн на Data Warehouse 

Ден 5 
Практична вежба: KPI’s и мултидимензионален модел 

Ден 6

Практична вежба: Креирање на дашборд 
Секој од учесниците ќе добие сертификат во печатена и дигитална форма. 

Имањето податоци не значи ништо ако не ги ставиш во контекст. Data Science и Business Intelligence ја искористуваат технологијата до максимум во полза на бизнисите. Се повеќе бизниси се потпираат на Data-Driven decision making, па затоа оваа професија се смета за hot topic во моментов.

За кого е наменет овој курс?

Изучувањето на Business Intelligence не е само учење како се програмира, туку и како функционира бизнисот во позадина. Курсот е наменет за сите менаџери или IT професионалци кои сакаат да се запознаат со моќта на користењето на реални факти и информации при носењето на оперативни или стратешки одлуки.

Какво знаење ќе имаат учесниците по завршување на овој курс?

Целта на курсот е учесниците да научат како се одвива целиот процес на развој на еден Business Intelligence проект, според последните светски стандарди и принципи, да се разбере важноста на креирањето на Data Warehouse за една компанија, како и да се научи како се креираат добри дашборди и колку истите се важни во секојдневното работење.

Крајно, овој курс треба да даде основа за една серија на курсеви кои што следуваат од областа и кои ќе навлезат подлабоко во секоја одделна тема опфатена со овој курс. Целта е поттикнување на еден поинаков начин на работа и организација на податоците, скоро и непознат за македонските компании.

Програма по денови:

Ден 1 
- Што стои позади податоците на една компанија?  

- Бизнис и кариерни перспективи во областа на Advanced Analytics 

Ден 2 

- Business Intelligence: Вовед и фази на еден Business Intelligence проект 

Ден 3 

- Концепти на Data Warehousing  

Ден 4

- Практична вежба: Физички и логички дизајн на Data Warehouse 

Ден 5 
Практична вежба: KPI’s и мултидимензионален модел 

Ден 6

Практична вежба: Креирање на дашборд 
Секој од учесниците ќе добие сертификат во печатена и дигитална форма. 

Започнува на:
13.09.2018

13.09.2018

17:30-19:30

15.09.2018

11:00-14:00

17.09.2018

17:30-19:30

19.09.2018

17:30-20:00

21.09.2018

17:30-20:00

22.09.2018

17:30-20:00

15 часа

3900 ден.

6 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Нов курс

Категорија:
Сподели:

Филип Петровски

Филип Петровски

Business Intelligence Manager

За авторот

Магистер по Менаџмент на Информации на NOVA IMS во Лисабон, со специјализација во Business Intelligence и Knowledge Management. Дипломец на ФИНКИ на насока Информациски системи. Во потрага по идеален спој помеѓу бизнис и информациски технологии, проучува Data Science и влегува подлабоко во теоретската, но и практичната позадина на областа.

Одредено време живее во Лисабон каде работи во Closer Consulting и успева за брзо време да се пробие во компаниската хиерархија. Денес е Product visionary и Branch Manager на Closer Consulting во Македонија.

Посветен претприемач, со силна желба да го пренесе своето интернационално искуство во Македонија и да допринесе во градењето на можности за реално Data Science искуство на младите професионалци во Македонија.

Информации за курсот

Нов курс

Филип Петровски
Филип Петровски

Инструктор

Започнува на:
13.09.2018

13.09.2018

17:30-19:30

15.09.2018

11:00-14:00

17.09.2018

17:30-19:30

19.09.2018

17:30-20:00

21.09.2018

17:30-20:00

22.09.2018

17:30-20:00

15 часа

3900 ден.

6 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија: