Курс за Дигитален PR: Make It Newsworthy

со: Љупка Наумовска

Ако до сега важеше мантрата: Сѐ што знам е што читам во медиумите, денес и во скора иднина ќе е: Сѐ што знам е што истражувам дигитално и интерактивно.

Твојот професионален и приватен живот има силна поврзаност со информациите, едукацијата и технологијата па оттука, независно на твојата возраст, професија и статус, имаш должност кон себе и кон светот со кој си во директна или индиректна интеркација да развиеш длабински разбирања и проникливост во дисциплината Дигитални Односи со Јавноста, а со тоа да умееш да создаваш, препознаваш и публикуваш вести со вредност.

Исклучително краткиот временски ранг на внимание на публиката, опсесијата со fake news, вртоглавиот технолошки развој, природноста на поврзувањето на дигиталните и реалните светови, спецификите на Millennials и генерацијата Z не ни оставаат премногу простор за одложување, па затоа надградувањето на знаењето како најприродна форма на истражување и комуникации е приоритетно.

ШТО ЌЕ НАУЧИШ?

Преку темелен преглед на интегрираниот маркетинг микс, традиционалните и онлајн медиуми, технолошките влијанија, психографските карактеристики на современата публика и релациите со медиумите, ќе се доближиме до развивање на модел за прецизни дигитални ПР комуникации и тактики за создавање на вести со вредност од значење за нас и нашата публика. Идеално ќе ги вкрстиме сознанијата за Односите со јавност и социјалните мрежи.

Низ индивидуални и групни вежби, симулации и игри ќе научиме за дигиталниот ПР и неговата важност за современиот професионалец.

Ќе разгледаме случаи на национални и глобални брендови, кризен ПР и моќта на социјалните мрежи и политички ПР тактики .


За кого е наменет овој курс:

Професионалци, иноватори и претприемачи 

Вработени во оддел за комуникации, односи со јавност и маркетинг 

- Сопственици на мали бизниси  

- Индивидуалци кои сакаат да научат нови вештини

ДЕН 1

Модел на интегрирани маркетинг комуникации со фокус на Односи со јавност

1. Разбирање на рекламирањето, односите со јавност и нивните суштински разлики, и останатите елементи на IMC моделот (директен маркетинг, лична продажба, промоции)

- Односи со јавност

- Алатки, и тактики на Односите со јавност

- Содржина (контент)

- Визуелни приказни

- Релации со медиуми

- Начини на брифирање, пренесување на веста и timing

- Пишување Press release, editorials и интервјуа

- Развој на ПР стратегија

ДЕН 2

- Разбирање на публиката

- Психографски карактериски на активните генерации (Baby Boomers, X, Y, Z)

- Традицонален и дигитален ПР

- Како социјалните мрежи го сменија ПР-от?

- Разлики помеѓу традиционален и дигитален ПР

- Што значи кризен ПР денес?

- Како да градиме релации со медиумите?

- Стратегија за Дигитален ПР

ДЕН 3

- Имплементација на стратегија за Дигитален ПР и креирање на вести со вредност

- Работа во групи и презентација на проектите

- Примена на анализа на реални случаи и peer to peer еваулација

- Прогласување на победникАко до сега важеше мантрата: Сѐ што знам е што читам во медиумите, денес и во скора иднина ќе е: Сѐ што знам е што истражувам дигитално и интерактивно.

Твојот професионален и приватен живот има силна поврзаност со информациите, едукацијата и технологијата па оттука, независно на твојата возраст, професија и статус, имаш должност кон себе и кон светот со кој си во директна или индиректна интеркација да развиеш длабински разбирања и проникливост во дисциплината Дигитални Односи со Јавноста, а со тоа да умееш да создаваш, препознаваш и публикуваш вести со вредност.

Исклучително краткиот временски ранг на внимание на публиката, опсесијата со fake news, вртоглавиот технолошки развој, природноста на поврзувањето на дигиталните и реалните светови, спецификите на Millennials и генерацијата Z не ни оставаат премногу простор за одложување, па затоа надградувањето на знаењето како најприродна форма на истражување и комуникации е приоритетно.

ШТО ЌЕ НАУЧИШ?

Преку темелен преглед на интегрираниот маркетинг микс, традиционалните и онлајн медиуми, технолошките влијанија, психографските карактеристики на современата публика и релациите со медиумите, ќе се доближиме до развивање на модел за прецизни дигитални ПР комуникации и тактики за создавање на вести со вредност од значење за нас и нашата публика. Идеално ќе ги вкрстиме сознанијата за Односите со јавност и социјалните мрежи.

Низ индивидуални и групни вежби, симулации и игри ќе научиме за дигиталниот ПР и неговата важност за современиот професионалец.

Ќе разгледаме случаи на национални и глобални брендови, кризен ПР и моќта на социјалните мрежи и политички ПР тактики .


За кого е наменет овој курс:

Професионалци, иноватори и претприемачи 

Вработени во оддел за комуникации, односи со јавност и маркетинг 

- Сопственици на мали бизниси  

- Индивидуалци кои сакаат да научат нови вештини

ДЕН 1

Модел на интегрирани маркетинг комуникации со фокус на Односи со јавност

1. Разбирање на рекламирањето, односите со јавност и нивните суштински разлики, и останатите елементи на IMC моделот (директен маркетинг, лична продажба, промоции)

- Односи со јавност

- Алатки, и тактики на Односите со јавност

- Содржина (контент)

- Визуелни приказни

- Релации со медиуми

- Начини на брифирање, пренесување на веста и timing

- Пишување Press release, editorials и интервјуа

- Развој на ПР стратегија

ДЕН 2

- Разбирање на публиката

- Психографски карактериски на активните генерации (Baby Boomers, X, Y, Z)

- Традицонален и дигитален ПР

- Како социјалните мрежи го сменија ПР-от?

- Разлики помеѓу традиционален и дигитален ПР

- Што значи кризен ПР денес?

- Како да градиме релации со медиумите?

- Стратегија за Дигитален ПР

ДЕН 3

- Имплементација на стратегија за Дигитален ПР и креирање на вести со вредност

- Работа во групи и презентација на проектите

- Примена на анализа на реални случаи и peer to peer еваулација

- Прогласување на победникЗапочнува на:

17.04.2018

17:30-19:30

18.04.2018

17:30-19:30

19.04.2018

17:30-19:30

05.06.2018

17:30-19:30

07.06.2018

17:30-19:30

09.06.2018

12:00-14:00

6 часа

3900 ден.

2 слободни места

6 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Сподели:

Љупка  Наумовска

Љупка Наумовска

Основач на маркетинг агенција - Honeybiz и доцент на Универзитет за Tуризам и Mенаџмент - Скопје

За авторот

Љупка Наумовска е експерт, професор и претприемач. Нејзиниот експертски и бизнис фокус преку 11 години е ориентиран кон маркетинг комуникациите, попрецизно кон Односи со Јавност, Бренд менаџмент, Интегрирани Маркетинг Комуникации и интерен маркетинг. 

Таа е основач и директор на Honeybiz – агенција за Маркетинг и ПР комуникации каде активно води проекти и кампањи за домашни и странски организации од повеќе индустриски области: технологија, храна, медицина, трговски центри, едукација, мода и автомобилизам. 

Истовремено е консултант на ЕУ проекти во делот на комуникации, бренд менаџмент и односи со јавност.

На академско ниво, Наумовска е доктор на науки во областа на маркетинг комуникациите и доцент по група на предмети од областа на комуникации на Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје.

Во невладиниот сектор е присутна преку постојан активизам во организации за подобрување на родовиот баланс, како и развој на стартапи и микростопанството. Паралелно е активна во бројни проекти од општествено – одговорна природа насочени кон категорија загрозени деца од социјален и здравствен аспект. 

Најголема професионална амбиција и е интеграцијата на социјалната одговорност со маркетинг комуникациите, додека на академско ниво е насочена кон мултидицсиплинарни истражувања кои обединуваат маркетинг кон деца и дигитални медиуми.


Веб страна

Информации за курсот

Оцена:

Љупка  Наумовска
Љупка Наумовска

Инструктор

Започнува на:

17.04.2018

17:30-19:30

18.04.2018

17:30-19:30

19.04.2018

17:30-19:30

05.06.2018

17:30-19:30

07.06.2018

17:30-19:30

09.06.2018

12:00-14:00

6 часа

3900 ден.

2 слободни места

6 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија: