Курс за Google рекламирање (Google Ads)

со: Дарјан Раденковиќ

Една од најкорисните вештини што можеш да ги стекнеш во денешно време е познавањето на можностите и начините за рекламирање преку интернет.  

Во дигиталното царство достапни се сите канали, и носат резултати сè додека нема премногу гужва. За среќа во Македонија рекламирањето на Google е во мали размери, па има простор за побрзите!

Кој може да биде дел од овој курс?

Ако твојата работа е поврзана со маркетинг или размислуваш за кариера на ова поле, ако имаш сопствен бизнис или си во фаза на развивање старт-ап, ако имаш услуга или производ за кои сакаш да дознаат што повеќе луѓе или едноставно сакаш да се надградиш со вештина која е интересна и мошне ценета, поминување низ програмата за Google рекламирање е нешто што треба да го направиш.


На крајот од овој курс сите учесници ќе знаат самостојно да креираат успешна Google Ads кампања.ШТО ЌЕ НАУЧИШ:

Во 5 дена од по 2 часа, ќе имаш можност да научиш како да креираш реклами со помош на платформата за рекламирање на Google, како да ги следиш ефектите од креираните реклами и како преку увидот во резултатите да ги подобриш рекламите за да добиеш уште подобри ефекти.

Ќе дознаеш што е потребно за твојата реклама да биде меѓу првите резултати од пребарувањето на Google, како рекламата да се појави кај публиката која е најважна за твојот производ или услуга и како со минимален буџет да постигнеш максимални ефекти од рекламирањето.

Покрај тоа што ќе ти помогне да научиш како функционира системот на рекламирање на Google, овој курс ќе ти помогне да стекнеш поголемо разбирање за интернет рекламирањето воопшто, а со тоа и за огромните можности што ги нуди дигиталниот маркетинг.

ДЕН 1

Вовед во Google рекламирање

- запознавање со Google Ads платформата за рекламирање

- каде се прикажуваат рекламите креирани преку Google Ads

- како функционира системот на рангирање на рекламите (Quality score)

- кои се предностите на рекламирањето преку Google Ads

Запознавање со интерфејсот на  Google Ads

- преглед на интерфејсот – структура, менија, опции

- креирање на корисничка сметка на Google Ads

- запознавање со основната терминологија и најчесто користените поими

Пред да започнеме да се рекламираме

- дефинирање на бизнис целите

- дефинирање на предметот на рекламирање (продукт)

- дефинирање на клучните целни групи за производот

- поставување на реални цели и таргети

ДЕН 2

Употреба на клучни зборови – keywords за таргетирање

- како клучните зборови одредуваат каде ќе се појави твојата реклама

- како да ги изберете вистинските клучни зборови – Google Keywords Planer

- негативни клучни зборови за попрецизно таргетирање

- определување на буџет според клучните зборови

Како да ја креираш твојата прва кампања

- избор на типот на кампања во согласност со бизнис целите (CPC, CPM, CPA)

- каде ќе се прикажува кампањата – Search Network и/или Display Network

- избор на публиката на која ќе се прикажува кампањата

- таргетирање според локација, демографски критериуми и според уреди

- одредување на буџет за кампањата

ДЕН 3

Како да креираш реклами во рамки на кампањата

- типови на реклами – текстуални, банери, линк до продукт, линк за повик

- најдобри практики за креирање/пишување на рекламата

- групирање на рекламите во ad groups според типот и намената

- избор на групи на клучни зборови за рекламата

- избор на позиции за прикажување на визуелните реклами

- едитирање и додавање на реклами

ДЕН 4

Практична работа на креирање на реклами и кампањи

- креирање на текстуални реклами

- креирање на визуелни реклами

- додавање на екстензии во рамки на рекламите

- таргетирање

Напредни начини за оптимизација на рекламите


- алатки за тестирање и подобрување на квалитетот на рекламата

- ремаркетинг – пласирање на рекламата на луѓе кои го посетиле твојот сајт

- паралелно тестирање на неколку реклами за да се најде најефикасната

ДЕН 5

Мерење на резултатите од кампањите и поединечните реклами

- како да знаеме дали рекламите ни се успешни и ефикасни

- клучни параметри во извештаите (Clicks, Impressions, CPC, CTR)

- што претставуваат ROI и ROAS и како се пресметуваат

- како да видиме кои клучни зборови имаат најдобар ефект

- кои термини при пребарувањето ја активираат нашата реклама

Поврзување на Google Ads со Google Analytics

- зошто е важно паралелно со Ads да се користи и Google Analytics

- кои важни работи за нашата публика можеме да ги дознаеме со Analytics

- креирање на специјални публики (audiences) со помош на Analytics

Оптмизација на кампањите и рекламите според резултатите

- како од извештаите да дознаеме кој аспект на рекламата да го промениме

- како да го подобриме квалитетот на рекламата

- како со тестирање да дознаеме кои поставки даваат најдобар резултат


Секој од учесниците ќе добие сертификат за завршен курс во дигитална и печатена форма.

Една од најкорисните вештини што можеш да ги стекнеш во денешно време е познавањето на можностите и начините за рекламирање преку интернет.  

Во дигиталното царство достапни се сите канали, и носат резултати сè додека нема премногу гужва. За среќа во Македонија рекламирањето на Google е во мали размери, па има простор за побрзите!

Кој може да биде дел од овој курс?

Ако твојата работа е поврзана со маркетинг или размислуваш за кариера на ова поле, ако имаш сопствен бизнис или си во фаза на развивање старт-ап, ако имаш услуга или производ за кои сакаш да дознаат што повеќе луѓе или едноставно сакаш да се надградиш со вештина која е интересна и мошне ценета, поминување низ програмата за Google рекламирање е нешто што треба да го направиш.


На крајот од овој курс сите учесници ќе знаат самостојно да креираат успешна Google Ads кампања.ШТО ЌЕ НАУЧИШ:

Во 5 дена од по 2 часа, ќе имаш можност да научиш како да креираш реклами со помош на платформата за рекламирање на Google, како да ги следиш ефектите од креираните реклами и како преку увидот во резултатите да ги подобриш рекламите за да добиеш уште подобри ефекти.

Ќе дознаеш што е потребно за твојата реклама да биде меѓу првите резултати од пребарувањето на Google, како рекламата да се појави кај публиката која е најважна за твојот производ или услуга и како со минимален буџет да постигнеш максимални ефекти од рекламирањето.

Покрај тоа што ќе ти помогне да научиш како функционира системот на рекламирање на Google, овој курс ќе ти помогне да стекнеш поголемо разбирање за интернет рекламирањето воопшто, а со тоа и за огромните можности што ги нуди дигиталниот маркетинг.

ДЕН 1

Вовед во Google рекламирање

- запознавање со Google Ads платформата за рекламирање

- каде се прикажуваат рекламите креирани преку Google Ads

- како функционира системот на рангирање на рекламите (Quality score)

- кои се предностите на рекламирањето преку Google Ads

Запознавање со интерфејсот на  Google Ads

- преглед на интерфејсот – структура, менија, опции

- креирање на корисничка сметка на Google Ads

- запознавање со основната терминологија и најчесто користените поими

Пред да започнеме да се рекламираме

- дефинирање на бизнис целите

- дефинирање на предметот на рекламирање (продукт)

- дефинирање на клучните целни групи за производот

- поставување на реални цели и таргети

ДЕН 2

Употреба на клучни зборови – keywords за таргетирање

- како клучните зборови одредуваат каде ќе се појави твојата реклама

- како да ги изберете вистинските клучни зборови – Google Keywords Planer

- негативни клучни зборови за попрецизно таргетирање

- определување на буџет според клучните зборови

Како да ја креираш твојата прва кампања

- избор на типот на кампања во согласност со бизнис целите (CPC, CPM, CPA)

- каде ќе се прикажува кампањата – Search Network и/или Display Network

- избор на публиката на која ќе се прикажува кампањата

- таргетирање според локација, демографски критериуми и според уреди

- одредување на буџет за кампањата

ДЕН 3

Како да креираш реклами во рамки на кампањата

- типови на реклами – текстуални, банери, линк до продукт, линк за повик

- најдобри практики за креирање/пишување на рекламата

- групирање на рекламите во ad groups според типот и намената

- избор на групи на клучни зборови за рекламата

- избор на позиции за прикажување на визуелните реклами

- едитирање и додавање на реклами

ДЕН 4

Практична работа на креирање на реклами и кампањи

- креирање на текстуални реклами

- креирање на визуелни реклами

- додавање на екстензии во рамки на рекламите

- таргетирање

Напредни начини за оптимизација на рекламите


- алатки за тестирање и подобрување на квалитетот на рекламата

- ремаркетинг – пласирање на рекламата на луѓе кои го посетиле твојот сајт

- паралелно тестирање на неколку реклами за да се најде најефикасната

ДЕН 5

Мерење на резултатите од кампањите и поединечните реклами

- како да знаеме дали рекламите ни се успешни и ефикасни

- клучни параметри во извештаите (Clicks, Impressions, CPC, CTR)

- што претставуваат ROI и ROAS и како се пресметуваат

- како да видиме кои клучни зборови имаат најдобар ефект

- кои термини при пребарувањето ја активираат нашата реклама

Поврзување на Google Ads со Google Analytics

- зошто е важно паралелно со Ads да се користи и Google Analytics

- кои важни работи за нашата публика можеме да ги дознаеме со Analytics

- креирање на специјални публики (audiences) со помош на Analytics

Оптмизација на кампањите и рекламите според резултатите

- како од извештаите да дознаеме кој аспект на рекламата да го промениме

- како да го подобриме квалитетот на рекламата

- како со тестирање да дознаеме кои поставки даваат најдобар резултат


Секој од учесниците ќе добие сертификат за завршен курс во дигитална и печатена форма.

Започнува на:

16.08.2017

18:00-20:00

18.08.2017

18:00-20:00

21.08.2017

18:00-20:00

24.08.2017

18:00-20:00

29.08.2017

18:00-20:00

19.09.2017

18:00-20:00

21.09.2017

18:00-20:00

26.09.2017

18:00-20:00

28.09.2017

18:00-20:00

03.10.2017

18:00-20:00

18.10.2017

17:30-19:30

20.10.2017

17:30-19:30

25.10.2017

17:30-19:30

27.10.2017

17:30-19:30

01.11.2017

17:30-19:30

31.01.2018

17:30-19:30

02.02.2018

17:30-19:30

05.02.2018

17:30-19:30

07.02.2018

17:30-19:30

09.02.2018

17:30-19:30

05.09.2018

17:30-19:30

07.09.2018

17:30-19:30

10.09.2018

17:30-19:30

12.09.2018

17:30-19:30

14.09.2018

17:30-19:30

10 часа

4900 ден.

4 слободни места

3 слободни места

2 слободни места

6 слободни места

1 слободно место

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Дарјан Раденковиќ

Дарјан Раденковиќ

Digital Marketing Specialist at New Media MK

За авторот

Дарјан е задолжен за Performance Marketing отсекот на New Media MK, а во фокусот на неговиот интерес покрај стратегиите за дигитален маркетинг се дигиталното рекламирање и анализата на податоците од маркетинг активностите, како и платформите Google AdWords, Google Analytics и Facebook Ads Manager.

Тој е магистер по комуникации на УКИМ, со професионално искуство како асистент на Факултетот за комуникации и медиуми. Претходно повеќе од 6 години го водеше Секторот за маркетинг на Винер – Виена Иншуренс Груп, каде последните 3 години беше активно ангажиран во искористување на можностите на дигиталниот маркетинг во индустријата.

Веб страна

Информации за курсот

Оцена:

Дарјан Раденковиќ
Дарјан Раденковиќ

Инструктор

Започнува на:

16.08.2017

18:00-20:00

18.08.2017

18:00-20:00

21.08.2017

18:00-20:00

24.08.2017

18:00-20:00

29.08.2017

18:00-20:00

19.09.2017

18:00-20:00

21.09.2017

18:00-20:00

26.09.2017

18:00-20:00

28.09.2017

18:00-20:00

03.10.2017

18:00-20:00

18.10.2017

17:30-19:30

20.10.2017

17:30-19:30

25.10.2017

17:30-19:30

27.10.2017

17:30-19:30

01.11.2017

17:30-19:30

31.01.2018

17:30-19:30

02.02.2018

17:30-19:30

05.02.2018

17:30-19:30

07.02.2018

17:30-19:30

09.02.2018

17:30-19:30

05.09.2018

17:30-19:30

07.09.2018

17:30-19:30

10.09.2018

17:30-19:30

12.09.2018

17:30-19:30

14.09.2018

17:30-19:30

10 часа

4900 ден.

4 слободни места

3 слободни места

2 слободни места

6 слободни места

1 слободно место

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: