Курс за Google рекламирање (Google AdWords)

со: Дарјан Раденковиќ

Една од најкорисните вештини што можеш да ги стекнеш во денешно време е познавањето на можностите и начините за рекламирање преку интернет.  

Ако твојата работа е поврзана со маркетинг или размислуваш за кариера на ова поле, ако имаш сопствен бизнис или си во фаза на развивање старт-ап, ако имаш услуга или производ за кои сакаш да дознаат што повеќе луѓе или едноставно сакаш да се надградиш со вештина која е интересна и мошне ценета, поминување низ програмата за Google рекламирање на Brainster е нешто што треба да го направиш.

ШТО ЌЕ НАУЧИШ:

Во 5 сесии од по 2 часа, распределени во 15 дена, ќе имаш можност да научиш како да креираш реклами со помош на платформата за рекламирање на Google, како да ги следиш ефектите од креираните реклами и како преку увидот во резултатите да ги подобриш рекламите за да добиеш уште подобри ефекти.

Ќе дознаеш што е потребно за твојата реклама да биде меѓу првите резултати од пребарувањето на Google, како рекламата да се појави кај публиката која е најважна за твојот производ или услуга и како со минимален буџет да постигнеш максимални ефекти од рекламирањето.

Покрај тоа што ќе ти помогне да научиш како функционира системот на рекламирање на Google, овој курс ќе ти помогне да стекнеш поголемо разбирање за интернет рекламирањето воопшто, а со тоа и за огромните можности што ги нуди дигиталниот маркетинг.

ДЕН 1

Вовед во Google рекламирање

- запознавање со Google AdWords платформата за рекламирање

- каде се прикажуваат рекламите креирани преку Google AdWords

- како функционира системот на рангирање на рекламите (Quality score)

- кои се предностите на рекламирањето преку Google AdWords

Запознавање со интерфејсот на AdWords

- преглед на интерфејсот на AdWords – структура, менија, опции

- креирање на корисничка сметка на AdWords

- запознавање со основната терминологија и најчесто користените поими

Пред да започнеме да се рекламираме

- дефинирање на бизнис целите

- дефинирање на предметот на рекламирање (продукт)

- дефинирање на клучните целни групи за производот

- поставување на реални цели и таргети

ДЕН 2

Употреба на клучни зборови – keywords за таргетирање

- како клучните зборови одредуваат каде ќе се појави твојата реклама

- како да ги изберете вистинските клучни зборови – Google Keywords Planer

- негативни клучни зборови за попрецизно таргетирање

- определување на буџет според клучните зборови

Како да ја креираш твојата прва кампања

- избор на типот на кампања во согласност со бизнис целите (CPC, CPM, CPA)

- каде ќе се прикажува кампањата – Search Network и/или Display Network

- избор на публиката на која ќе се прикажува кампањата

- таргетирање според локација, демографски критериуми и според уреди

- одредување на буџет за кампањата

ДЕН 3

Како да креираш реклами во рамки на кампањата

- типови на реклами – текстуални, банери, линк до продукт, линк за повик

- најдобри практики за креирање/пишување на рекламата

- групирање на рекламите во ad groups според типот и намената

- избор на групи на клучни зборови за рекламата

- избор на позиции за прикажување на визуелните реклами

- едитирање и додавање на реклами

ДЕН 4

Практична работа на креирање на реклами и кампањи

- креирање на текстуални реклами

- креирање на визуелни реклами

- додавање на екстензии во рамки на рекламите

- таргетирање

Напредни начини за оптимизација на рекламите


- алатки за тестирање и подобрување на квалитетот на рекламата

- ремаркетинг – пласирање на рекламата на луѓе кои го посетиле твојот сајт

- паралелно тестирање на неколку реклами за да се најде најефикасната

ДЕН 5

Мерење на резултатите од кампањите и поединечните реклами

- како да знаеме дали рекламите ни се успешни и ефикасни

- клучни параметри во извештаите (Clicks, Impressions, CPC, CTR)

- што претставуваат ROI и ROAS и како се пресметуваат

- како да видиме кои клучни зборови имаат најдобар ефект

- кои термини при пребарувањето ја активираат нашата реклама

Поврзување на Google AdWords со Google Analytics

- зошто е важно паралелно со AdWords да се користи и Google Analytics

- кои важни работи за нашата публика можеме да ги дознаеме со Analytics

- креирање на специјални публики (audiences) со помош на Analytics

Оптмизација на кампањите и рекламите според резултатите

- како од извештаите да дознаеме кој аспект на рекламата да го промениме

- како да го подобриме квалитетот на рекламата

- како со тестирање да дознаеме кои поставки даваат најдобар резултат


Една од најкорисните вештини што можеш да ги стекнеш во денешно време е познавањето на можностите и начините за рекламирање преку интернет.  

Ако твојата работа е поврзана со маркетинг или размислуваш за кариера на ова поле, ако имаш сопствен бизнис или си во фаза на развивање старт-ап, ако имаш услуга или производ за кои сакаш да дознаат што повеќе луѓе или едноставно сакаш да се надградиш со вештина која е интересна и мошне ценета, поминување низ програмата за Google рекламирање на Brainster е нешто што треба да го направиш.

ШТО ЌЕ НАУЧИШ:

Во 5 сесии од по 2 часа, распределени во 15 дена, ќе имаш можност да научиш како да креираш реклами со помош на платформата за рекламирање на Google, како да ги следиш ефектите од креираните реклами и како преку увидот во резултатите да ги подобриш рекламите за да добиеш уште подобри ефекти.

Ќе дознаеш што е потребно за твојата реклама да биде меѓу првите резултати од пребарувањето на Google, како рекламата да се појави кај публиката која е најважна за твојот производ или услуга и како со минимален буџет да постигнеш максимални ефекти од рекламирањето.

Покрај тоа што ќе ти помогне да научиш како функционира системот на рекламирање на Google, овој курс ќе ти помогне да стекнеш поголемо разбирање за интернет рекламирањето воопшто, а со тоа и за огромните можности што ги нуди дигиталниот маркетинг.

ДЕН 1

Вовед во Google рекламирање

- запознавање со Google AdWords платформата за рекламирање

- каде се прикажуваат рекламите креирани преку Google AdWords

- како функционира системот на рангирање на рекламите (Quality score)

- кои се предностите на рекламирањето преку Google AdWords

Запознавање со интерфејсот на AdWords

- преглед на интерфејсот на AdWords – структура, менија, опции

- креирање на корисничка сметка на AdWords

- запознавање со основната терминологија и најчесто користените поими

Пред да започнеме да се рекламираме

- дефинирање на бизнис целите

- дефинирање на предметот на рекламирање (продукт)

- дефинирање на клучните целни групи за производот

- поставување на реални цели и таргети

ДЕН 2

Употреба на клучни зборови – keywords за таргетирање

- како клучните зборови одредуваат каде ќе се појави твојата реклама

- како да ги изберете вистинските клучни зборови – Google Keywords Planer

- негативни клучни зборови за попрецизно таргетирање

- определување на буџет според клучните зборови

Како да ја креираш твојата прва кампања

- избор на типот на кампања во согласност со бизнис целите (CPC, CPM, CPA)

- каде ќе се прикажува кампањата – Search Network и/или Display Network

- избор на публиката на која ќе се прикажува кампањата

- таргетирање според локација, демографски критериуми и според уреди

- одредување на буџет за кампањата

ДЕН 3

Како да креираш реклами во рамки на кампањата

- типови на реклами – текстуални, банери, линк до продукт, линк за повик

- најдобри практики за креирање/пишување на рекламата

- групирање на рекламите во ad groups според типот и намената

- избор на групи на клучни зборови за рекламата

- избор на позиции за прикажување на визуелните реклами

- едитирање и додавање на реклами

ДЕН 4

Практична работа на креирање на реклами и кампањи

- креирање на текстуални реклами

- креирање на визуелни реклами

- додавање на екстензии во рамки на рекламите

- таргетирање

Напредни начини за оптимизација на рекламите


- алатки за тестирање и подобрување на квалитетот на рекламата

- ремаркетинг – пласирање на рекламата на луѓе кои го посетиле твојот сајт

- паралелно тестирање на неколку реклами за да се најде најефикасната

ДЕН 5

Мерење на резултатите од кампањите и поединечните реклами

- како да знаеме дали рекламите ни се успешни и ефикасни

- клучни параметри во извештаите (Clicks, Impressions, CPC, CTR)

- што претставуваат ROI и ROAS и како се пресметуваат

- како да видиме кои клучни зборови имаат најдобар ефект

- кои термини при пребарувањето ја активираат нашата реклама

Поврзување на Google AdWords со Google Analytics

- зошто е важно паралелно со AdWords да се користи и Google Analytics

- кои важни работи за нашата публика можеме да ги дознаеме со Analytics

- креирање на специјални публики (audiences) со помош на Analytics

Оптмизација на кампањите и рекламите според резултатите

- како од извештаите да дознаеме кој аспект на рекламата да го промениме

- како да го подобриме квалитетот на рекламата

- како со тестирање да дознаеме кои поставки даваат најдобар резултат


Започнува на:

16.08.2017

18:00-20:00

18.08.2017

18:00-20:00

21.08.2017

18:00-20:00

24.08.2017

18:00-20:00

29.08.2017

18:00-20:00

19.09.2017

18:00-20:00

21.09.2017

18:00-20:00

26.09.2017

18:00-20:00

28.09.2017

18:00-20:00

03.10.2017

18:00-20:00

18.10.2017

17:30-19:30

20.10.2017

17:30-19:30

25.10.2017

17:30-19:30

27.10.2017

17:30-19:30

01.11.2017

17:30-19:30

31.01.2018

17:30-19:30

02.02.2018

17:30-19:30

05.02.2018

17:30-19:30

07.02.2018

17:30-19:30

09.02.2018

17:30-19:30

10 часа

3400 ден.

3 слободни места

2 слободни места

1 слободно место

6 слободни места

Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Дарјан Раденковиќ

Дарјан Раденковиќ

Digital Marketing Specialist at Winner - Vienna Insurance Group

За авторот

Дипломиран филолог на катедрата за општа и компаративна книжевности и магистер по комуникации на УКИМ.

Професионално искуство како асистент на Факултетот за комуникации и медиуми на ЕУРМ и дел од проектот за медиумска писменост на МИМ. Го води Секторот за маркетинг на Винер – Виена Иншуренс Груп во период од 4 години, од кои последните 2 е поактивно ангажиран во искористување на можностите на дигиталниот маркетинг во индустријата.

Во моментов е дел од тимот на агенцијата за дигитален маркетинг – New Media, каде меѓу другото е одговорен за управување со платформите за аналитика и огласување на Google (Google Analytics и Google AdWords) .

Веб страна

Информации за курсот

Оцена:

Дарјан Раденковиќ
Дарјан Раденковиќ

Инструктор

Започнува на:

16.08.2017

18:00-20:00

18.08.2017

18:00-20:00

21.08.2017

18:00-20:00

24.08.2017

18:00-20:00

29.08.2017

18:00-20:00

19.09.2017

18:00-20:00

21.09.2017

18:00-20:00

26.09.2017

18:00-20:00

28.09.2017

18:00-20:00

03.10.2017

18:00-20:00

18.10.2017

17:30-19:30

20.10.2017

17:30-19:30

25.10.2017

17:30-19:30

27.10.2017

17:30-19:30

01.11.2017

17:30-19:30

31.01.2018

17:30-19:30

02.02.2018

17:30-19:30

05.02.2018

17:30-19:30

07.02.2018

17:30-19:30

09.02.2018

17:30-19:30

10 часа

3400 ден.

3 слободни места

2 слободни места

1 слободно место

6 слободни места

Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: