Курс за Комуникациски вештини и Јавно говорење

со: Ана Јовковска

Во модерното технолошко општество една од најважните работи е социјалното влијание, а еден од најважните ресурси е движењето на човечкиот потенцијал. 

Што всушност тоа значи? Сите ние располагаме со неограничен природен потенцијал, но тоа не значи дека истиот целосно го користиме. Потребна ни е методологија или инкубатор за поттикнување и развој на индивидуалниот и колективниот (тимски) потенцијал на човекот. Таквата методологија се базира на развивање на меки вештини (soft skills) и социјални компетиции, како клучни фактори за успешноста во секоја професија. Со други зборови, како можеме да бидеме најдобрата верзија на себе си? 

Програмата на Kурсот за комуникациски вештини и јавно говорење под менторство на Ана Јовковска е интересен микс од наука, умешност, уметност и искуствена експертиза за развивање на техники и вештини за личен и професионален раст и развој.


СО КАКВИ МЕКИ ВЕШТИНИ ЌЕ СЕ СТЕКНЕШ?

• Интерперсонални вештини

• Комуникациски и презентациски вештини

• Мотивација

• Иновативно мислење

• Креативно пишување

• Работна етика и работа во тим

• Позитивно однесување и емпатија

• Критичко размислување

• Менаџмент на време

• Управување со конфликти


За кого е наменет овој курс? 


Овој курс е наменет да ве води низ тунелите на емоционалната интелигенција, анализа на личноста и комуникацијата низ моделите на его состојби, психологијата на социјалното влијание и психологија на деловната комуникација, преку алатките на вербалната и невербалната комуникација (говорот на телото), па се до практичните техники и вештини за јавно говорење, (себе)презентација и успешен јавен настап. Уметноста и науката за комуникацијата и социјалната психологија нудат применливи модели за успешно (деловно) комуницирање - презентирање, убедување, преговарање и продавање на концепти, предмети и идеи.


ШТО ЌЕ НАУЧИШ?

- Како да креираш добар говор

- Како да предизвикаш интересирање за себе си

-  Како да создадеш бренд од својата личност или производ

-  Како да бидеш етичен, а убедлив

-  Како да го владееш говорот на телото 

- Како да ја победиш тремата и стравот од јавно говорење

- Како да бидеш успешен во јавен настап

-  Како да комуницираш преку новите медиуми, социјални мрежи

-  Како да управуваш со времето

-  Како да управуваш со конфликти

-  Како да бидеш мотивиран и да мотивираш

-  Како да бидеш вешт во социјалното влијание

-  Како да ја освоиш публиката во првата минута


ПРОГРАМА

Програмата на курсот под менторство на Ана Јовковска ќе биде поделена во четири дена низ следниве 25 теми:

Ден 1:

- МЕКИ ВЕШТИНИ

- ПРОАКТИВНОСТ И УСПЕХ

- МОТИВАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА

- ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИЕНЦИЈА – ЕQ

- КРЕАТИВНО (ИНОВАТИВНО) МИСЛЕЊЕ

- ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ


Ден 2:

- КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

- ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

- НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

- ШТО КАЖУВА ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

- ТЕХНИКИ ЗА ЈАВНО ГОВОРЕЊЕ

- ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА ДОБАР ГОВОР

- ТЕХНИКИ ЗА УСПЕШНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

- КАКО ДА СЕ ПОБЕДИ ТРЕМАТА

- ШТО Е УСПЕШЕН ЈАВЕН НАСТАП


Ден 3:

- ЕГО СОСТОЈБИ КАКО МЕТОД НА ИНТЕРПЕРСОНАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА

- АНАЛИЗА НА ЛИЧНОСТА ПРЕКУ МОДЕЛИ НА ЕГО СОСТОЈБИ

- ТЕШКОТИИ ВО ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

- ПСИХОЛОГИЈА НА УСПЕХ ВО ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

- ВЕШТИНИ ЗА (СЕБЕ)ПРЕЗЕНТИРАЊЕ ВО ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

- ПСИХОЛОГИЈА НА СОЦИЈАЛНО ВЛИЈАНИЕ


Ден 4:

- УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕ

- АСЕРТИВНОСТ

- УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

- ТЕОРИЈА НА ПОЗИТИВНО РАЗМИСЛУВАЊЕ


По завршувањето на курсот секој од учесниците ќе се стекне со сертификат во печатена и дигитална форма.

Имаш дополнителни прашања?

Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме.

Во модерното технолошко општество една од најважните работи е социјалното влијание, а еден од најважните ресурси е движењето на човечкиот потенцијал. 

Што всушност тоа значи? Сите ние располагаме со неограничен природен потенцијал, но тоа не значи дека истиот целосно го користиме. Потребна ни е методологија или инкубатор за поттикнување и развој на индивидуалниот и колективниот (тимски) потенцијал на човекот. Таквата методологија се базира на развивање на меки вештини (soft skills) и социјални компетиции, како клучни фактори за успешноста во секоја професија. Со други зборови, како можеме да бидеме најдобрата верзија на себе си? 

Програмата на Kурсот за комуникациски вештини и јавно говорење под менторство на Ана Јовковска е интересен микс од наука, умешност, уметност и искуствена експертиза за развивање на техники и вештини за личен и професионален раст и развој.


СО КАКВИ МЕКИ ВЕШТИНИ ЌЕ СЕ СТЕКНЕШ?

• Интерперсонални вештини

• Комуникациски и презентациски вештини

• Мотивација

• Иновативно мислење

• Креативно пишување

• Работна етика и работа во тим

• Позитивно однесување и емпатија

• Критичко размислување

• Менаџмент на време

• Управување со конфликти


За кого е наменет овој курс? 


Овој курс е наменет да ве води низ тунелите на емоционалната интелигенција, анализа на личноста и комуникацијата низ моделите на его состојби, психологијата на социјалното влијание и психологија на деловната комуникација, преку алатките на вербалната и невербалната комуникација (говорот на телото), па се до практичните техники и вештини за јавно говорење, (себе)презентација и успешен јавен настап. Уметноста и науката за комуникацијата и социјалната психологија нудат применливи модели за успешно (деловно) комуницирање - презентирање, убедување, преговарање и продавање на концепти, предмети и идеи.


ШТО ЌЕ НАУЧИШ?

- Како да креираш добар говор

- Како да предизвикаш интересирање за себе си

-  Како да создадеш бренд од својата личност или производ

-  Како да бидеш етичен, а убедлив

-  Како да го владееш говорот на телото 

- Како да ја победиш тремата и стравот од јавно говорење

- Како да бидеш успешен во јавен настап

-  Како да комуницираш преку новите медиуми, социјални мрежи

-  Како да управуваш со времето

-  Како да управуваш со конфликти

-  Како да бидеш мотивиран и да мотивираш

-  Како да бидеш вешт во социјалното влијание

-  Како да ја освоиш публиката во првата минута


ПРОГРАМА

Програмата на курсот под менторство на Ана Јовковска ќе биде поделена во четири дена низ следниве 25 теми:

Ден 1:

- МЕКИ ВЕШТИНИ

- ПРОАКТИВНОСТ И УСПЕХ

- МОТИВАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА

- ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИЕНЦИЈА – ЕQ

- КРЕАТИВНО (ИНОВАТИВНО) МИСЛЕЊЕ

- ПРЕЗЕНТАЦИСКИ ВЕШТИНИ


Ден 2:

- КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

- ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

- НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

- ШТО КАЖУВА ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

- ТЕХНИКИ ЗА ЈАВНО ГОВОРЕЊЕ

- ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА ДОБАР ГОВОР

- ТЕХНИКИ ЗА УСПЕШНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

- КАКО ДА СЕ ПОБЕДИ ТРЕМАТА

- ШТО Е УСПЕШЕН ЈАВЕН НАСТАП


Ден 3:

- ЕГО СОСТОЈБИ КАКО МЕТОД НА ИНТЕРПЕРСОНАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА

- АНАЛИЗА НА ЛИЧНОСТА ПРЕКУ МОДЕЛИ НА ЕГО СОСТОЈБИ

- ТЕШКОТИИ ВО ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

- ПСИХОЛОГИЈА НА УСПЕХ ВО ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

- ВЕШТИНИ ЗА (СЕБЕ)ПРЕЗЕНТИРАЊЕ ВО ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

- ПСИХОЛОГИЈА НА СОЦИЈАЛНО ВЛИЈАНИЕ


Ден 4:

- УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕ

- АСЕРТИВНОСТ

- УПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

- ТЕОРИЈА НА ПОЗИТИВНО РАЗМИСЛУВАЊЕ


По завршувањето на курсот секој од учесниците ќе се стекне со сертификат во печатена и дигитална форма.

Имаш дополнителни прашања?

Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме.

Започнува на:
05.06.2019

05.06.2019

17:30-19:30

07.06.2019

17:30-19:30

11.06.2019

17:30-19:30

13.06.2019

17:30-19:30

8 часа

4300 ден.

1 слободно место

Лаптоп+белешки

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Ана Јовковска

Ана Јовковска

За авторот

Ана Јовковска е новинарка, писателка, едукаторка, експерт за комуникациски и презентациски вештини и јавно говорење. 25 години работи во медиуми, од кои 20 години во телевизија како водителка, уредничка и продуцентка на дебатни емисии. Авторка и продуцентка е на ТВ-проектот „Пулс“. Колумнистка е во списанието „Портрет“. Модераторка е на голем број конференции и трибини. Иницира и развива кампањи од општествена одговорност. Авторка е на две книги: „Пулсот и времето“(2015, „Силсонс/Матица македонска“) и „Ехо на слободата“ (2018, „ТРИ“).

Веб страна

Информации за курсот

Оцена:

Ана Јовковска
Ана Јовковска

Инструктор

Започнува на:
05.06.2019

05.06.2019

17:30-19:30

07.06.2019

17:30-19:30

11.06.2019

17:30-19:30

13.06.2019

17:30-19:30

8 часа

4300 ден.

1 слободно место

Лаптоп+белешки

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели: