Курс: Маркетинг концепти за генерациите X, Y, Z

со: Љупка Наумовска

Мултигенерацискиот маркетинг е најголемиот научен и практичен предизвик и најточниот одговор на прашањето: Колку е важен современиот маркетинг денес и во блиска иднина?

 Oвој курс претставува нов и надграден стратешки маркетинг кој е центриран на социо - психолошкиот и демографски профил на таргетираната публика. Таргетирањето на публика од различни генерации (Baby Boomers, X, Y и Z) е алармантно најсилен предизвик денес и токму меѓугенерациската разлика е детерминирачки фактор во обликувањето на содржината, дизајнот, изборот на медиуми и целосниот концепт и пристап. 

Пред да започнеш комуникациска кампања, проект, идеја, почни од нула и размислувај холистички и насочено, центрирано кон твојата публика. Доколку таргетираш масовна публика од повеќе генерации, моделирај го медиа миксот и адаптирај ја содржината соодветно. 

За кого е наменет овој курс?

- Професионалци, иноватори и претприемачи 
- Вработени во оддел за комуникации, односи со јавност и маркетинг  
- Сопственици на мали и бизниси.

На овој курс ќе научиш:

1. За купувачките преференции на различни генерации

2. Како да таргетираш сегментирано по генерации и во склад со  карактеристиките на припадниците на генерациите 

3. Како да моделираш кампања по содржина (концепт, бои, порака и стил) и  медиуми (медиа микс) при таргетирање на повеќе генерации со иста кампања.

4. Примена на стратегија за интегрирани маркетинг комуникации со  мултигенерациско адаптирање 

5. Градење на медиа микс според преференциите на генерациите  вклучени во кампањата. 

Програма по денови:

Ден 1

- Социо – психолошко диференцирање на 4те активни генерации (Baby

Boomers, X, Y и Z)

- Потрошувачки профил и однесување при купување, префериран контент,  склоност кон offline и online медиуми 

- Преглед и анализа на реални случаи – активни и реализирани кампањи

- Градење на бренд стратегија и медиа микс за секоја генерација одделно

- Градење на контент и меди микс за комуникациски кампањи насочени кон повеќе генерации

ДЕН 2

- Имплементација на IMC стратегија (Integrated Marketing Communications) со мултигенерациски пристап 

- Работа во групи и презентација на проекти на реален случај 

- Примена на анализа на реални случаи и peer 2 peer еваулација

- Прогласување на победник


Секој од учесниците ќе се здобие со сертификат во печатена и дигитална форма.

Мултигенерацискиот маркетинг е најголемиот научен и практичен предизвик и најточниот одговор на прашањето: Колку е важен современиот маркетинг денес и во блиска иднина?

 Oвој курс претставува нов и надграден стратешки маркетинг кој е центриран на социо - психолошкиот и демографски профил на таргетираната публика. Таргетирањето на публика од различни генерации (Baby Boomers, X, Y и Z) е алармантно најсилен предизвик денес и токму меѓугенерациската разлика е детерминирачки фактор во обликувањето на содржината, дизајнот, изборот на медиуми и целосниот концепт и пристап. 

Пред да започнеш комуникациска кампања, проект, идеја, почни од нула и размислувај холистички и насочено, центрирано кон твојата публика. Доколку таргетираш масовна публика од повеќе генерации, моделирај го медиа миксот и адаптирај ја содржината соодветно. 

За кого е наменет овој курс?

- Професионалци, иноватори и претприемачи 
- Вработени во оддел за комуникации, односи со јавност и маркетинг  
- Сопственици на мали и бизниси.

На овој курс ќе научиш:

1. За купувачките преференции на различни генерации

2. Како да таргетираш сегментирано по генерации и во склад со  карактеристиките на припадниците на генерациите 

3. Како да моделираш кампања по содржина (концепт, бои, порака и стил) и  медиуми (медиа микс) при таргетирање на повеќе генерации со иста кампања.

4. Примена на стратегија за интегрирани маркетинг комуникации со  мултигенерациско адаптирање 

5. Градење на медиа микс според преференциите на генерациите  вклучени во кампањата. 

Програма по денови:

Ден 1

- Социо – психолошко диференцирање на 4те активни генерации (Baby

Boomers, X, Y и Z)

- Потрошувачки профил и однесување при купување, префериран контент,  склоност кон offline и online медиуми 

- Преглед и анализа на реални случаи – активни и реализирани кампањи

- Градење на бренд стратегија и медиа микс за секоја генерација одделно

- Градење на контент и меди микс за комуникациски кампањи насочени кон повеќе генерации

ДЕН 2

- Имплементација на IMC стратегија (Integrated Marketing Communications) со мултигенерациски пристап 

- Работа во групи и презентација на проекти на реален случај 

- Примена на анализа на реални случаи и peer 2 peer еваулација

- Прогласување на победник


Секој од учесниците ќе се здобие со сертификат во печатена и дигитална форма.
Започнува на:
21.08.2018

21.08.2018

17:30-19:30

23.08.2018

17:30-19:30

4 часа

2900 ден.

5 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Нов курс

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Љупка  Наумовска

Љупка Наумовска

Основач на маркетинг агенција - Honeybiz и доцент на Универзитет за Tуризам и Mенаџмент - Скопје

За авторот

Љупка Наумовска е експерт, професор и претприемач. Нејзиниот експертски и бизнис фокус преку 11 години е ориентиран кон маркетинг комуникациите, попрецизно кон Односи со Јавност, Бренд менаџмент, Интегрирани Маркетинг Комуникации и интерен маркетинг. 

Таа е основач и директор на Honeybiz – агенција за Маркетинг и ПР комуникации каде активно води проекти и кампањи за домашни и странски организации од повеќе индустриски области: технологија, храна, медицина, трговски центри, едукација, мода и автомобилизам. 

Истовремено е консултант на ЕУ проекти во делот на комуникации, бренд менаџмент и односи со јавност.

На академско ниво, Наумовска е доктор на науки во областа на маркетинг комуникациите и доцент по група на предмети од областа на комуникации на Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје.

Во невладиниот сектор е присутна преку постојан активизам во организации за подобрување на родовиот баланс, како и развој на стартапи и микростопанството. Паралелно е активна во бројни проекти од општествено – одговорна природа насочени кон категорија загрозени деца од социјален и здравствен аспект. 

Најголема професионална амбиција и е интеграцијата на социјалната одговорност со маркетинг комуникациите, додека на академско ниво е насочена кон мултидицсиплинарни истражувања кои обединуваат маркетинг кон деца и дигитални медиуми.


Веб страна

Информации за курсот

Нов курс

Љупка  Наумовска
Љупка Наумовска

Инструктор

Започнува на:
21.08.2018

21.08.2018

17:30-19:30

23.08.2018

17:30-19:30

4 часа

2900 ден.

5 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: