Курс за Онлајн Маркетинг - Научи со работа на реален проект

со: Petar Ninovski

На овој курс за Онлајн Маркетинг ќе стекнеш практични вештини со работа на реални примери и ќе  креираш маркетинг кампањи за реални продукти.

Ќе анализираме повеќе маркетинг стратегии, мeѓу кои и стратегијата на Brainster при започнувањето која донесе продажба од +30 000€ во првата година без да вложиме ниту 1€ за маркетинг. Ќе ја разгледаме PR стратегијата која ни донесе повеќе 110 објави во медиуми меѓу кои и Forbes и Huffington Post.

На овој курс ќе научиш да работиш онлајн маркетинг како да е 2019та. Со комбинација од алатки, трикови, обработка на податоци и многу (МНОГУ) практични примери, ќе стекнеш вештини кои ќе ти овозможат да користиш иновативни маркетинг техники применливи во секој бизнис. 

Со овој курс се стремиме да ја пополниме празнината меѓу она што е маркетингот во теорија, и она што им е потребно на брендовите: брзи и ефикасни со минимален буџет. Време е да научиш да креираш онлајн маркетинг кампањи кои ќе ја лансираат твојата кариера во најуспешните 3% маркетери на пазарот на труд.

ЌЕ НАУЧИШ: 

Користење на аналитика за сегментирање и таргетирање на корисниците со цел создавање на вистински ефективна маркетинг кампања.

Ќе направиме сеопфатен преглед на онлајн маркетингот, новите трендови, корисни алатки, но ќе се фокусираме на повеќе квантитативни аспекти, изнаоѓање на нови маркетинг канали и ефективни современи маркетинг кампањи.

ДЕН 1

 - Основи на Интернет Маркетинг

Како овој начин на маркетирање ми помогна да го развијам својот бизнис и да остварам продажба од $30 000 со само $30 инвестирани во рекламирање.

Различни типови на бизнис модели и маркетинг импликации на секој бизнис модел.

Разлика помеѓу традиционален и онлајн маркетинг. Зошто мора да си онлајн?

Онлајн Маркетинг Терминологија

Buyer Персона 

Маркетинг трендови, и на што треба да се фокусираме во 2018/2019 година.

 - Контент Маркетинг

Развивање на контент стратегија

Користење на „Trello“ за создавање на Контент Маркетинг Календар

Блогирање и како да создадеш блог кој ќе опстои. Практични вежби + примери како нашата компанија оствари повеќе од 110 објави на други медиуми само во Македонија.

Како да пристапиш на новинари и како постигнавме „Forbes“, „Huffington post“, „it.mk“, „fakulteti.mk“ и многу други да пишуваат за нашата компанија.

Правила за создавање на Блог Пост и практична вежба.

Како да направиш „Infographic“ - практични вежба + примери. 

Алатки и трикови кои треба да ги користиш.

ДЕН2 

 - Social Media Маркетинг

Која е улогата на социјалните медиуми во маркетингот?

Која е разликата помеѓу различните Social Media канали и идентификација на најдобрата за твојот бизнис.

Изработка на Social Media Маркетинг стратегија и календар.

Корисни алатки за социјалните медиуми.

Како да креираш оптимален профил на Социјалните Медиуми за твојот бизнис.

Како да ја зголемиш интеракцијата на Social Media – практични примери + вежби.

 - Growth Hacking

Што е Growth Hacking и зошто Growth маркетерите ги заменуваат традиционалните маркетери.

Како да ги добиеш твоите први корисници уште пред лансирање на новата понуда или производ?

Како нашата компанија генерираше повеќе од 5000 e-mail адреси со една growth hacking кампања.

Side-project маркетинг


ДЕН 3

 - Email Marketing

Одредување на параметри за следење и анализа на ефикасноста на кампањата. 

Изработка на „Newsletters“. 

Објаснување на различните типови на e-mail кампањи (таргетиран, сегментиран, промотивен).

А/B тестирање на кампањите + алатки и примери.

 - Search Engine Optimization

Што претставува SEO?

Што да направиш за да се издвoиш од конкуренцијата?

5 начини како да ги користиш профилите на социјалните медиуми за SEO?

(Помеѓу третиот и четвртиот ден од курсот ќе започнеш со работа на реален проект)

ДЕН4

 - Создавање на Buyer Persona

Зошто е потребна Buyer Persona?

Како да креираш Buyer Persona + Вежба + Форма.

 - Facebook рекламирање

Како да креираш различни типови на огласи?

Сегментирање и таргетирање на вистинската публика.

Како да го измериш ефектот од рекламата?

Избор на соодветен текст и фотографија на рекламата и A/B тестирање.

Една недела по завршувањето на последната вежба ќе бидат собрани резултатите и објавени победниците.

За кого е наменет овој курс:

За сите они кои сакаат да научат интернет маркетинг вештини за да напредуваат на работното место. За оние кои сакаат да стигнат до нова кариера во дигиталната индустрија, или пaк да започнат сопствен бизнис.

Сите кои ќе го завршат курсот ќе се стекнат со сертификат.

Најдобрите учесници ќе добијат можност за пракса во Brainster.


На овој курс за Онлајн Маркетинг ќе стекнеш практични вештини со работа на реални примери и ќе  креираш маркетинг кампањи за реални продукти.

Ќе анализираме повеќе маркетинг стратегии, мeѓу кои и стратегијата на Brainster при започнувањето која донесе продажба од +30 000€ во првата година без да вложиме ниту 1€ за маркетинг. Ќе ја разгледаме PR стратегијата која ни донесе повеќе 110 објави во медиуми меѓу кои и Forbes и Huffington Post.

На овој курс ќе научиш да работиш онлајн маркетинг како да е 2019та. Со комбинација од алатки, трикови, обработка на податоци и многу (МНОГУ) практични примери, ќе стекнеш вештини кои ќе ти овозможат да користиш иновативни маркетинг техники применливи во секој бизнис. 

Со овој курс се стремиме да ја пополниме празнината меѓу она што е маркетингот во теорија, и она што им е потребно на брендовите: брзи и ефикасни со минимален буџет. Време е да научиш да креираш онлајн маркетинг кампањи кои ќе ја лансираат твојата кариера во најуспешните 3% маркетери на пазарот на труд.

ЌЕ НАУЧИШ: 

Користење на аналитика за сегментирање и таргетирање на корисниците со цел создавање на вистински ефективна маркетинг кампања.

Ќе направиме сеопфатен преглед на онлајн маркетингот, новите трендови, корисни алатки, но ќе се фокусираме на повеќе квантитативни аспекти, изнаоѓање на нови маркетинг канали и ефективни современи маркетинг кампањи.

ДЕН 1

 - Основи на Интернет Маркетинг

Како овој начин на маркетирање ми помогна да го развијам својот бизнис и да остварам продажба од $30 000 со само $30 инвестирани во рекламирање.

Различни типови на бизнис модели и маркетинг импликации на секој бизнис модел.

Разлика помеѓу традиционален и онлајн маркетинг. Зошто мора да си онлајн?

Онлајн Маркетинг Терминологија

Buyer Персона 

Маркетинг трендови, и на што треба да се фокусираме во 2018/2019 година.

 - Контент Маркетинг

Развивање на контент стратегија

Користење на „Trello“ за создавање на Контент Маркетинг Календар

Блогирање и како да создадеш блог кој ќе опстои. Практични вежби + примери како нашата компанија оствари повеќе од 110 објави на други медиуми само во Македонија.

Како да пристапиш на новинари и како постигнавме „Forbes“, „Huffington post“, „it.mk“, „fakulteti.mk“ и многу други да пишуваат за нашата компанија.

Правила за создавање на Блог Пост и практична вежба.

Како да направиш „Infographic“ - практични вежба + примери. 

Алатки и трикови кои треба да ги користиш.

ДЕН2 

 - Social Media Маркетинг

Која е улогата на социјалните медиуми во маркетингот?

Која е разликата помеѓу различните Social Media канали и идентификација на најдобрата за твојот бизнис.

Изработка на Social Media Маркетинг стратегија и календар.

Корисни алатки за социјалните медиуми.

Како да креираш оптимален профил на Социјалните Медиуми за твојот бизнис.

Како да ја зголемиш интеракцијата на Social Media – практични примери + вежби.

 - Growth Hacking

Што е Growth Hacking и зошто Growth маркетерите ги заменуваат традиционалните маркетери.

Како да ги добиеш твоите први корисници уште пред лансирање на новата понуда или производ?

Како нашата компанија генерираше повеќе од 5000 e-mail адреси со една growth hacking кампања.

Side-project маркетинг


ДЕН 3

 - Email Marketing

Одредување на параметри за следење и анализа на ефикасноста на кампањата. 

Изработка на „Newsletters“. 

Објаснување на различните типови на e-mail кампањи (таргетиран, сегментиран, промотивен).

А/B тестирање на кампањите + алатки и примери.

 - Search Engine Optimization

Што претставува SEO?

Што да направиш за да се издвoиш од конкуренцијата?

5 начини како да ги користиш профилите на социјалните медиуми за SEO?

(Помеѓу третиот и четвртиот ден од курсот ќе започнеш со работа на реален проект)

ДЕН4

 - Создавање на Buyer Persona

Зошто е потребна Buyer Persona?

Како да креираш Buyer Persona + Вежба + Форма.

 - Facebook рекламирање

Како да креираш различни типови на огласи?

Сегментирање и таргетирање на вистинската публика.

Како да го измериш ефектот од рекламата?

Избор на соодветен текст и фотографија на рекламата и A/B тестирање.

Една недела по завршувањето на последната вежба ќе бидат собрани резултатите и објавени победниците.

За кого е наменет овој курс:

За сите они кои сакаат да научат интернет маркетинг вештини за да напредуваат на работното место. За оние кои сакаат да стигнат до нова кариера во дигиталната индустрија, или пaк да започнат сопствен бизнис.

Сите кои ќе го завршат курсот ќе се стекнат со сертификат.

Најдобрите учесници ќе добијат можност за пракса во Brainster.


Започнува на:

24.01.2017

17:30-21:00

26.01.2017

17:30-21:00

28.01.2017

17:30-21:00

31.01.2017

17:30-21:00

13.02.2017

17:30-21:00

15.02.2017

17:30-21:00

17.02.2017

17:30-21:00

20.02.2017

17:30-21:00

22.03.2017

17:30-19:30

24.03.2017

17:30-19:30

27.03.2017

17:30-19:30

29.03.2017

17:30-19:30

26.04.2017

17:30-19:30

03.05.2017

17:30-19:30

06.05.2017

17:30-19:30

09.05.2017

17:30-19:30

13.06.2017

18:00-20:00

21.06.2017

18:00-20:00

23.06.2017

18:00-20:00

28.06.2017

18:00-20:00

30.06.2017

18:00-20:00

08.08.2017

18:00-20:00

10.08.2017

18:00-20:00

15.08.2017

18:00-20:00

17.08.2017

18:00-20:00

26.10.2017

20:00-22:00

31.10.2017

20:00-22:00

02.11.2017

20:00-22:00

07.11.2017

17:45-19:45

19.12.2017

20:00-22:00

21.12.2017

20:00-22:00

25.12.2017

20:00-22:00

26.12.2017

20:00-22:00

24.01.2018

17:30-19:30

26.01.2018

17:30-19:30

29.01.2018

17:30-19:30

31.01.2018

17:30-19:30

07.03.2018

17:30-19:30

09.03.2018

17:30-19:30

14.03.2018

17:30-19:30

16.03.2018

17:30-19:30

20.06.2018

17:30-19:30

22.06.2018

17:30-19:30

27.06.2018

17:30-19:30

29.06.2018

17:30-19:30

14 часа

4900 ден.

7 слободни места

4 слободни места

7 слободни места

4 слободни места

6 слободни места

6 слободни места

2 слободни места

2 слободни места

6 слободни места

4 слободни места

7 слободни места

Нема слободни места

Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Petar Ninovski

Petar Ninovski

CEO & Founder of Brainster

За авторот

Претприемач, Дигитален Маркетер, пилот, Growth Hacker. Основач и извршен директор на Brainster и ко-основач на Funky Coworking Friday.

Предавач за Дигитален Маркетинг и Претприемништво. Ментор на SWT Академија.

Има повеќегодишно работно искуство во интернационална Tech компанија. 

Информации за курсот

Оцена:

Petar Ninovski
Petar Ninovski

Инструктор

Започнува на:

24.01.2017

17:30-21:00

26.01.2017

17:30-21:00

28.01.2017

17:30-21:00

31.01.2017

17:30-21:00

13.02.2017

17:30-21:00

15.02.2017

17:30-21:00

17.02.2017

17:30-21:00

20.02.2017

17:30-21:00

22.03.2017

17:30-19:30

24.03.2017

17:30-19:30

27.03.2017

17:30-19:30

29.03.2017

17:30-19:30

26.04.2017

17:30-19:30

03.05.2017

17:30-19:30

06.05.2017

17:30-19:30

09.05.2017

17:30-19:30

13.06.2017

18:00-20:00

21.06.2017

18:00-20:00

23.06.2017

18:00-20:00

28.06.2017

18:00-20:00

30.06.2017

18:00-20:00

08.08.2017

18:00-20:00

10.08.2017

18:00-20:00

15.08.2017

18:00-20:00

17.08.2017

18:00-20:00

26.10.2017

20:00-22:00

31.10.2017

20:00-22:00

02.11.2017

20:00-22:00

07.11.2017

17:45-19:45

19.12.2017

20:00-22:00

21.12.2017

20:00-22:00

25.12.2017

20:00-22:00

26.12.2017

20:00-22:00

24.01.2018

17:30-19:30

26.01.2018

17:30-19:30

29.01.2018

17:30-19:30

31.01.2018

17:30-19:30

07.03.2018

17:30-19:30

09.03.2018

17:30-19:30

14.03.2018

17:30-19:30

16.03.2018

17:30-19:30

20.06.2018

17:30-19:30

22.06.2018

17:30-19:30

27.06.2018

17:30-19:30

29.06.2018

17:30-19:30

14 часа

4900 ден.

7 слободни места

4 слободни места

7 слободни места

4 слободни места

6 слободни места

6 слободни места

2 слободни места

2 слободни места

6 слободни места

4 слободни места

7 слободни места

Нема слободни места

Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: