Курс за Онлајн Маркетинг - Научи со работа на реален проект

со: Petar Ninovski

Без разлика дали си маркетер, студент, професор, претприемач или програмер, овој курс е наменет за неуморни индивидуи кои ја искористуваат секоја шанса за професионална надградба, подготвени да напредуваат во интензивна средина за учење, и се разбира, кои сакаат да ги научат најважните вештини кои мора да ги знае секој маркетер. 

На овој курс за Онлајн Маркетинг учесниците ќе работат на реален проект и ќе имаат шанса сами да креираат маркетинг кампањи за реални примери.

Низ примери и вежби ќе образложиме повеќе маркетинг стратегии, мeѓу кои и стратегијата на Brainster при започнувањето која донесе продажба од +30 000€ во првата година без да вложиме ниту 1 евро за маркетинг.

Ќе ја разгледаме PR стратегијата на Brainster која ни донесе повеќе 110 објави во медиуми меѓу кои и објави во Forbes и Huffington Post.


ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ:

Еволуцијата на дигиталниот свет во претходните 5 години комплетно го промени начинот како луѓето комуницираат, учат и конзумираат продукти или услуги. Повеќе од секогаш, брендовите имаат можност да стигнат до повеќе клиенти и да ги слушат нивните барања со цел да ја прилагодат нивната порака, бренд и стратегија.

Со овој курс ќе направиме сеопфатен преглед на онлајн маркетингот, новите трендови, корисни алатки, но ќе се фокусираме на повеќе квантитативни аспекти, изнаоѓање на нови маркетинг канали и ефективни современи маркетинг кампањи.

Учесниците на овој курс ќе научат како да користат аналитика за сегментирање и таргетирање на користниците со цел создавање на вистински ефективна маркетинг кампања.

ДЕН 1

 - Основи на Интернет Маркетинг

Како овој начин на маркетирање ми помогна да го развијам својот бизнис и да остварам продажба од $30 000 со само $30 инвестирани во рекламирање.

Различни типови на бизнис модели и маркетинг импликации на секој бизнис модел.

Разлика помеѓу традиционален и онлајн маркетинг и зошто мора да бидеш онлајн.

Онлајн Маркетинг Терминологија

Buyer Персона 

Маркетинг трендови, и на што треба да се фокусираме во 2018 година.

 - Контент Маркетинг

Развивање на контент стратегија

Користење на „Trello“ за создавање на Контент Маркетинг Календар

Блогирање и како да создадеш блог кој ќе опстои. Практични вежби + примери како нашата компанија оствари повеќе од 110 објави на други медиуми само во Македонија.

Како да пристапиш на новинари и како постигнавме „Forbes“, „Huffington post“, „it.mk“, „fakulteti.mk“ и многу други да пишуваат за нашата компанија.

Правила за создавање на Блог Пост и практича вежба

Како да создадеш „Infographic“ - практични вежба + примери. 

Алатки и трикови кои можете да ги користите.

ДЕН2 

 - Social Media Маркетинг

Која е улогата на социјалните медиуми во маркетингот

Која е разликата помеѓу различните Social Media канали и идентификација која е најдобра за твојот бизнис

Изработка на Social Media Маркетинг стратегија и календар

Корисни алатки за социјалните медиуми

Како да креираш оптимален профил на Социјалните Медиуми за твојот бизнис

Како да ја зголемиш интеракцијата на Social Media – практични примери + вежби

 - Growth Hacking

Што претставува Growth Hacking и зошто Growth хакерите ќе им ја земат работата на традиционалните маркетери

Научи како да ги добиеш твоите први корисници уште пред лансирање на новата понуда или производ

Како нашата компанија успеа да генерира повеќе од 5000 e-mail адреси со една growth hacking кампања

Side-project маркетинг


ДЕН 3

 - Email Marketing

Одредување на параметри за следење и анализа на ефикасноста на кампањата 

Како да креираш „Newsletters“ 

Објаснување на различните типови на e-mail кампањи (таргетиран, сегментиран, промотивен)

А/B тестирање на кампањите + алатки и примери

 - SEO

Што претставува SEO

Што да направиш за да се издвoиш од другите

5 начини како да ги користиш профилите на социјалните медиуми за SEO

(Помеѓу третиот и четвртиот ден од курсот учесниците ќе работат на реален проект)

ДЕН4

 - Создавање на Buyer Persona

Зошто е потребна Buyer Persona

Како да креираш Buyer Persona + Вежба + Форма

 - Facebook рекламирање

Како да креираш различни типови на огласи

Сегментирање и таргетирање на вистинската публика

Како да го измериш ефектот од рекламата

Избор на соодветен текст и фотографија на рекламата и A/B тестирање

Една недела по завршувањето на последната вежба ќе бидат собрани резултатите и објавени победниците.

За кого е наменет овој курс:

За сите они кои сакаат да научат интернет маркетинг вештини за да напредуваат на работното место. За оние кои сакаат да стигнат до нова кариера во дигиталната индустрија, или пaк да започнат сопствен бизнис.

Сите кои ќе го завршат курсот ќе се стекнат со сертификат.

Најдобрите учесници ќе добијат можност за пракса во Brainster.

Без разлика дали си маркетер, студент, професор, претприемач или програмер, овој курс е наменет за неуморни индивидуи кои ја искористуваат секоја шанса за професионална надградба, подготвени да напредуваат во интензивна средина за учење, и се разбира, кои сакаат да ги научат најважните вештини кои мора да ги знае секој маркетер. 

На овој курс за Онлајн Маркетинг учесниците ќе работат на реален проект и ќе имаат шанса сами да креираат маркетинг кампањи за реални примери.

Низ примери и вежби ќе образложиме повеќе маркетинг стратегии, мeѓу кои и стратегијата на Brainster при започнувањето која донесе продажба од +30 000€ во првата година без да вложиме ниту 1 евро за маркетинг.

Ќе ја разгледаме PR стратегијата на Brainster која ни донесе повеќе 110 објави во медиуми меѓу кои и објави во Forbes и Huffington Post.


ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ:

Еволуцијата на дигиталниот свет во претходните 5 години комплетно го промени начинот како луѓето комуницираат, учат и конзумираат продукти или услуги. Повеќе од секогаш, брендовите имаат можност да стигнат до повеќе клиенти и да ги слушат нивните барања со цел да ја прилагодат нивната порака, бренд и стратегија.

Со овој курс ќе направиме сеопфатен преглед на онлајн маркетингот, новите трендови, корисни алатки, но ќе се фокусираме на повеќе квантитативни аспекти, изнаоѓање на нови маркетинг канали и ефективни современи маркетинг кампањи.

Учесниците на овој курс ќе научат како да користат аналитика за сегментирање и таргетирање на користниците со цел создавање на вистински ефективна маркетинг кампања.

ДЕН 1

 - Основи на Интернет Маркетинг

Како овој начин на маркетирање ми помогна да го развијам својот бизнис и да остварам продажба од $30 000 со само $30 инвестирани во рекламирање.

Различни типови на бизнис модели и маркетинг импликации на секој бизнис модел.

Разлика помеѓу традиционален и онлајн маркетинг и зошто мора да бидеш онлајн.

Онлајн Маркетинг Терминологија

Buyer Персона 

Маркетинг трендови, и на што треба да се фокусираме во 2018 година.

 - Контент Маркетинг

Развивање на контент стратегија

Користење на „Trello“ за создавање на Контент Маркетинг Календар

Блогирање и како да создадеш блог кој ќе опстои. Практични вежби + примери како нашата компанија оствари повеќе од 110 објави на други медиуми само во Македонија.

Како да пристапиш на новинари и како постигнавме „Forbes“, „Huffington post“, „it.mk“, „fakulteti.mk“ и многу други да пишуваат за нашата компанија.

Правила за создавање на Блог Пост и практича вежба

Како да создадеш „Infographic“ - практични вежба + примери. 

Алатки и трикови кои можете да ги користите.

ДЕН2 

 - Social Media Маркетинг

Која е улогата на социјалните медиуми во маркетингот

Која е разликата помеѓу различните Social Media канали и идентификација која е најдобра за твојот бизнис

Изработка на Social Media Маркетинг стратегија и календар

Корисни алатки за социјалните медиуми

Како да креираш оптимален профил на Социјалните Медиуми за твојот бизнис

Како да ја зголемиш интеракцијата на Social Media – практични примери + вежби

 - Growth Hacking

Што претставува Growth Hacking и зошто Growth хакерите ќе им ја земат работата на традиционалните маркетери

Научи како да ги добиеш твоите први корисници уште пред лансирање на новата понуда или производ

Како нашата компанија успеа да генерира повеќе од 5000 e-mail адреси со една growth hacking кампања

Side-project маркетинг


ДЕН 3

 - Email Marketing

Одредување на параметри за следење и анализа на ефикасноста на кампањата 

Како да креираш „Newsletters“ 

Објаснување на различните типови на e-mail кампањи (таргетиран, сегментиран, промотивен)

А/B тестирање на кампањите + алатки и примери

 - SEO

Што претставува SEO

Што да направиш за да се издвoиш од другите

5 начини како да ги користиш профилите на социјалните медиуми за SEO

(Помеѓу третиот и четвртиот ден од курсот учесниците ќе работат на реален проект)

ДЕН4

 - Создавање на Buyer Persona

Зошто е потребна Buyer Persona

Како да креираш Buyer Persona + Вежба + Форма

 - Facebook рекламирање

Како да креираш различни типови на огласи

Сегментирање и таргетирање на вистинската публика

Како да го измериш ефектот од рекламата

Избор на соодветен текст и фотографија на рекламата и A/B тестирање

Една недела по завршувањето на последната вежба ќе бидат собрани резултатите и објавени победниците.

За кого е наменет овој курс:

За сите они кои сакаат да научат интернет маркетинг вештини за да напредуваат на работното место. За оние кои сакаат да стигнат до нова кариера во дигиталната индустрија, или пaк да започнат сопствен бизнис.

Сите кои ќе го завршат курсот ќе се стекнат со сертификат.

Најдобрите учесници ќе добијат можност за пракса во Brainster.

Започнува на:

24.01.2017

17:30-21:00

26.01.2017

17:30-21:00

28.01.2017

17:30-21:00

31.01.2017

17:30-21:00

13.02.2017

17:30-21:00

15.02.2017

17:30-21:00

17.02.2017

17:30-21:00

20.02.2017

17:30-21:00

22.03.2017

17:30-19:30

24.03.2017

17:30-19:30

27.03.2017

17:30-19:30

29.03.2017

17:30-19:30

26.04.2017

17:30-19:30

03.05.2017

17:30-19:30

06.05.2017

17:30-19:30

09.05.2017

17:30-19:30

13.06.2017

18:00-20:00

21.06.2017

18:00-20:00

23.06.2017

18:00-20:00

28.06.2017

18:00-20:00

30.06.2017

18:00-20:00

08.08.2017

18:00-20:00

10.08.2017

18:00-20:00

15.08.2017

18:00-20:00

17.08.2017

18:00-20:00

26.10.2017

20:00-22:00

31.10.2017

20:00-22:00

02.11.2017

20:00-22:00

07.11.2017

17:45-19:45

19.12.2017

20:00-22:00

21.12.2017

20:00-22:00

25.12.2017

20:00-22:00

26.12.2017

20:00-22:00

24.01.2018

17:30-19:30

26.01.2018

17:30-19:30

29.01.2018

17:30-19:30

31.01.2018

17:30-19:30

07.03.2018

17:30-19:30

09.03.2018

17:30-19:30

14.03.2018

17:30-19:30

16.03.2018

17:30-19:30

20.06.2018

17:30-19:30

22.06.2018

17:30-19:30

27.06.2018

17:30-19:30

29.06.2018

17:30-19:30

14 часа

4900 ден.

2 слободни места

Нема слободни места

2 слободни места

Нема слободни места

1 слободно место

1 слободно место

Нема слободни места

Нема слободни места

1 слободно место

Нема слободни места

2 слободни места

6 слободни места

Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Petar Ninovski

Petar Ninovski

CEO & Founder of Brainster

За авторот

Претприемач, Дигитален Маркетер, пилот, Growth Hacker. Основач и извршен директор на Brainster и ко-основач на Funky Coworking Friday.

Предавач за Дигитален Маркетинг и Претприемништво. Ментор на SWT Академија.

Има повеќегодишно работно искуство во интернационална Tech компанија. 

Информации за курсот

Оцена:

Petar Ninovski
Petar Ninovski

Инструктор

Започнува на:

24.01.2017

17:30-21:00

26.01.2017

17:30-21:00

28.01.2017

17:30-21:00

31.01.2017

17:30-21:00

13.02.2017

17:30-21:00

15.02.2017

17:30-21:00

17.02.2017

17:30-21:00

20.02.2017

17:30-21:00

22.03.2017

17:30-19:30

24.03.2017

17:30-19:30

27.03.2017

17:30-19:30

29.03.2017

17:30-19:30

26.04.2017

17:30-19:30

03.05.2017

17:30-19:30

06.05.2017

17:30-19:30

09.05.2017

17:30-19:30

13.06.2017

18:00-20:00

21.06.2017

18:00-20:00

23.06.2017

18:00-20:00

28.06.2017

18:00-20:00

30.06.2017

18:00-20:00

08.08.2017

18:00-20:00

10.08.2017

18:00-20:00

15.08.2017

18:00-20:00

17.08.2017

18:00-20:00

26.10.2017

20:00-22:00

31.10.2017

20:00-22:00

02.11.2017

20:00-22:00

07.11.2017

17:45-19:45

19.12.2017

20:00-22:00

21.12.2017

20:00-22:00

25.12.2017

20:00-22:00

26.12.2017

20:00-22:00

24.01.2018

17:30-19:30

26.01.2018

17:30-19:30

29.01.2018

17:30-19:30

31.01.2018

17:30-19:30

07.03.2018

17:30-19:30

09.03.2018

17:30-19:30

14.03.2018

17:30-19:30

16.03.2018

17:30-19:30

20.06.2018

17:30-19:30

22.06.2018

17:30-19:30

27.06.2018

17:30-19:30

29.06.2018

17:30-19:30

14 часа

4900 ден.

2 слободни места

Нема слободни места

2 слободни места

Нема слободни места

1 слободно место

1 слободно место

Нема слободни места

Нема слободни места

1 слободно место

Нема слободни места

2 слободни места

6 слободни места

Лап топ

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: