Курс за Online Marketing со Петар Ниновски

со: Петар Ниновски

На овој курс за Онлајн Маркетинг ќе стекнеш практични вештини со работа на реални примери и ќе креираш маркетинг кампањи за реални продукти.

Ќе анализираме повеќе маркетинг стратегии, мeѓу кои и стратегијата на Brainster при започнувањето која донесе продажба од +30 000€ во првата година без да вложиме ниту 1€ за маркетинг. Ќе ја разгледаме PR стратегијата која ни донесе повеќе oд 110 објави во медиуми меѓу кои и Forbes и Huffington Post.

За кого е наменет овој курс:

За сите они кои сакаат да научат интернет маркетинг вештини за да напредуваат на работното место. За оние кои сакаат да стигнат до нова кариера во дигиталната индустрија, или пaк да започнат сопствен бизнис.

Ќе научиш да работиш онлајн маркетинг како да е 2019та. Со комбинација од алатки, трикови, обработка на податоци и многу (МНОГУ) практични примери, ќе стекнеш вештини кои ќе ти овозможат да користиш иновативни маркетинг техники применливи во секој бизнис.

Со оваа програма се стремиме да ја пополниме празнината меѓу она што е маркетингот во теорија, и она што им е потребно на брендовите: брзи и ефикасни резултати со минимален буџет. Време е да научиш да креираш онлајн маркетинг кампањи кои ќе ја лансираат твојата кариера во најуспешните 3% маркетери на пазарот на труд.

Што ќе научиш на овој курс?

Користење на аналитика за сегментирање и таргетирање на корисниците со цел создавање на вистински ефективна маркетинг кампања.

Ќе направиме сеопфатен преглед на онлајн маркетингот, новите трендови, корисни алатки, но ќе се фокусираме на повеќе квантитативни аспекти, изнаоѓање на нови маркетинг канали и ефективни современи маркетинг кампањи.

ДЕН 1

 Основи на Интернет Маркетинг

- Како овој начин на маркетирање ми помогна да го развијам својот бизнис и да остварам продажба од $30 000 со само $30 инвестирани во рекламирање.

- Различни типови на бизнис модели и маркетинг импликации на секој бизнис модел.

- Разлика помеѓу традиционален и онлајн маркетинг. Зошто мора да си онлајн?

- Онлајн Маркетинг Терминологија

- Buyer Персона

- Маркетинг трендови, и на што треба да се фокусираме во 2018/2019 година.

  Контент Маркетинг

- Развивање на контент стратегија

- Примери за создавање на Контент Маркетинг Календар 

- Блогирање и како да создадеш блог кој ќе опстои. Практични вежби + примери како нашата компанија оствари повеќе од 110 објави на други медиуми само во Македонија.

Како да пристапиш на новинари и како постигнавме „Forbes“, „Huffington post“, „it.mk“, „fakulteti.mk“ и многу други да пишуваат за нашата компанија. 

Како да направиш „Infographic“ - практични вежба + примери.  

Алатки и трикови кои треба да ги користиш. 

Ден 2

 Social Media Маркетинг

- Која е улогата на социјалните медиуми во маркетингот?

- Која е разликата помеѓу различните Social Media канали и идентификација на најдобрата за твојот бизнис.

Изработка на Social Media Маркетинг стратегија и календар. 

- Корисни алатки за социјалните медиуми.

Како да креираш оптимален профил на Социјалните Медиуми за твојот бизнис. 

- Како да ја зголемиш интеракцијата на Social Media – практични примери + вежби.

 Growth Hacking

- Што е Growth Hacking и зошто Growth маркетерите ги заменуваат традиционалните маркетери.

Како да ги добиеш твоите први корисници уште пред лансирање на новата понуда или производ? 

Како нашата компанија генерираше повеќе од 5000 e-mail адреси со една growth hacking кампања. 

Side-project маркетинг 

Ден 3

 Email Marketing

- Одредување на параметри за следење и анализа на ефикасноста на кампањата.

- Изработка на „Newsletters“.

- Објаснување на различните типови на e-mail кампањи (таргетиран, сегментиран, промотивен).

- А/B тестирање на кампањите + алатки и примери.

 Search Engine Optimization

- Што претставува SEO?

- Што да направиш за да се издвoиш од конкуренцијата?

- 5 начини како да ги користиш профилите на социјалните медиуми за SEO

(Помеѓу третиот и четвртиот ден од курсот ќе започнеш со работа на реален проект)


Ден 4

 Создавање на Buyer Persona

- Зошто е потребна Buyer Persona?

- Како да креираш Buyer Persona + Вежба + Форма.

 - Facebook рекламирање

- Како да креираш различни типови на огласи?

- Сегментирање и таргетирање на вистинската публика.

- Како да го измериш ефектот од рекламата?

Избор на соодветен текст и фотографија на рекламата и A/B тестирање. 

Сите кои ќе го завршат курсот ќе се стекнат со сертификат во печатена или дигитална форма. 


На овој курс за Онлајн Маркетинг ќе стекнеш практични вештини со работа на реални примери и ќе креираш маркетинг кампањи за реални продукти.

Ќе анализираме повеќе маркетинг стратегии, мeѓу кои и стратегијата на Brainster при започнувањето која донесе продажба од +30 000€ во првата година без да вложиме ниту 1€ за маркетинг. Ќе ја разгледаме PR стратегијата која ни донесе повеќе oд 110 објави во медиуми меѓу кои и Forbes и Huffington Post.

За кого е наменет овој курс:

За сите они кои сакаат да научат интернет маркетинг вештини за да напредуваат на работното место. За оние кои сакаат да стигнат до нова кариера во дигиталната индустрија, или пaк да започнат сопствен бизнис.

Ќе научиш да работиш онлајн маркетинг како да е 2019та. Со комбинација од алатки, трикови, обработка на податоци и многу (МНОГУ) практични примери, ќе стекнеш вештини кои ќе ти овозможат да користиш иновативни маркетинг техники применливи во секој бизнис.

Со оваа програма се стремиме да ја пополниме празнината меѓу она што е маркетингот во теорија, и она што им е потребно на брендовите: брзи и ефикасни резултати со минимален буџет. Време е да научиш да креираш онлајн маркетинг кампањи кои ќе ја лансираат твојата кариера во најуспешните 3% маркетери на пазарот на труд.

Што ќе научиш на овој курс?

Користење на аналитика за сегментирање и таргетирање на корисниците со цел создавање на вистински ефективна маркетинг кампања.

Ќе направиме сеопфатен преглед на онлајн маркетингот, новите трендови, корисни алатки, но ќе се фокусираме на повеќе квантитативни аспекти, изнаоѓање на нови маркетинг канали и ефективни современи маркетинг кампањи.

ДЕН 1

 Основи на Интернет Маркетинг

- Како овој начин на маркетирање ми помогна да го развијам својот бизнис и да остварам продажба од $30 000 со само $30 инвестирани во рекламирање.

- Различни типови на бизнис модели и маркетинг импликации на секој бизнис модел.

- Разлика помеѓу традиционален и онлајн маркетинг. Зошто мора да си онлајн?

- Онлајн Маркетинг Терминологија

- Buyer Персона

- Маркетинг трендови, и на што треба да се фокусираме во 2018/2019 година.

  Контент Маркетинг

- Развивање на контент стратегија

- Примери за создавање на Контент Маркетинг Календар 

- Блогирање и како да создадеш блог кој ќе опстои. Практични вежби + примери како нашата компанија оствари повеќе од 110 објави на други медиуми само во Македонија.

Како да пристапиш на новинари и како постигнавме „Forbes“, „Huffington post“, „it.mk“, „fakulteti.mk“ и многу други да пишуваат за нашата компанија. 

Како да направиш „Infographic“ - практични вежба + примери.  

Алатки и трикови кои треба да ги користиш. 

Ден 2

 Social Media Маркетинг

- Која е улогата на социјалните медиуми во маркетингот?

- Која е разликата помеѓу различните Social Media канали и идентификација на најдобрата за твојот бизнис.

Изработка на Social Media Маркетинг стратегија и календар. 

- Корисни алатки за социјалните медиуми.

Како да креираш оптимален профил на Социјалните Медиуми за твојот бизнис. 

- Како да ја зголемиш интеракцијата на Social Media – практични примери + вежби.

 Growth Hacking

- Што е Growth Hacking и зошто Growth маркетерите ги заменуваат традиционалните маркетери.

Како да ги добиеш твоите први корисници уште пред лансирање на новата понуда или производ? 

Како нашата компанија генерираше повеќе од 5000 e-mail адреси со една growth hacking кампања. 

Side-project маркетинг 

Ден 3

 Email Marketing

- Одредување на параметри за следење и анализа на ефикасноста на кампањата.

- Изработка на „Newsletters“.

- Објаснување на различните типови на e-mail кампањи (таргетиран, сегментиран, промотивен).

- А/B тестирање на кампањите + алатки и примери.

 Search Engine Optimization

- Што претставува SEO?

- Што да направиш за да се издвoиш од конкуренцијата?

- 5 начини како да ги користиш профилите на социјалните медиуми за SEO

(Помеѓу третиот и четвртиот ден од курсот ќе започнеш со работа на реален проект)


Ден 4

 Создавање на Buyer Persona

- Зошто е потребна Buyer Persona?

- Како да креираш Buyer Persona + Вежба + Форма.

 - Facebook рекламирање

- Како да креираш различни типови на огласи?

- Сегментирање и таргетирање на вистинската публика.

- Како да го измериш ефектот од рекламата?

Избор на соодветен текст и фотографија на рекламата и A/B тестирање. 

Сите кои ќе го завршат курсот ќе се стекнат со сертификат во печатена или дигитална форма. 


Започнува на:
06.11.2018

06.11.2018

17:30-19:30

08.11.2018

17:30-19:30

13.11.2018

17:30-19:30

15.11.2018

17:30-19:30

8 часа

4900 ден.

4 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Нов курс

Категорија:
Сподели:

Петар Ниновски

Петар Ниновски

CEO & Founder of Brainster

За авторот

Претприемач, Маркетинг консултант, Growth hacker, Инженер, Problem Solver, пилот. 

Founder & CEO of Brainster.co. Co-founder на Funky Coworking Friday.

Искуство во креирање нови категории и брендови, лансирање продукти на пазарот, achieving customer acquisition goals.  Loves the Hustle. 

Facebook: https://www.facebook.com/petar.ninovski 

Twitter: https://twitter.com/ninovskl Instagram: 

Instagram: https://www.instagram.com/petar_ninovski/ 


Информации за курсот

Нов курс

Петар Ниновски
Петар Ниновски

Инструктор

Започнува на:
06.11.2018

06.11.2018

17:30-19:30

08.11.2018

17:30-19:30

13.11.2018

17:30-19:30

15.11.2018

17:30-19:30

8 часа

4900 ден.

4 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија: