Курс за Scrum методологија

со: Олгица Стрезоска

Запознај се со револуционерниот проектен пристап Scrum!

Во моментов, Scrum професионалците се едни од најбараните во IT индустријата, во светот и кај нас.

Преку овој курс можеш да станеш Scrum Master или Product Owner, применувајќи ја докажаната Scrum методологија. Ќе бидеш подготвен на својот тим да му овозможиш напредок и побрз развој. 

За кого е наменет овој курс? 

- Проект менаџери;

- Продукт менаџери;

- Софтвер девелопери;

- Бизнис аналитичари;

- Тим лидери;

- Тестери;

- Менаџери кои сакаат да почнат да го применуваат Scrum пристапот во

нивните компании;

- Сите ентузијасти што сакаат да научат повеќе за Scrum пристапот;

- Сите оние кои сакаат да ја променат својата кариера без разлика во која

индустрија работат во моментов.


Scrum е важно да се разбере од секој агол, бидејќи истиот наоѓа примена како во други индустрии така и генерално во животот. 

За време на овој курс ќе имаш можност преку реални примери и вежби, да научиш:

- Што значи Agile Software Development?

- Принципите на Agile Development дефинирани во Agile Manifesto

- Основите на Scrum пристапот (Scrum Guide)

- Улогите во Scrum

- Product Backlog (работење на реален пример)

- Состаноците во Scrum

- Како да се подготвите за сертификација за Professional Scrum Master  и Professional Product Owner од почеток до крај 

- Tricky questions за испитите за Professional Scrum Master и  Professional Product Owner 

Програма по денови:

ДЕН 1

Agile development

- Software Product Management

- Agile Manifesto - 12 principles of Agile software

- Scrum Guide

- Scrum benefits

ДЕН 2

Scrum Roles

- Scrum Master

- Product Owner

- Development Team

- Cross-functional teams

- Technical debt

ДЕН 3

Product Backlog

- Epics, user stories and tasks

- Sprint Backlog

- Planning poker

- Burn down chart

ДЕН 4

 Scrum meetings

- Daily Stand - up meeting

- Sprint Review meeting

- Sprint Retrospective meeting

- Sprint Planning meeting

- Backlog Refinement  

ДЕН 5

Certifications

- Exam questions for Scrum Master (going through the most tricky questions)

- Exam questions for Product Owner (going through the most tricky questions)

- Tips & tricks for passing the exams

- Discussion

- Useful links & materials (Scrum Guide, Exam questions, Links to the exams...)


Сите учесници ќе добијат сертификат во дигитална и печатена форма за завршен курс .

Имаш дополнителни прашања? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме.


Запознај се со револуционерниот проектен пристап Scrum!

Во моментов, Scrum професионалците се едни од најбараните во IT индустријата, во светот и кај нас.

Преку овој курс можеш да станеш Scrum Master или Product Owner, применувајќи ја докажаната Scrum методологија. Ќе бидеш подготвен на својот тим да му овозможиш напредок и побрз развој. 

За кого е наменет овој курс? 

- Проект менаџери;

- Продукт менаџери;

- Софтвер девелопери;

- Бизнис аналитичари;

- Тим лидери;

- Тестери;

- Менаџери кои сакаат да почнат да го применуваат Scrum пристапот во

нивните компании;

- Сите ентузијасти што сакаат да научат повеќе за Scrum пристапот;

- Сите оние кои сакаат да ја променат својата кариера без разлика во која

индустрија работат во моментов.


Scrum е важно да се разбере од секој агол, бидејќи истиот наоѓа примена како во други индустрии така и генерално во животот. 

За време на овој курс ќе имаш можност преку реални примери и вежби, да научиш:

- Што значи Agile Software Development?

- Принципите на Agile Development дефинирани во Agile Manifesto

- Основите на Scrum пристапот (Scrum Guide)

- Улогите во Scrum

- Product Backlog (работење на реален пример)

- Состаноците во Scrum

- Како да се подготвите за сертификација за Professional Scrum Master  и Professional Product Owner од почеток до крај 

- Tricky questions за испитите за Professional Scrum Master и  Professional Product Owner 

Програма по денови:

ДЕН 1

Agile development

- Software Product Management

- Agile Manifesto - 12 principles of Agile software

- Scrum Guide

- Scrum benefits

ДЕН 2

Scrum Roles

- Scrum Master

- Product Owner

- Development Team

- Cross-functional teams

- Technical debt

ДЕН 3

Product Backlog

- Epics, user stories and tasks

- Sprint Backlog

- Planning poker

- Burn down chart

ДЕН 4

 Scrum meetings

- Daily Stand - up meeting

- Sprint Review meeting

- Sprint Retrospective meeting

- Sprint Planning meeting

- Backlog Refinement  

ДЕН 5

Certifications

- Exam questions for Scrum Master (going through the most tricky questions)

- Exam questions for Product Owner (going through the most tricky questions)

- Tips & tricks for passing the exams

- Discussion

- Useful links & materials (Scrum Guide, Exam questions, Links to the exams...)


Сите учесници ќе добијат сертификат во дигитална и печатена форма за завршен курс .

Имаш дополнителни прашања? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме.


Започнува на:

12.03.2019

17:30-20:30

14.03.2019

17:30-20:30

19.03.2019

17:30-20:30

21.03.2019

17:30-20:30

26.03.2019

17:30-20:30

10.06.2019

17:30-20:30

12.06.2019

17:30-20:30

17.06.2019

17:30-20:30

19.06.2019

17:30-20:30

20.06.2019

17:30-20:30

05.11.2019

17:30-20:30

07.11.2019

17:30-20:30

11.11.2019

17:30-20:30

13.11.2019

17:30-20:30

15.11.2019

17:30-20:30

15 часа

5300 ден.

Нема слободни места

2 слободни места

6 слободни места

Лаптоп+тефтер

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Сподели:

Олгица  Стрезоска

Олгица Стрезоска

Product Owner

За авторот

Повеќегодишно работно искуство во Телко и ИТ индустријата. Последната година ја посветува на Scrum методологијата и станува вљубеник во истата. Нејзиното знаење го потврдува со стекнување на официјалните сертификати Professional Scrum Master и Professional Scrum Product Owner. 

Во моментов работи како Product Owner во Холандската компанија Sample Solutions, каде е одговорна за градење на платформата Sales.Rocks применувајќи ја во целост Scrum методологијата.

Информации за курсот

Оцена:

Олгица  Стрезоска
Олгица Стрезоска

Инструктор

Започнува на:

12.03.2019

17:30-20:30

14.03.2019

17:30-20:30

19.03.2019

17:30-20:30

21.03.2019

17:30-20:30

26.03.2019

17:30-20:30

10.06.2019

17:30-20:30

12.06.2019

17:30-20:30

17.06.2019

17:30-20:30

19.06.2019

17:30-20:30

20.06.2019

17:30-20:30

05.11.2019

17:30-20:30

07.11.2019

17:30-20:30

11.11.2019

17:30-20:30

13.11.2019

17:30-20:30

15.11.2019

17:30-20:30

15 часа

5300 ден.

Нема слободни места

2 слободни места

6 слободни места

Лаптоп+тефтер

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија: