Курс за Search Engine Optimization

со: Билјана Димовска

Научи како до повисоко рангирање на одредена Web страна во резултатите на пребарувачите како Google!

Search Engine Optimization е техника која нуди огромни можности за работа во дигиталниот универзум, од растење на сопствениот бизнис до freelance работа на SEO проекти.

Кога еден бизнис креира онлајн содржина, во многу случаи ја употребува "publish and pray" стратегијата. Тука настапува Search Engine оптимизацијата - го контролира местото на содржината во интернет светот, и ја позиционира таму каде што сакаме да биде.

SEO или Search Engine Optimization стана интересна тема веднаш штом се појавија интернет пребарувачите. И ќе постои се додека пребарувачите останат нашата главна алатка за истражување и пронаоѓање информации. Денес се извршуваат повеќе од 65 милиони пребарувања дневно, а 75% од нив се направени преку Google.

Зошто треба да научиш SEO?

Ако си сопственик на бизнис, треба да го оптимизираш твојот веб-сајт и да го искоординираш со твојата маркетинг стратегија. Ако не ти беше во план ова да го правиш ти, ќе треба да процениш кој е твојот следен SEO талент кој ќе ја спроведе стратегијата во пракса.

Ако си маркетер почетник или професионалец, SEO им користи на сите твои останати вештини и ти ја прави стратегијата уште подобра. Со воведувањето на SEO, ќе развиеш уште еден комплетно нов канал кој ќе ја зголеми видливоста на твојот бренд, како и продажбите и авторитетот во индустријата. 

Ако си IT професионалец, (Front End Developer), ќе бидеш во можност да ги разбираш твоите SEO колеги подобро, со цел финалниот продукт да го изградите на највисоко можно ниво. Ќе бидеш во можност да ја оптимизираш твојата работа на интернет пребарувачите, а во исто време ќе станеш кадарен да ги вметнеш овие совети во твојата комуникација со клиентите.

Ако имаш сопствен блог или Веб сајт, можеш да научиш како сам да ја оптимизираш твојата страна, да ги споделиш проблемите со кои се соочуваш, а од друга страна да добиеш одговор на сите твои прашања. 

Од почетокот па се до денес, SEO еволуираше и ги промени правилата на бизнисот, во корист на одличното корисничко искуство. Главната цел тука не е да ги надитриме интернет пребарувачите (не се ни обидувај затоа што се доста доста паметни!), туку да го подобриме корисничкото искуство, сервирајќи квалитетни информации на правилната личност, во правилното време и на правилниот начин.

Сепак, SEO-то има некои правила кои треба да ги следиш, добри практики кои се докажале како успешни и алатки кои ќе ти помогнат да донесеш подобри одлуки. SEO е една never-ending приказна. Не е нешто што го правиш еднаш, туку е континуиран анганжман во координација со сите маркетинг активности. SEO треба да биде интегрален дел од твојата маркетинг стратегија. 

Што можеш да очекуваш од овој курс:

✓ Ќе ја разбереш Search Engine оптимизацијата

✓ Ќе можеш самостојно да употребиш SEO стратегија во насока на твоите бизнис цели

✓ Ќе можеш да го имплементираш SEO-то во твојата маркетинг стратегија

✓ Ќе научиш како да работиш SEO на правилен начин

Ќе ги дознаеш најрелевантните извори за учење за во иднина (SEO e континуиран процес и работите се менуваато ден за ден!)

✓ Ќе научиш како и кои алатки треба да ги користиш

Ден 1

Што е SEO?

Кои се бизнис придобивките од SEO? Зошто е толку потребен?

SEO како дел од една целосна маркетинг стратегија

SEO vs SEM

SEO низ времето - на кратко (Pandas, Penguins, Hummingbirds)

Black Hat и White Hat SEO

Ден 2

Од каде да почнеш?

Дефиниција на бизнис потребите (Traffic, sales, registrations, audience, territory, budget)

Како да ги одбереш правилните keywords за твојот бизнис

Google Keywords Planner (Tool) vs. Google Trends

Keywords Analysis (На правилниот начин)

Дискусија: Која е твојата следна бизнис идеа? Како знаеш дека е добра? Како можеш да искористиш Keywords Analysis за да ги донесеш следните правилни одлуки?

Домашна: Направи целосна Keywords Analysis за веб сајт по твој избор. Подготви се да објасниш зошто ги одбра тие keywords.

Ден 3

SEO Audit

Domain Name and Hosting – дали навистина треба да се грижиш за овие?

Website Structure (Website Tree – Sitemap) and & Landing Pages

Sitemap.xml & Robots.txt – tech stuff

Meta Data Analysis & Issues

Mobile Friendly and Fast

Content Analysis (duplicate content, short content, keywords density)

Microdata, Structured Data Mark-Up

Competitive Analysis

Домашна: Направи целосен SEO Audit за твојот веб сајт (истиот оној од претходната домашна за keywords analysis) и дај предлози за тоа како можат да се подобрат работите.

Ден 4

Off – Page SEO

Link Building Best Practices (како да ги одбереш изворите на твоите линкови)

АЛАТКИ

Content Generation (како да напишеш SEO friendly статија)

Blogging and PR

Google Analytics and SEO

Social Media & SEO


Ден 5

Ајде да го дефинираме нашиот план за акција 

Твојот идеален SEO тим 

Како да останеш во тек со SEO? 

Сите алатки кои ти се потребни 

Локален SEO – Google My Business 

AdWords & SEO (фокус на стратегија!) 

Ден 6 

Практичен час за работа на реален проект, со имплементација на знањето што е стекнато на минатите 5 дена. 

Q/As (ask me anything) 

Секој од учесниците ќе се стекне со сертификат во печатена и дигитална форма. 


Научи како до повисоко рангирање на одредена Web страна во резултатите на пребарувачите како Google!

Search Engine Optimization е техника која нуди огромни можности за работа во дигиталниот универзум, од растење на сопствениот бизнис до freelance работа на SEO проекти.

Кога еден бизнис креира онлајн содржина, во многу случаи ја употребува "publish and pray" стратегијата. Тука настапува Search Engine оптимизацијата - го контролира местото на содржината во интернет светот, и ја позиционира таму каде што сакаме да биде.

SEO или Search Engine Optimization стана интересна тема веднаш штом се појавија интернет пребарувачите. И ќе постои се додека пребарувачите останат нашата главна алатка за истражување и пронаоѓање информации. Денес се извршуваат повеќе од 65 милиони пребарувања дневно, а 75% од нив се направени преку Google.

Зошто треба да научиш SEO?

Ако си сопственик на бизнис, треба да го оптимизираш твојот веб-сајт и да го искоординираш со твојата маркетинг стратегија. Ако не ти беше во план ова да го правиш ти, ќе треба да процениш кој е твојот следен SEO талент кој ќе ја спроведе стратегијата во пракса.

Ако си маркетер почетник или професионалец, SEO им користи на сите твои останати вештини и ти ја прави стратегијата уште подобра. Со воведувањето на SEO, ќе развиеш уште еден комплетно нов канал кој ќе ја зголеми видливоста на твојот бренд, како и продажбите и авторитетот во индустријата. 

Ако си IT професионалец, (Front End Developer), ќе бидеш во можност да ги разбираш твоите SEO колеги подобро, со цел финалниот продукт да го изградите на највисоко можно ниво. Ќе бидеш во можност да ја оптимизираш твојата работа на интернет пребарувачите, а во исто време ќе станеш кадарен да ги вметнеш овие совети во твојата комуникација со клиентите.

Ако имаш сопствен блог или Веб сајт, можеш да научиш како сам да ја оптимизираш твојата страна, да ги споделиш проблемите со кои се соочуваш, а од друга страна да добиеш одговор на сите твои прашања. 

Од почетокот па се до денес, SEO еволуираше и ги промени правилата на бизнисот, во корист на одличното корисничко искуство. Главната цел тука не е да ги надитриме интернет пребарувачите (не се ни обидувај затоа што се доста доста паметни!), туку да го подобриме корисничкото искуство, сервирајќи квалитетни информации на правилната личност, во правилното време и на правилниот начин.

Сепак, SEO-то има некои правила кои треба да ги следиш, добри практики кои се докажале како успешни и алатки кои ќе ти помогнат да донесеш подобри одлуки. SEO е една never-ending приказна. Не е нешто што го правиш еднаш, туку е континуиран анганжман во координација со сите маркетинг активности. SEO треба да биде интегрален дел од твојата маркетинг стратегија. 

Што можеш да очекуваш од овој курс:

✓ Ќе ја разбереш Search Engine оптимизацијата

✓ Ќе можеш самостојно да употребиш SEO стратегија во насока на твоите бизнис цели

✓ Ќе можеш да го имплементираш SEO-то во твојата маркетинг стратегија

✓ Ќе научиш како да работиш SEO на правилен начин

Ќе ги дознаеш најрелевантните извори за учење за во иднина (SEO e континуиран процес и работите се менуваато ден за ден!)

✓ Ќе научиш како и кои алатки треба да ги користиш

Ден 1

Што е SEO?

Кои се бизнис придобивките од SEO? Зошто е толку потребен?

SEO како дел од една целосна маркетинг стратегија

SEO vs SEM

SEO низ времето - на кратко (Pandas, Penguins, Hummingbirds)

Black Hat и White Hat SEO

Ден 2

Од каде да почнеш?

Дефиниција на бизнис потребите (Traffic, sales, registrations, audience, territory, budget)

Како да ги одбереш правилните keywords за твојот бизнис

Google Keywords Planner (Tool) vs. Google Trends

Keywords Analysis (На правилниот начин)

Дискусија: Која е твојата следна бизнис идеа? Како знаеш дека е добра? Како можеш да искористиш Keywords Analysis за да ги донесеш следните правилни одлуки?

Домашна: Направи целосна Keywords Analysis за веб сајт по твој избор. Подготви се да објасниш зошто ги одбра тие keywords.

Ден 3

SEO Audit

Domain Name and Hosting – дали навистина треба да се грижиш за овие?

Website Structure (Website Tree – Sitemap) and & Landing Pages

Sitemap.xml & Robots.txt – tech stuff

Meta Data Analysis & Issues

Mobile Friendly and Fast

Content Analysis (duplicate content, short content, keywords density)

Microdata, Structured Data Mark-Up

Competitive Analysis

Домашна: Направи целосен SEO Audit за твојот веб сајт (истиот оној од претходната домашна за keywords analysis) и дај предлози за тоа како можат да се подобрат работите.

Ден 4

Off – Page SEO

Link Building Best Practices (како да ги одбереш изворите на твоите линкови)

АЛАТКИ

Content Generation (како да напишеш SEO friendly статија)

Blogging and PR

Google Analytics and SEO

Social Media & SEO


Ден 5

Ајде да го дефинираме нашиот план за акција 

Твојот идеален SEO тим 

Како да останеш во тек со SEO? 

Сите алатки кои ти се потребни 

Локален SEO – Google My Business 

AdWords & SEO (фокус на стратегија!) 

Ден 6 

Практичен час за работа на реален проект, со имплементација на знањето што е стекнато на минатите 5 дена. 

Q/As (ask me anything) 

Секој од учесниците ќе се стекне со сертификат во печатена и дигитална форма. 


Започнува на:

13.04.2018

17:30-19:30

17.04.2018

17:30-19:30

19.04.2018

17:30-19:30

24.04.2018

17:30-19:30

26.04.2018

17:30-19:30

26.06.2018

17:30-19:30

28.06.2018

17:30-19:30

03.07.2018

17:30-19:30

05.07.2018

17:30-19:30

09.07.2018

17:30-19:30

11.07.2018

17:30-19:30

23.01.2019

17:30-19:30

25.01.2019

17:30-19:30

28.01.2019

17:30-19:30

30.01.2019

17:30-19:30

01.02.2019

17:30-19:30

04.02.2019

17:30-19:30

11.04.2019

17:30-19:30

15.04.2019

17:30-19:30

17.04.2019

17:30-19:30

19.04.2019

17:30-19:30

22.04.2019

17:30-19:30

24.04.2019

17:30-19:30

25.09.2019

17:00-19:00

27.09.2019

17:00-19:00

01.10.2019

17:00-19:00

03.10.2019

17:00-19:00

04.10.2019

17:00-19:00

08.10.2019

17:00-19:00

10 часа

5800 ден.

3 слободни места

Нема слободни места

1 слободно место

Нема слободни места

3 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Сподели:

Билјана Димовска

Билјана Димовска

Digital Marketing Specialist

За авторот

Билјана е SЕО професионалец повеќе од 9 години. Најголем дел од своето знаење и искуство го здобила на SЕО проекти во рамките на дигитал маркетинг агенции од Обединетото Кралство (UK) и Соединетите Американски Држави (USA).  

Покрај овој ангажман нејзиното портфолио на хонорарни SEO проекти е постојано активно. Некои од овие хонорарни клиенти остануваат под нејзина закрила повеќе од 4 години.

Како сертифициран Google AdWords Professional, Билјана знае како да ги искористи атрибутите на AdWords платените реклами и SEO-то во согласност со потребите и бизнис целите на соодветни клиенти.

Други интересни информации за Билјана

- SEO Предавач

- Дипл. Електро Инженер при Универзитетот “Кирил И Методиј” - Скопје

- Првиот Секретар и Ко-Основач на EESTEC Skopje

- Сопруга на Дарко и мајка на Филип и Јана

- Страствен гледач на Game of Thrones, Britania, Knightfall и што ќе препорачате следно :)

- Ако идеме на пиво, ќе пие кафе :)

Информации за курсот

Оцена:

Билјана Димовска
Билјана Димовска

Инструктор

Започнува на:

13.04.2018

17:30-19:30

17.04.2018

17:30-19:30

19.04.2018

17:30-19:30

24.04.2018

17:30-19:30

26.04.2018

17:30-19:30

26.06.2018

17:30-19:30

28.06.2018

17:30-19:30

03.07.2018

17:30-19:30

05.07.2018

17:30-19:30

09.07.2018

17:30-19:30

11.07.2018

17:30-19:30

23.01.2019

17:30-19:30

25.01.2019

17:30-19:30

28.01.2019

17:30-19:30

30.01.2019

17:30-19:30

01.02.2019

17:30-19:30

04.02.2019

17:30-19:30

11.04.2019

17:30-19:30

15.04.2019

17:30-19:30

17.04.2019

17:30-19:30

19.04.2019

17:30-19:30

22.04.2019

17:30-19:30

24.04.2019

17:30-19:30

25.09.2019

17:00-19:00

27.09.2019

17:00-19:00

01.10.2019

17:00-19:00

03.10.2019

17:00-19:00

04.10.2019

17:00-19:00

08.10.2019

17:00-19:00

10 часа

5800 ден.

3 слободни места

Нема слободни места

1 слободно место

Нема слободни места

3 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија: