Маркетинг 360 Bootcamp

со: Damian Damjanovski

Овој курс е креиран за индивидуалци и професионалци кои сакаат да се стекнат со подлабоко разбирање со сѐ што маркетингот во суштина значи. Damian Damjanovski ќе го сподели своето искуство од работење со големи брендови како Coca Cola, Samsung и KFC.

Маркетинг пејзажот се менува со брзина на светлината, и за да можеме ефикасно да дејствуваме, мораме првично да го разбереме. Потрошувачите се менуваат и секоја индустрија е погодена од дигиталниот напредок - од малопродажбата до брендовите и агенциите.

 Дали твојот менаџер ти даде нова работна задача поврзана со дигитален маркетинг? Дали си проектен или акаунт менаџер во креативна агенција? Работиш во мала компанија или стартап и си задолжен за сите дигитални операции? Тогаш оваа работилница е за тебе. Креирана е за индивидуалци кои имаат потреба од подлабоко разбирање на дигиталниот маркетинг.  Без разлика дали си сениор маркетер и ти е потребно освежување, сопственик на стартап или бизнис, или пак си нова сила во маркетинг светот - овој курс е токму тоа што ти треба за да внесеш нова свежина во твоето работење!


На овие работилници ќе учиме преку работа на реални проекти. 

✔ Ќе добиеш совети и стратегии за како да ги развиеш твојот бренд и маркетинг стратегија.

✔ Kои канали ти се на располагање и како да ги искористиш.

✔ Kако да ги следиш и анализираш сите твои  маркетинг активности. 

✔ Kако да носиш одлуки врз база на податоци.

Обуката ќе биде на англиски јазик.


Зошто треба да научиш од Damian Damjanovski? 

Работи во Ogilvy, а претходно во BMF. Работи на креирање на стратегии и помогнал да се создаде наградувана работа за некои од најголемите брендови во Австралија во повеќе индустрии и сектори, вклучувајќи ја кампањата "Share a Coke" за Кока Кола. Сака да чита книги, да ги поправа останатите и да игра игрици. Пред да влезе во светот на адвертајзингот, работеше во финансии како Technology Evangelist помагајќи им на корпорации да ги оживеат иновациите кои ќе им го променат бизнисот.

Специјалност: Web trends, emerging technology, collaborative technologies, social media, social networking, community-driven technology, design aesthetics, information architecture, presentation and communication design and copy, web 2.0, bridging technology and business, training on tech and trends, evangelism of technology and shifting trends, business systems best-practice consulting, creative thinking, workshop facilitation, thought leadership, innovation, and I can make a damn good cup of coffee.


Specifically created for individuals and professionals interested in gaining a deeper understanding of everything marketing can encompass. Damian Damjanovski will share his experience in working for big brands like Coca Cola, Samsung and KFC.

The marketing landscape is moving at lightning speed, and in order to act accordingly, we must understand it first. Consumers are changing and every industry has been affected by the advances in digital—from retail to brands and agencies. 

Has your manager recently assigned a digital marketing role to you? Are you a project or account manager at a creative agency? Do you work for a small company or a start-up, and handle all things digital on your own? Then this bootcamp is for you! Specifically created for students and professionals interested in gaining a deeper understanding of everything digital marketing can encompass. Whether you’re a seasoned marketer in need of a refresher, a new recruit into the world of marketing, or even a startup or small business owner – this bootcamp may be just what you need! 

This activity-driven class will:

✔ Equip you with tips and strategies.

✔ Teach you how to devise your brand and marketing strategy.

✔ What channels are available to you and how to use them.

✔ How to track and analyze all of your marketing efforts with data-driven decisions.


Why you should learn from Damian Damjanovski?

He's working at Ogilvy, and BMF before that – he strategises and has helped produce award winning work for some of the biggest brands in Australia across multiple industries and sectors, including the 2011 "Share a Coke" campaign for Coca-Cola. He likes reading books, correcting people, and playing video games. Before entering advertising, ​Damian worked in the finance industry as a Technology Evangelist - helping to bring to life innovations within a large corporate setting.

Specialties: Web trends, emerging technology, collaborative technologies, social media, social networking, community-driven technology, design aesthetics, information architecture, presentation and communication design and copy, web 2.0, bridging technology and business, training on tech and trends, evangelism of technology and shifting trends, business systems best-practice consulting, creative thinking, workshop facilitation, thought leadership, innovation, and I can make a damn good cup of coffee.


Овој курс е креиран за индивидуалци и професионалци кои сакаат да се стекнат со подлабоко разбирање со сѐ што маркетингот во суштина значи. Damian Damjanovski ќе го сподели своето искуство од работење со големи брендови како Coca Cola, Samsung и KFC.

Маркетинг пејзажот се менува со брзина на светлината, и за да можеме ефикасно да дејствуваме, мораме првично да го разбереме. Потрошувачите се менуваат и секоја индустрија е погодена од дигиталниот напредок - од малопродажбата до брендовите и агенциите.

 Дали твојот менаџер ти даде нова работна задача поврзана со дигитален маркетинг? Дали си проектен или акаунт менаџер во креативна агенција? Работиш во мала компанија или стартап и си задолжен за сите дигитални операции? Тогаш оваа работилница е за тебе. Креирана е за индивидуалци кои имаат потреба од подлабоко разбирање на дигиталниот маркетинг.  Без разлика дали си сениор маркетер и ти е потребно освежување, сопственик на стартап или бизнис, или пак си нова сила во маркетинг светот - овој курс е токму тоа што ти треба за да внесеш нова свежина во твоето работење!


На овие работилници ќе учиме преку работа на реални проекти. 

✔ Ќе добиеш совети и стратегии за како да ги развиеш твојот бренд и маркетинг стратегија.

✔ Kои канали ти се на располагање и како да ги искористиш.

✔ Kако да ги следиш и анализираш сите твои  маркетинг активности. 

✔ Kако да носиш одлуки врз база на податоци.

Обуката ќе биде на англиски јазик.


Зошто треба да научиш од Damian Damjanovski? 

Работи во Ogilvy, а претходно во BMF. Работи на креирање на стратегии и помогнал да се создаде наградувана работа за некои од најголемите брендови во Австралија во повеќе индустрии и сектори, вклучувајќи ја кампањата "Share a Coke" за Кока Кола. Сака да чита книги, да ги поправа останатите и да игра игрици. Пред да влезе во светот на адвертајзингот, работеше во финансии како Technology Evangelist помагајќи им на корпорации да ги оживеат иновациите кои ќе им го променат бизнисот.

Специјалност: Web trends, emerging technology, collaborative technologies, social media, social networking, community-driven technology, design aesthetics, information architecture, presentation and communication design and copy, web 2.0, bridging technology and business, training on tech and trends, evangelism of technology and shifting trends, business systems best-practice consulting, creative thinking, workshop facilitation, thought leadership, innovation, and I can make a damn good cup of coffee.


Specifically created for individuals and professionals interested in gaining a deeper understanding of everything marketing can encompass. Damian Damjanovski will share his experience in working for big brands like Coca Cola, Samsung and KFC.

The marketing landscape is moving at lightning speed, and in order to act accordingly, we must understand it first. Consumers are changing and every industry has been affected by the advances in digital—from retail to brands and agencies. 

Has your manager recently assigned a digital marketing role to you? Are you a project or account manager at a creative agency? Do you work for a small company or a start-up, and handle all things digital on your own? Then this bootcamp is for you! Specifically created for students and professionals interested in gaining a deeper understanding of everything digital marketing can encompass. Whether you’re a seasoned marketer in need of a refresher, a new recruit into the world of marketing, or even a startup or small business owner – this bootcamp may be just what you need! 

This activity-driven class will:

✔ Equip you with tips and strategies.

✔ Teach you how to devise your brand and marketing strategy.

✔ What channels are available to you and how to use them.

✔ How to track and analyze all of your marketing efforts with data-driven decisions.


Why you should learn from Damian Damjanovski?

He's working at Ogilvy, and BMF before that – he strategises and has helped produce award winning work for some of the biggest brands in Australia across multiple industries and sectors, including the 2011 "Share a Coke" campaign for Coca-Cola. He likes reading books, correcting people, and playing video games. Before entering advertising, ​Damian worked in the finance industry as a Technology Evangelist - helping to bring to life innovations within a large corporate setting.

Specialties: Web trends, emerging technology, collaborative technologies, social media, social networking, community-driven technology, design aesthetics, information architecture, presentation and communication design and copy, web 2.0, bridging technology and business, training on tech and trends, evangelism of technology and shifting trends, business systems best-practice consulting, creative thinking, workshop facilitation, thought leadership, innovation, and I can make a damn good cup of coffee.


Започнува на:
05.12.2017

05.12.2017

18:00-21:00

07.12.2017

18:00-21:00

6 часа

3600 ден.

1 слободно место

Lap top

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Damian Damjanovski

Damian Damjanovski

Strategy, communications, and product management consultant

За авторот

Damian has an extensive history working with brands, startups and agencies in the technology, communications and innovation space. Using experimentations and lean methodology Damian has driven strategies to solve business problems and create original ideas, campaigns, and products.

Damian has developed effective strategic approaches across a broad range of businesses, from established multinational brands (Samsung, Coca-Cola, QANTAS, American Express, Fujifilm, KFC), to government agencies (Dept Health and Ageing, Dept of Transport, Department of Defence), and startups ranging from pre seed (Doctus, Brewquets, Projo) to fully funded (eWallet, Tyro, Aussie Farmers Direct, Get Wines Direct).

Having launched and successfully exited multiple businesses, Damian now consults with a select group of startups and brands across his specialties of strategy, communications, and product management as well as lecturing through industry bodies.

Информации за курсот

Оцена:

Damian Damjanovski
Damian Damjanovski

Инструктор

Започнува на:
05.12.2017

05.12.2017

18:00-21:00

07.12.2017

18:00-21:00

6 часа

3600 ден.

1 слободно место

Lap top

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели: