Курс за Microsoft Excel

со: Александар Ѓурчиноски

Преку практични и реални примери, научи да работиш во Microsoft Excel од почеток до напредни вештини, применливи на секое работно место!

Скоро и да не постои индустрија во која не можеш да му најдеш примена. Без разлика дали сакаш да правиш пресметки, да ги визуелизираш податоците на полесен начин или да креираш ефективни решенија на повисоко ниво, овој курс е за тебе.

За кого е наменет овој курс?

- Бизнис аналитичaри, економисти, правници, банкари, вработени во мали, средни и големи компании кои секојдневно имаат допир со податоци, менаџери, маркетери, студенти.

- За сите ентузијасти кои сакаат да ги совладаат техниките на Microsoft Excel

- Оние кои веќе работат во овој програм но сакаат да се доусовршат и да научат напредни техники

Што ќе научиш oд овој курс?

Креирање на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

Употреба на Microsoft Excel за решавање на секојдневни бизнис модели 

Изработка на нумерички решенија

Креирање и употреба на база на податоци во употреблива информација

Учење на структурата на Microsoft Excel

Создавање на структура на база на податоци и извлекување на информации од базата на податоци во корист на подобри бизнис одлуки и насоки

Форматирање на податоци и употреба на фасада во форматирање на знаци 

Учење на дизајн на податоци, форматирање на броеви и подесување на страна за подобар приказ на податоците

Креирање на ефективни и ефикасни формули кои што ќе можат да извршуваат нумерички, логички и текстуални пресметки оспособени за анализа на податоци

Напредна програма за употреба на формули и елементи на формули

Визуелизација на податоците и нивни приказ преку условно форматирање и графикони

Изучување како да се извршува резултат од база на податоци преку сортирање, филтри, напредни филтри и пивот табели

Концепти и техники за обработување податоци, класифицирање и трансформирање во обработливи и употребливи за секојдневни извештаи и крајни резултати

Oд учесниците е потребно:

- Да имаат инсталирано Ексел 2010/2013 или 2016

- Да носат свој лаптоп

Програма:

Недела 1

- Развој на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Што претставува Microsoft Excel?

- Структура на Microsoft Excel

- Кратенки за поефикасно и побрзо извршување на функциите

- Како да креираш работна површина за анализа на податоци

- Форматирање на броеви и текст

- Дизајн за подобро прикажување на податоците

- Подесување на страна за печатење

- Формули, типови на формули, елементи во формули и функции

- Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи

Недела 2

- Валидација на податоци

- Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии

- Номенклатура на табели и ќелии

- Интеракција помеѓу работни листови и работни документи

- Сортирање, филтри и пивот табели

Недела 3

- Агрегатни и нумерички формули

- Формули со низи

- Логички формули

- Текстуални формули

- Формули со датуми

- Формули за пребарување

Недела 4

- Напредно сортирање и напреден филтер на податоци

- Условно форматирање

- Алатка за внесување на податоци

- Распоредување на податоци по колони (Text to column)

- Визуелизација на податоци (графикони)

- Заштита на ќелии, работни листови и документи

Сите учесници ќе добијат сертификат во дигитална и печатена форма за завршен курс. 

Имаш дополнителни прашања? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме.

Преку практични и реални примери, научи да работиш во Microsoft Excel од почеток до напредни вештини, применливи на секое работно место!

Скоро и да не постои индустрија во која не можеш да му најдеш примена. Без разлика дали сакаш да правиш пресметки, да ги визуелизираш податоците на полесен начин или да креираш ефективни решенија на повисоко ниво, овој курс е за тебе.

За кого е наменет овој курс?

- Бизнис аналитичaри, економисти, правници, банкари, вработени во мали, средни и големи компании кои секојдневно имаат допир со податоци, менаџери, маркетери, студенти.

- За сите ентузијасти кои сакаат да ги совладаат техниките на Microsoft Excel

- Оние кои веќе работат во овој програм но сакаат да се доусовршат и да научат напредни техники

Што ќе научиш oд овој курс?

Креирање на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

Употреба на Microsoft Excel за решавање на секојдневни бизнис модели 

Изработка на нумерички решенија

Креирање и употреба на база на податоци во употреблива информација

Учење на структурата на Microsoft Excel

Создавање на структура на база на податоци и извлекување на информации од базата на податоци во корист на подобри бизнис одлуки и насоки

Форматирање на податоци и употреба на фасада во форматирање на знаци 

Учење на дизајн на податоци, форматирање на броеви и подесување на страна за подобар приказ на податоците

Креирање на ефективни и ефикасни формули кои што ќе можат да извршуваат нумерички, логички и текстуални пресметки оспособени за анализа на податоци

Напредна програма за употреба на формули и елементи на формули

Визуелизација на податоците и нивни приказ преку условно форматирање и графикони

Изучување како да се извршува резултат од база на податоци преку сортирање, филтри, напредни филтри и пивот табели

Концепти и техники за обработување податоци, класифицирање и трансформирање во обработливи и употребливи за секојдневни извештаи и крајни резултати

Oд учесниците е потребно:

- Да имаат инсталирано Ексел 2010/2013 или 2016

- Да носат свој лаптоп

Програма:

Недела 1

- Развој на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Што претставува Microsoft Excel?

- Структура на Microsoft Excel

- Кратенки за поефикасно и побрзо извршување на функциите

- Како да креираш работна површина за анализа на податоци

- Форматирање на броеви и текст

- Дизајн за подобро прикажување на податоците

- Подесување на страна за печатење

- Формули, типови на формули, елементи во формули и функции

- Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи

Недела 2

- Валидација на податоци

- Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии

- Номенклатура на табели и ќелии

- Интеракција помеѓу работни листови и работни документи

- Сортирање, филтри и пивот табели

Недела 3

- Агрегатни и нумерички формули

- Формули со низи

- Логички формули

- Текстуални формули

- Формули со датуми

- Формули за пребарување

Недела 4

- Напредно сортирање и напреден филтер на податоци

- Условно форматирање

- Алатка за внесување на податоци

- Распоредување на податоци по колони (Text to column)

- Визуелизација на податоци (графикони)

- Заштита на ќелии, работни листови и документи

Сите учесници ќе добијат сертификат во дигитална и печатена форма за завршен курс. 

Имаш дополнителни прашања? Пиши ни на contact@brainster.co и со задоволство ќе ти помогнеме.

Започнува на:

21.02.2018

17:30-19:30

23.02.2018

17:30-19:30

26.02.2018

17:30-19:30

28.02.2018

17:30-19:30

02.03.2018

17:30-19:30

05.03.2018

17:30-19:30

07.03.2018

17:30-19:30

09.03.2018

17:30-19:30

12.03.2018

17:30-19:30

14.03.2018

17:30-19:30

16.03.2018

17:30-19:30

19.03.2018

17:30-19:30

26.03.2018

17:30-19:30

28.03.2018

17:30-19:30

30.03.2018

17:30-19:30

02.04.2018

17:30-19:30

04.04.2018

17:30-19:30

11.04.2018

17:30-19:30

13.04.2018

20:00-22:00

16.04.2018

20:00-22:00

18.04.2018

20:00-22:00

20.04.2018

20:00-22:00

23.04.2018

20:00-22:00

25.04.2018

20:00-22:00

02.04.2018

17:30-19:30

04.04.2018

17:30-19:30

11.04.2018

17:30-19:30

13.04.2018

20:00-22:00

16.04.2018

20:00-22:00

18.04.2018

20:00-22:00

20.04.2018

20:00-22:00

23.04.2018

20:00-22:00

25.04.2018

20:00-22:00

27.04.2018

17:30-19:30

03.05.2018

17:30-19:30

05.05.2018

17:30-19:30

16.05.2018

17:30-19:30

18.05.2018

17:30-19:30

21.05.2018

17:30-19:30

23.05.2018

17:30-19:30

28.05.2018

17:30-19:30

30.05.2018

17:30-19:30

01.06.2018

17:30-19:30

04.06.2018

17:30-19:30

06.06.2018

17:30-19:30

08.06.2018

17:30-19:30

11.06.2018

17:30-19:30

13.06.2018

17:30-19:30

30.08.2018

17:30-19:30

03.09.2018

17:30-19:30

05.09.2018

17:30-19:30

07.09.2018

17:30-19:30

10.09.2018

17:30-19:30

12.09.2018

17:30-19:30

14.09.2018

17:30-19:30

17.09.2018

17:30-19:30

19.09.2018

17:30-19:30

21.09.2018

17:30-19:30

24.09.2018

17:30-19:30

26.09.2018

17:30-19:30

05.11.2018

17:30-19:30

07.11.2018

17:30-19:30

09.11.2018

17:30-19:30

12.11.2018

17:30-19:30

14.11.2018

17:30-19:30

16.11.2018

17:30-19:30

19.11.2018

17:30-19:30

21.11.2018

17:30-19:30

23.11.2018

17:30-19:30

26.11.2018

17:30-19:30

28.11.2018

17:30-19:30

30.11.2018

17:30-19:30

03.12.2018

20:00-22:00

05.12.2018

20:00-22:00

06.12.2018

17:30-19:30

10.12.2018

20:00-22:00

12.12.2018

20:00-22:00

14.12.2018

17:30-19:30

17.12.2018

20:00-22:00

19.12.2018

20:00-22:00

21.12.2018

17:30-19:30

24.12.2018

20:00-22:00

25.12.2018

17:30-19:30

27.12.2018

17:30-19:30

05.02.2019

17:30-19:30

07.02.2019

17:30-19:30

08.02.2019

17:30-19:30

11.02.2019

17:30-19:30

13.02.2019

17:30-19:30

15.02.2019

17:30-19:30

19.02.2019

17:30-19:30

20.02.2019

17:30-19:30

22.02.2019

17:30-19:30

25.02.2019

17:30-19:30

26.02.2019

17:30-19:30

28.02.2019

17:30-19:30

05.03.2019

17:30-19:30

06.03.2019

17:30-19:30

08.03.2019

17:30-19:30

11.03.2019

17:30-19:30

13.03.2019

17:30-19:30

15.03.2019

17:30-19:30

18.03.2019

17:30-19:30

20.03.2019

17:30-19:30

22.03.2019

17:30-19:30

25.03.2019

17:30-19:30

27.03.2019

17:30-19:30

29.03.2019

17:30-19:30

06.05.2019

17:30-19:30

07.05.2019

17:30-19:30

09.05.2019

17:30-19:30

13.05.2019

17:30-19:30

14.05.2019

17:30-19:30

16.05.2019

17:30-19:30

20.05.2019

17:30-19:30

21.05.2019

17:30-19:30

23.05.2019

17:30-19:30

27.05.2019

17:30-19:30

28.05.2019

17:30-19:30

30.05.2019

17:30-19:30

08.10.2019

18:00-20:30

10.10.2019

18:00-20:30

15.10.2019

18:00-20:30

17.10.2019

18:00-20:30

22.10.2019

18:00-20:30

24.10.2019

18:00-20:30

29.10.2019

18:00-20:30

31.10.2019

18:00-20:30

24 часа

5400 ден.

5 слободни места

10 слободни места

9 слободни места

9 слободни места

10 слободни места

8 слободни места

6 слободни места

5 слободни места

5 слободни места

3 слободни места

11 слободни места

- Лап топ со инсталиран Microsoft Excel -Тетратка за белешки

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Сподели:

Александар Ѓурчиноски

Александар Ѓурчиноски

Бизнис аналитичар

За авторот

5+ години работно искуство со Microsoft Excel, бизнис анализа и обработка на податаци. 6 месечно искуство како full-stuck developer за web апликации.

Вработен како Специјалист за планирање и контрола на категории, т.е бизнис аналитичар за Ramstore Македонија. Претходно работно искуство како аналитичар во Стопанска Банка АД Скопје, и во Унгарската Национална Трговска Куќа во Македонија.


Информации за курсот

Оцена:

Александар Ѓурчиноски
Александар Ѓурчиноски

Инструктор

Започнува на:

21.02.2018

17:30-19:30

23.02.2018

17:30-19:30

26.02.2018

17:30-19:30

28.02.2018

17:30-19:30

02.03.2018

17:30-19:30

05.03.2018

17:30-19:30

07.03.2018

17:30-19:30

09.03.2018

17:30-19:30

12.03.2018

17:30-19:30

14.03.2018

17:30-19:30

16.03.2018

17:30-19:30

19.03.2018

17:30-19:30

26.03.2018

17:30-19:30

28.03.2018

17:30-19:30

30.03.2018

17:30-19:30

02.04.2018

17:30-19:30

04.04.2018

17:30-19:30

11.04.2018

17:30-19:30

13.04.2018

20:00-22:00

16.04.2018

20:00-22:00

18.04.2018

20:00-22:00

20.04.2018

20:00-22:00

23.04.2018

20:00-22:00

25.04.2018

20:00-22:00

02.04.2018

17:30-19:30

04.04.2018

17:30-19:30

11.04.2018

17:30-19:30

13.04.2018

20:00-22:00

16.04.2018

20:00-22:00

18.04.2018

20:00-22:00

20.04.2018

20:00-22:00

23.04.2018

20:00-22:00

25.04.2018

20:00-22:00

27.04.2018

17:30-19:30

03.05.2018

17:30-19:30

05.05.2018

17:30-19:30

16.05.2018

17:30-19:30

18.05.2018

17:30-19:30

21.05.2018

17:30-19:30

23.05.2018

17:30-19:30

28.05.2018

17:30-19:30

30.05.2018

17:30-19:30

01.06.2018

17:30-19:30

04.06.2018

17:30-19:30

06.06.2018

17:30-19:30

08.06.2018

17:30-19:30

11.06.2018

17:30-19:30

13.06.2018

17:30-19:30

30.08.2018

17:30-19:30

03.09.2018

17:30-19:30

05.09.2018

17:30-19:30

07.09.2018

17:30-19:30

10.09.2018

17:30-19:30

12.09.2018

17:30-19:30

14.09.2018

17:30-19:30

17.09.2018

17:30-19:30

19.09.2018

17:30-19:30

21.09.2018

17:30-19:30

24.09.2018

17:30-19:30

26.09.2018

17:30-19:30

05.11.2018

17:30-19:30

07.11.2018

17:30-19:30

09.11.2018

17:30-19:30

12.11.2018

17:30-19:30

14.11.2018

17:30-19:30

16.11.2018

17:30-19:30

19.11.2018

17:30-19:30

21.11.2018

17:30-19:30

23.11.2018

17:30-19:30

26.11.2018

17:30-19:30

28.11.2018

17:30-19:30

30.11.2018

17:30-19:30

03.12.2018

20:00-22:00

05.12.2018

20:00-22:00

06.12.2018

17:30-19:30

10.12.2018

20:00-22:00

12.12.2018

20:00-22:00

14.12.2018

17:30-19:30

17.12.2018

20:00-22:00

19.12.2018

20:00-22:00

21.12.2018

17:30-19:30

24.12.2018

20:00-22:00

25.12.2018

17:30-19:30

27.12.2018

17:30-19:30

05.02.2019

17:30-19:30

07.02.2019

17:30-19:30

08.02.2019

17:30-19:30

11.02.2019

17:30-19:30

13.02.2019

17:30-19:30

15.02.2019

17:30-19:30

19.02.2019

17:30-19:30

20.02.2019

17:30-19:30

22.02.2019

17:30-19:30

25.02.2019

17:30-19:30

26.02.2019

17:30-19:30

28.02.2019

17:30-19:30

05.03.2019

17:30-19:30

06.03.2019

17:30-19:30

08.03.2019

17:30-19:30

11.03.2019

17:30-19:30

13.03.2019

17:30-19:30

15.03.2019

17:30-19:30

18.03.2019

17:30-19:30

20.03.2019

17:30-19:30

22.03.2019

17:30-19:30

25.03.2019

17:30-19:30

27.03.2019

17:30-19:30

29.03.2019

17:30-19:30

06.05.2019

17:30-19:30

07.05.2019

17:30-19:30

09.05.2019

17:30-19:30

13.05.2019

17:30-19:30

14.05.2019

17:30-19:30

16.05.2019

17:30-19:30

20.05.2019

17:30-19:30

21.05.2019

17:30-19:30

23.05.2019

17:30-19:30

27.05.2019

17:30-19:30

28.05.2019

17:30-19:30

30.05.2019

17:30-19:30

08.10.2019

18:00-20:30

10.10.2019

18:00-20:30

15.10.2019

18:00-20:30

17.10.2019

18:00-20:30

22.10.2019

18:00-20:30

24.10.2019

18:00-20:30

29.10.2019

18:00-20:30

31.10.2019

18:00-20:30

24 часа

5400 ден.

5 слободни места

10 слободни места

9 слободни места

9 слободни места

10 слободни места

8 слободни места

6 слободни места

5 слободни места

5 слободни места

3 слободни места

11 слободни места

- Лап топ со инсталиран Microsoft Excel -Тетратка за белешки

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија: