Курс за Microsoft Excel

со: Александар Ѓурчиноски

Без разлика дали си фриленсер, професионалец, студент, уметник или истражувач... Научи да работиш во Microsoft Excel за поголема компетентност во секоја професија, и уште една нова вештина во твоето CV!

Цели на курсот

- Креирање на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Употреба на Microsoft Excel за решавање на секојдневни бизнис модели со акцент на:

- Изработка на нумерички решенија

- Креирање и употреба на база на податоци во употреблива информација

- Учење на структурата на Microsoft Excel

- Создавање на структура на база на податоци и извлекување на информации од базата на податоци во корист на подобри бизнис одлуки и насоки

- Форматирање на податоци и употреба на фасада во форматирање на знаци – практична примена

- Учење на дизајн на податоци, форматирање на броеви и подесување на страна за подобар приказ на податоците

- Креирање на ефективени и ефикасни формули кои што ќе можат да извршуваат нумерички, логички и текстуални пресметки оспособени за анализа на податоци

- Напредна програма за употреба на формули и елементи на формули

- Визуелизација на податоците и нивни приказ преку условно форматирање и графикони

- Изучување како да се извршува резулатат од база на податоци преку сортирање, филтри, напредни филтри и пивот табели.

- Концепти и техники за обработување податоци, класифицирање и трансформирање во обработливи и употребливи за секојдневни извештаи и крајни резултати

Обврска на учесниците:

- Да имаат инсталирано Ексел 2010/2013 или 2016

- Лаптоп

Ќе научиш:

Недела 1

- Развој на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Што претставува Microsoft Excel?

- Структура на Microsoft Excel

- Кратенки за поефикасно и побрзо извршување на функциите

- Како да креираш работна површина за анализа на податоци

- Форматирање на броеви и текст

- Дизајн за подобро прикажување на податоците

- Подесување на страна за печатење

- Формули, типови на формули, елементи во формули и функции

- Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи

Недела 2

- Валидација на податоци

- Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии

- Номенклатура на табели и ќелии

- Интеракција помеѓу работни листови и работни документи

- Сортирање, филтри и пивот табели

Недела 3

- Агрегатни и нумерички формули

- Формули со низи

- Логички формули

- Текстуални формули

- Формули со датуми

- Формули за пребарување

Недела 4

- Напредно сортирање и напреден филтер на податоци

- Условно форматирање

- Алатка за внесување на податоци

- Распоредување на податоци по колони (Text to column)

- Визуелизација на податоци (графикони)

- Заштита на ќелии, работни листови и документи

По завршувањето, сите учесници ќе добијат сертификат во онлајн и печатена форма.

Без разлика дали си фриленсер, професионалец, студент, уметник или истражувач... Научи да работиш во Microsoft Excel за поголема компетентност во секоја професија, и уште една нова вештина во твоето CV!

Цели на курсот

- Креирање на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Употреба на Microsoft Excel за решавање на секојдневни бизнис модели со акцент на:

- Изработка на нумерички решенија

- Креирање и употреба на база на податоци во употреблива информација

- Учење на структурата на Microsoft Excel

- Создавање на структура на база на податоци и извлекување на информации од базата на податоци во корист на подобри бизнис одлуки и насоки

- Форматирање на податоци и употреба на фасада во форматирање на знаци – практична примена

- Учење на дизајн на податоци, форматирање на броеви и подесување на страна за подобар приказ на податоците

- Креирање на ефективени и ефикасни формули кои што ќе можат да извршуваат нумерички, логички и текстуални пресметки оспособени за анализа на податоци

- Напредна програма за употреба на формули и елементи на формули

- Визуелизација на податоците и нивни приказ преку условно форматирање и графикони

- Изучување како да се извршува резулатат од база на податоци преку сортирање, филтри, напредни филтри и пивот табели.

- Концепти и техники за обработување податоци, класифицирање и трансформирање во обработливи и употребливи за секојдневни извештаи и крајни резултати

Обврска на учесниците:

- Да имаат инсталирано Ексел 2010/2013 или 2016

- Лаптоп

Ќе научиш:

Недела 1

- Развој на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel

- Што претставува Microsoft Excel?

- Структура на Microsoft Excel

- Кратенки за поефикасно и побрзо извршување на функциите

- Како да креираш работна површина за анализа на податоци

- Форматирање на броеви и текст

- Дизајн за подобро прикажување на податоците

- Подесување на страна за печатење

- Формули, типови на формули, елементи во формули и функции

- Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи

Недела 2

- Валидација на податоци

- Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии

- Номенклатура на табели и ќелии

- Интеракција помеѓу работни листови и работни документи

- Сортирање, филтри и пивот табели

Недела 3

- Агрегатни и нумерички формули

- Формули со низи

- Логички формули

- Текстуални формули

- Формули со датуми

- Формули за пребарување

Недела 4

- Напредно сортирање и напреден филтер на податоци

- Условно форматирање

- Алатка за внесување на податоци

- Распоредување на податоци по колони (Text to column)

- Визуелизација на податоци (графикони)

- Заштита на ќелии, работни листови и документи

По завршувањето, сите учесници ќе добијат сертификат во онлајн и печатена форма.

Започнува на:

21.02.2018

17:30-19:30

23.02.2018

17:30-19:30

26.02.2018

17:30-19:30

28.02.2018

17:30-19:30

02.03.2018

17:30-19:30

05.03.2018

17:30-19:30

07.03.2018

17:30-19:30

09.03.2018

17:30-19:30

12.03.2018

17:30-19:30

14.03.2018

17:30-19:30

16.03.2018

17:30-19:30

19.03.2018

17:30-19:30

26.03.2018

17:30-19:30

28.03.2018

17:30-19:30

30.03.2018

17:30-19:30

02.04.2018

17:30-19:30

04.04.2018

17:30-19:30

11.04.2018

17:30-19:30

13.04.2018

20:00-22:00

16.04.2018

20:00-22:00

18.04.2018

20:00-22:00

20.04.2018

20:00-22:00

23.04.2018

20:00-22:00

25.04.2018

20:00-22:00

02.04.2018

17:30-19:30

04.04.2018

17:30-19:30

11.04.2018

17:30-19:30

13.04.2018

20:00-22:00

16.04.2018

20:00-22:00

18.04.2018

20:00-22:00

20.04.2018

20:00-22:00

23.04.2018

20:00-22:00

25.04.2018

20:00-22:00

27.04.2018

17:30-19:30

03.05.2018

17:30-19:30

05.05.2018

17:30-19:30

16.05.2018

17:30-19:30

18.05.2018

17:30-19:30

21.05.2018

17:30-19:30

23.05.2018

17:30-19:30

28.05.2018

17:30-19:30

30.05.2018

17:30-19:30

01.06.2018

17:30-19:30

04.06.2018

17:30-19:30

06.06.2018

17:30-19:30

08.06.2018

17:30-19:30

11.06.2018

17:30-19:30

13.06.2018

17:30-19:30

30.08.2018

17:30-19:30

03.09.2018

17:30-19:30

05.09.2018

17:30-19:30

07.09.2018

17:30-19:30

10.09.2018

17:30-19:30

12.09.2018

17:30-19:30

14.09.2018

17:30-19:30

17.09.2018

17:30-19:30

19.09.2018

17:30-19:30

21.09.2018

17:30-19:30

24.09.2018

17:30-19:30

26.09.2018

17:30-19:30

05.11.2018

17:30-19:30

07.11.2018

17:30-19:30

09.11.2018

17:30-19:30

12.11.2018

17:30-19:30

14.11.2018

17:30-19:30

16.11.2018

17:30-19:30

19.11.2018

17:30-19:30

21.11.2018

17:30-19:30

23.11.2018

17:30-19:30

26.11.2018

17:30-19:30

28.11.2018

17:30-19:30

30.11.2018

17:30-19:30

24 часа

4800 ден.

Нема слободни места

2 слободни места

1 слободно место

1 слободно место

2 слободни места

4 слободни места

Лап топ со инсталиран Microsoft Excel

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Сподели:

Александар Ѓурчиноски

Александар Ѓурчиноски

Бизнис аналитичар

За авторот

5+ години работно искуство со Microsoft Excel, бизнис анализа и обработка на податаци. 6 месечно искуство како full-stuck developer за web апликации.

Вработен како Специјалист за планирање и контрола на категории, т.е бизнис аналитичар за Ramstore Македонија. Претходно работно искуство како аналитичар во Стопанска Банка АД Скопје, и во Унгарската Национална Трговска Куќа во Македонија.


Информации за курсот

Оцена:

Александар Ѓурчиноски
Александар Ѓурчиноски

Инструктор

Започнува на:

21.02.2018

17:30-19:30

23.02.2018

17:30-19:30

26.02.2018

17:30-19:30

28.02.2018

17:30-19:30

02.03.2018

17:30-19:30

05.03.2018

17:30-19:30

07.03.2018

17:30-19:30

09.03.2018

17:30-19:30

12.03.2018

17:30-19:30

14.03.2018

17:30-19:30

16.03.2018

17:30-19:30

19.03.2018

17:30-19:30

26.03.2018

17:30-19:30

28.03.2018

17:30-19:30

30.03.2018

17:30-19:30

02.04.2018

17:30-19:30

04.04.2018

17:30-19:30

11.04.2018

17:30-19:30

13.04.2018

20:00-22:00

16.04.2018

20:00-22:00

18.04.2018

20:00-22:00

20.04.2018

20:00-22:00

23.04.2018

20:00-22:00

25.04.2018

20:00-22:00

02.04.2018

17:30-19:30

04.04.2018

17:30-19:30

11.04.2018

17:30-19:30

13.04.2018

20:00-22:00

16.04.2018

20:00-22:00

18.04.2018

20:00-22:00

20.04.2018

20:00-22:00

23.04.2018

20:00-22:00

25.04.2018

20:00-22:00

27.04.2018

17:30-19:30

03.05.2018

17:30-19:30

05.05.2018

17:30-19:30

16.05.2018

17:30-19:30

18.05.2018

17:30-19:30

21.05.2018

17:30-19:30

23.05.2018

17:30-19:30

28.05.2018

17:30-19:30

30.05.2018

17:30-19:30

01.06.2018

17:30-19:30

04.06.2018

17:30-19:30

06.06.2018

17:30-19:30

08.06.2018

17:30-19:30

11.06.2018

17:30-19:30

13.06.2018

17:30-19:30

30.08.2018

17:30-19:30

03.09.2018

17:30-19:30

05.09.2018

17:30-19:30

07.09.2018

17:30-19:30

10.09.2018

17:30-19:30

12.09.2018

17:30-19:30

14.09.2018

17:30-19:30

17.09.2018

17:30-19:30

19.09.2018

17:30-19:30

21.09.2018

17:30-19:30

24.09.2018

17:30-19:30

26.09.2018

17:30-19:30

05.11.2018

17:30-19:30

07.11.2018

17:30-19:30

09.11.2018

17:30-19:30

12.11.2018

17:30-19:30

14.11.2018

17:30-19:30

16.11.2018

17:30-19:30

19.11.2018

17:30-19:30

21.11.2018

17:30-19:30

23.11.2018

17:30-19:30

26.11.2018

17:30-19:30

28.11.2018

17:30-19:30

30.11.2018

17:30-19:30

24 часа

4800 ден.

Нема слободни места

2 слободни места

1 слободно место

1 слободно место

2 слободни места

4 слободни места

Лап топ со инсталиран Microsoft Excel

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија: