Курс за продажба со Петар Лазаров

со: Петар Лазаров

САКАШ ДА ВЛЕЗЕШ ПОДЛАБОКО ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА?

Секоја година фирмите инвестираат огромни средства во продажни обуки наменети за своите продажни тимови. И покрај тоа, секогаш се појавува јаз помеѓу продажната теорија и имплементацијата во реалниот свет. Не секогаш продажните вештини и алатки кои се изучуваат се директно поврзани со продажните резултати. Слабите продажни резултати често се поврзани со нискиот степен на имплементација на научените техники. Најголемата причина зошто продавачите не успеваат е токму поради јазот помеѓу „знаењето“ и „правењето“. Ако сакате да научите како полесно да ги имплементирате научените техники, пријавете се на оваа 4 модуларна обука за продажба. 


Програмата е наменета за:  

 

Менаџери на продажба

Продавачи 

Комерцијалисти 

Сопственици на мали и средни бизниси 

Индивидуалци што сакаат да ги зајакнат своите продажни вештини и знаења 

ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ:

Ден 1. 

Вовед во продажбата. Што е навистина продажбата и кои се нашите најголеми предизвици. Кои се основните карактеристики на секој продавач кои мора да ги поседува и постојано работи на нивно јакнење. И, дали секој може да биде продавач или тоа е работа само за “одбраните и надарените”. Ќе ги поминеме основните чекори низ кои поминува еден продажен процес. 

Ден 2. 

Почнувајќи од првиот чекор во продажбата “контакт со купувач”, па се до затворање на продажбата, продавачот и купувачот минуваат низ низа на чекори и активности кои мора да се усогласат максимално, со цел остварување на најдобри резултати. Од иницијалниот контакт со купувачот, уште пред да се отвори уста, почнува процесот на продажба. Научете што се случува во тие неколку секунди од првата средба, па се до пред-квалификација и профилирање на типовите на купувачи. И, како да ги забележуваме сигналите што ни ги праќаат купувачите и како тие да ги искористиме во наша полза. 

Ден 3. 

Влегување директно и длабински во самиот процес на активна продажба. Пред да отвориме уста и почнеме да презентираме, мора да ги дознаеме потребите, мотивите, интересите на купувачите и како тие да ги поврземе со нашата презентација. Во продажбата се вели дека половина од работите што треба да се кажат во нашата презентација, се наоѓаат во зборовите на купувачот. Затоа, будно следење и активно слушање на разговорот, се од најголема важност на самиот почеток на процесот. 

Ден 4. 

Како најдобро да ја конципирате вашата презентација со цел да извадите максимални резултати од неа. Исто така што сака купувачот да слушне од вас и од вашата презентација, со цел да направи, за него, најдобар избор. На крај, секоја продажба мора да се затвори. Тука е основната разлика помеѓу продавач-презентер и врвен продавач (голгетер). Научете за важноста на овој последен, микро чекор и техниките на затворање кои може да ви помогнат во секојдневната продажба.  


ДЕН 1 – ВОВЕД ВО ПРОДАЖБАТА

- Запознавање на тимот

- Лични предизвици во продажбата

- Што е продажба?

- Карактеристики на продавач

- Продажна инка


ДЕН 2 - КОНТАКТ СО КУПУВАЧ

Чекор 1 

- Контакт со купувач

- Психологија на карактери

- Говор на тело и сигналите што ги праќаме/добиваме  

ДЕН 3 - ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ

Чекор 2 


- Препознавање на потребите   

- Моќни прашања

- Активно слушање

ДЕН 4  – ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

Чекор 3


- Презентацја на производ  

- Продавање на бенефити

- Одговор на приговори

 Чекор 4 

- Затворање на продажба

- Техники на затворање на продажбаСАКАШ ДА ВЛЕЗЕШ ПОДЛАБОКО ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА?

Секоја година фирмите инвестираат огромни средства во продажни обуки наменети за своите продажни тимови. И покрај тоа, секогаш се појавува јаз помеѓу продажната теорија и имплементацијата во реалниот свет. Не секогаш продажните вештини и алатки кои се изучуваат се директно поврзани со продажните резултати. Слабите продажни резултати често се поврзани со нискиот степен на имплементација на научените техники. Најголемата причина зошто продавачите не успеваат е токму поради јазот помеѓу „знаењето“ и „правењето“. Ако сакате да научите како полесно да ги имплементирате научените техники, пријавете се на оваа 4 модуларна обука за продажба. 


Програмата е наменета за:  

 

Менаџери на продажба

Продавачи 

Комерцијалисти 

Сопственици на мали и средни бизниси 

Индивидуалци што сакаат да ги зајакнат своите продажни вештини и знаења 

ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ:

Ден 1. 

Вовед во продажбата. Што е навистина продажбата и кои се нашите најголеми предизвици. Кои се основните карактеристики на секој продавач кои мора да ги поседува и постојано работи на нивно јакнење. И, дали секој може да биде продавач или тоа е работа само за “одбраните и надарените”. Ќе ги поминеме основните чекори низ кои поминува еден продажен процес. 

Ден 2. 

Почнувајќи од првиот чекор во продажбата “контакт со купувач”, па се до затворање на продажбата, продавачот и купувачот минуваат низ низа на чекори и активности кои мора да се усогласат максимално, со цел остварување на најдобри резултати. Од иницијалниот контакт со купувачот, уште пред да се отвори уста, почнува процесот на продажба. Научете што се случува во тие неколку секунди од првата средба, па се до пред-квалификација и профилирање на типовите на купувачи. И, како да ги забележуваме сигналите што ни ги праќаат купувачите и како тие да ги искористиме во наша полза. 

Ден 3. 

Влегување директно и длабински во самиот процес на активна продажба. Пред да отвориме уста и почнеме да презентираме, мора да ги дознаеме потребите, мотивите, интересите на купувачите и како тие да ги поврземе со нашата презентација. Во продажбата се вели дека половина од работите што треба да се кажат во нашата презентација, се наоѓаат во зборовите на купувачот. Затоа, будно следење и активно слушање на разговорот, се од најголема важност на самиот почеток на процесот. 

Ден 4. 

Како најдобро да ја конципирате вашата презентација со цел да извадите максимални резултати од неа. Исто така што сака купувачот да слушне од вас и од вашата презентација, со цел да направи, за него, најдобар избор. На крај, секоја продажба мора да се затвори. Тука е основната разлика помеѓу продавач-презентер и врвен продавач (голгетер). Научете за важноста на овој последен, микро чекор и техниките на затворање кои може да ви помогнат во секојдневната продажба.  


ДЕН 1 – ВОВЕД ВО ПРОДАЖБАТА

- Запознавање на тимот

- Лични предизвици во продажбата

- Што е продажба?

- Карактеристики на продавач

- Продажна инка


ДЕН 2 - КОНТАКТ СО КУПУВАЧ

Чекор 1 

- Контакт со купувач

- Психологија на карактери

- Говор на тело и сигналите што ги праќаме/добиваме  

ДЕН 3 - ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ

Чекор 2 


- Препознавање на потребите   

- Моќни прашања

- Активно слушање

ДЕН 4  – ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

Чекор 3


- Презентацја на производ  

- Продавање на бенефити

- Одговор на приговори

 Чекор 4 

- Затворање на продажба

- Техники на затворање на продажбаЗапочнува на:

15.12.2015

16:00-20:00

16.12.2015

16:00-20:00

03.10.2017

18:00-20:00

05.10.2017

18:00-20:00

10.10.2017

18:00-20:00

12.10.2017

18:00-20:00

13.03.2018

17:30-19:30

15.03.2018

17:30-19:30

20.03.2018

17:30-19:30

22.03.2018

17:30-19:30

08.05.2018

20:00-22:00

10.05.2018

20:00-22:00

15.05.2018

20:00-22:00

17.05.2018

20:00-22:00

8 часа

3900 ден.

4 слободни места

1 слободно место

Нема слободни места

2 слободни места

Пенкало, листа на предизвици во продажбата и отворен ум за нови искуства и знаењa.

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Петар  Лазаров

Петар Лазаров

Ко-сопственик, маркетинг и продажен консултант, автор

За авторот

Ко-сопственик на МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ, маркетинг и продажен консултант, автор и 3та генерација обучувач. 

МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ (www.macedonia-export.com) е уникатен и единствен вид на компанија која ги застапува Македонските производители во избраните извозни пазари.  

МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ консалтинг (www.macedonia-consulting.com) е посебен вид на консултантска и БРЕНДИНГ компанија која е специјализирана во маркетинг, брендинг, продажба, експорт и развој на човечки капацитети. 

Како најголема конкурентска предност претставува комбинацијата од теоретското знаење и искуството од пракса, работејќи на двата бренда на компанијата MAMA'S (www.mamasfood.mk) и TIP OF THE WEEK (прирачник за личен и професионален развој). Двата БРЕНДА, од аспект на резултати и квалитет ги подигнаа стандардите во Македонија и тоа во две различни индустрии.


Веб страна

http://macedonia-consulting.com

Информации за курсот

Оцена:

Петар  Лазаров
Петар Лазаров

Инструктор

Започнува на:

15.12.2015

16:00-20:00

16.12.2015

16:00-20:00

03.10.2017

18:00-20:00

05.10.2017

18:00-20:00

10.10.2017

18:00-20:00

12.10.2017

18:00-20:00

13.03.2018

17:30-19:30

15.03.2018

17:30-19:30

20.03.2018

17:30-19:30

22.03.2018

17:30-19:30

08.05.2018

20:00-22:00

10.05.2018

20:00-22:00

15.05.2018

20:00-22:00

17.05.2018

20:00-22:00

8 часа

3900 ден.

4 слободни места

1 слободно место

Нема слободни места

2 слободни места

Пенкало, листа на предизвици во продажбата и отворен ум за нови искуства и знаењa.

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели: