Pop-up курс: Data Science преку практични примери

со: Душко Тодевски

На оваа 4  часовна работилница ќе дознаеш практични примери со апликација на machine learning и data science. Преку овие  примери во детали, ќе ја дознаеш примената, начинот и потребата од користење на современите технологии во практични цели. 

Data science, анализа на податоци и machine learning растат со астрономска брзина, а компаниите сега бараат професионалци кои можат да се снајдат во рудникот од податоци и да им помогнат ефикасно и брзо да носат деловни одлуки.

Бидејќи науката за податоци е широк поим за повеќе дисциплини, machine learning се вклопува во data science поимот. Значи, главната разлика меѓу двата е тоа што науката за податоци како поширок поим не само што се фокусира на алгоритми и статистики, туку и се грижи за целата методологија за обработка на податоци.  

Сите примери на PopUp курсот ќе бидат презентирани со помош Orange3 како една од најпрактичните open source алатки за апликација на data mining, machine learning и data science.

Што ќе научиш?

✓Неколку начини за практично користење на machine learning со помош на Orange3

✓Koристење на маchine learning за предвидување во продажба со користење на маchine learning Orange3

✓Koристење на маchine learning за предвидување на ризик во банки со користење на маchine learning Orange3

✓Koристење на маchine learning за анализа на текст (twiter профили) во Orange3

✓Koристење на маchine learning за анализа на слики во Orange3

✓Како функционираат machine learning во позадина

✓ Кои се ефектите од користење на machine learning

За кого е наменет овој курс?

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Претприемачи

✓ Сите кои сакаат да навлезат во светот на податоците

✓ Студенти кои сакаат да навлезат во светот на machine learning и data science

✓ Вработени во дивизии каде се работи со податоци (бази)


На оваа 4  часовна работилница ќе дознаеш практични примери со апликација на machine learning и data science. Преку овие  примери во детали, ќе ја дознаеш примената, начинот и потребата од користење на современите технологии во практични цели. 

Data science, анализа на податоци и machine learning растат со астрономска брзина, а компаниите сега бараат професионалци кои можат да се снајдат во рудникот од податоци и да им помогнат ефикасно и брзо да носат деловни одлуки.

Бидејќи науката за податоци е широк поим за повеќе дисциплини, machine learning се вклопува во data science поимот. Значи, главната разлика меѓу двата е тоа што науката за податоци како поширок поим не само што се фокусира на алгоритми и статистики, туку и се грижи за целата методологија за обработка на податоци.  

Сите примери на PopUp курсот ќе бидат презентирани со помош Orange3 како една од најпрактичните open source алатки за апликација на data mining, machine learning и data science.

Што ќе научиш?

✓Неколку начини за практично користење на machine learning со помош на Orange3

✓Koристење на маchine learning за предвидување во продажба со користење на маchine learning Orange3

✓Koристење на маchine learning за предвидување на ризик во банки со користење на маchine learning Orange3

✓Koристење на маchine learning за анализа на текст (twiter профили) во Orange3

✓Koристење на маchine learning за анализа на слики во Orange3

✓Како функционираат machine learning во позадина

✓ Кои се ефектите од користење на machine learning

За кого е наменет овој курс?

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Претприемачи

✓ Сите кои сакаат да навлезат во светот на податоците

✓ Студенти кои сакаат да навлезат во светот на machine learning и data science

✓ Вработени во дивизии каде се работи со податоци (бази)


Започнува на:

12.06.2019

18:00-22:00

19.08.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

2 слободни места

8 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Душко Тодевски

Душко Тодевски

Data Scientist

За авторот

Работи во КЕМЕТ Електроникс и е одговорен за развој на повеќе глобални проекти со примена на machine learning во област на маркетинг, data quality, продажба и бизнис процеси. 

Своите теоретски и практични знаења од економетријата и статистиката со успех ги користи во практична примена и развој на machine learning решенија. Негова специјалност се machine learning модели на supervised learning со текст и структурални податоци.  

Коавтор е на една книга и повеќе академски трудови со фокус на емпириски анализи ориентирани кон економија и бизнис секторот. Има активно учество во емпириски дел на преку 30 академски и бизнис истражувања и анализи. 

Веб страна

Информации за курсот

Оцена:

Душко Тодевски
Душко Тодевски

Инструктор

Започнува на:

12.06.2019

18:00-22:00

19.08.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

2 слободни места

8 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: