Pop-up Курс: Intro to Data Science

со: Мартина Ристеска

Data Science е една од најбараните и најплатените професии на 21-век. Се проценува дека само до 2020 година ќе се отворат над 100.000 нови работни места поврзани со Data Scince, не само во областите поврзани со програмирање, финансии и business inteligence, туку и во здравството, осигурувањето, FMCG секторот и речиси во секоја област која располага со големи бази на податоци.

Станува збор за мулти-дисциплинарна област која што користи техники од анализа на податоци, статистика и програмирање со цел да се добие знаење, увид и заклучоци на основните причини на некој процес.

Овој курс ќе ти овозможи да разбереш што всушност претставува Data Science и кои се можностите кои ги нуди во различни индустрии и во кариерниот развој, преку практични примери од секојдневниот живот.


Дали сакаш да работиш со податоци и да управуваш со истите ?

Дали сакаш да извлекуваш суштински заклучоци базирани на податоци?


Доколку одговорот е Да, тогаш овој курс е за тебе.


Што може Data Science да ти овозможи?

- Збирен преглед на поголеми бази на податоци и манипулација на истите

- Квалитетни заклучоци од податоците

- Откривање на скриени трендови во податоците

- Поквалитетни одлуки врз основа на информациите со кои располагаш


Што ќе научиш?

1. Што претставува Data Science

2. Области на примена на Data Science

3. Пречистување на бази и нивно предпроцесирање

4. Визуелизација на податоци

5. Python: Програмски јазик за Data Science

6. Machine Learning методи

7. Data science - пресек по индустрии и можност за кариера


За кого е наменет овој курс?

✓ Претприемачи

✓ Вработени во сектори каде се работи со податоци (бази)

✓ Сопственици на компании

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Сите кои сакаат да донесат подбра бизнис одлука преку визуелен приказ на податоци

✓ Студенти со развиено чувство за логика и аналитика


Oд учесниците е потребно:

- Да се наоружаат со внимание

- Да носат свој лаптоп 

- Да имаат аналитчки способности и желба за запознавање со Data Science

Data Science е една од најбараните и најплатените професии на 21-век. Се проценува дека само до 2020 година ќе се отворат над 100.000 нови работни места поврзани со Data Scince, не само во областите поврзани со програмирање, финансии и business inteligence, туку и во здравството, осигурувањето, FMCG секторот и речиси во секоја област која располага со големи бази на податоци.

Станува збор за мулти-дисциплинарна област која што користи техники од анализа на податоци, статистика и програмирање со цел да се добие знаење, увид и заклучоци на основните причини на некој процес.

Овој курс ќе ти овозможи да разбереш што всушност претставува Data Science и кои се можностите кои ги нуди во различни индустрии и во кариерниот развој, преку практични примери од секојдневниот живот.


Дали сакаш да работиш со податоци и да управуваш со истите ?

Дали сакаш да извлекуваш суштински заклучоци базирани на податоци?


Доколку одговорот е Да, тогаш овој курс е за тебе.


Што може Data Science да ти овозможи?

- Збирен преглед на поголеми бази на податоци и манипулација на истите

- Квалитетни заклучоци од податоците

- Откривање на скриени трендови во податоците

- Поквалитетни одлуки врз основа на информациите со кои располагаш


Што ќе научиш?

1. Што претставува Data Science

2. Области на примена на Data Science

3. Пречистување на бази и нивно предпроцесирање

4. Визуелизација на податоци

5. Python: Програмски јазик за Data Science

6. Machine Learning методи

7. Data science - пресек по индустрии и можност за кариера


За кого е наменет овој курс?

✓ Претприемачи

✓ Вработени во сектори каде се работи со податоци (бази)

✓ Сопственици на компании

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Сите кои сакаат да донесат подбра бизнис одлука преку визуелен приказ на податоци

✓ Студенти со развиено чувство за логика и аналитика


Oд учесниците е потребно:

- Да се наоружаат со внимание

- Да носат свој лаптоп 

- Да имаат аналитчки способности и желба за запознавање со Data Science

Започнува на:
23.04.2019

23.04.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

1 слободно место

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Мартина Ристеска

Мартина Ристеска

За авторот

Мартина Ристеска е магистер по применети науки на Универзитетот во Торонто. Има работено како Research Assistant во лабораторијата Human Factors and Applied Statistics во Торонто кадешто вршеше истражувања во областа на Machine Learning и Statistics во соработка со Toyota. Тековно со нејзините студии во Торонто истотака беше ангажирана како асистент на предметите Статистика и Вовед во Програмирање со Python. Како млад истражувач во јули 2018 Мартина присуствуваше на втората работилница на темата cognitive robotics и AI на MIT универзитетот во Бостон.

Информации за курсот

Оцена:

Мартина Ристеска
Мартина Ристеска

Инструктор

Започнува на:
23.04.2019

23.04.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

1 слободно место

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: