Pop-up курс: Пивот табели во Excel

со: Александар Ѓурчиноски

Преку реални, чекор-по-чекор примери, во 1 ден научи да креираш Pivot табели за најефикасна интерпретација на податоци во Excel!

Со примената на Мicrosoft Excel на речиси секое работно место, Pivot табелите се суштинска алатка која треба да ја користиш за ефективно сумирање на податоци од комплексни табели.

Сакаш да извлечеш читливи заклучоци и лесно да креираш визуелни прикази од големата база на податоци кои ги менаџираш?

Сакаш да ги однесеш Excel табелите на поразбирливо ниво и да носиш паметни бизнис одлуки со леснотија?

Доколку одговорот е Да, тогаш овој курс е за тебе.

Што можат Pivot табелите да ти овозможат?

- Збирен преглед на поголем износ на податоци

 - Квалитетни заклучоци од податоците   

- Oткривање на скриени трендови во податоците

- Поквалитетни одлуки врз основа на информациите со кои располагаш

- Креирање визуелен графикон за согледување на состојбата на твојот бизнис, истражување или било кој аспект на обработка на податоци

Pivot табелите се вашата алатка за сумаризација, сортирање, групирање и броење на податоци кои се наоѓаат во вид на табеларен приказ. 

Сумите и износите можеби се само бројки, но нивните релации со останатите колони од истата или друга табела можеби кријат огромен потенцијал за раст. Во свет во кој сме бомбардирани со информации од сите страни, откриј како со Excel Pivot табела и неколку клика од истите информации да добиеш вредност!

Што ќе научиш?

✓Што претставува Pivot табела

✓ Како да дизајнираш Pivot табела

✓Како да манипулираш со редови и колони

✓ Како да креираш резултат кој ќе биде читлив и ќе ти отвори пат до права одлука

✓Како да дизајнираш динамичка табела (база) која ќе биде поврзана со Pivot табела

✓ Што e Sllicer и како да манипулираш со него

✓ Како визуелно да ги прикажеш податоците од Pivot табелата (со графикон)

За кого е наменет овој курс?

✓ Претприемачи

✓ Вработени во дивизии каде се работи со табели на податоци (бази)

✓ Сопственици на компании

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Сите кои сакаат да донесат одлука преку визуелен приказ на податоци

✓ Студенти

Oд учесниците е потребно:

- Да имаат инсталирано Ексел 2010/2013 или 2016

- Да носат свој лаптоп==========================================================


Дали си менаџер или сопственик на компанија?

Компаниите можат да се претплатат на еднодневните Pop-Up курсеви. За 50€ месечно ќе добиете 4 билети кои вработените од компанијата ќе можат да ги искористат за претстојниот месец. Претплатата може да се изврши за 1 месец или за повеќе месеци.

Без разлика дали сакате да иновирате, да ги наградите или да ги едуцирате вработените, Pop-Up курсевите ќе ви помогнат да изградите посилен тим и подобри бизнис резултати.

Исконтактирајте не на contact@brainster.co или на 071337169 за сите информации поврзани со месечната претплата.


Преку реални, чекор-по-чекор примери, во 1 ден научи да креираш Pivot табели за најефикасна интерпретација на податоци во Excel!

Со примената на Мicrosoft Excel на речиси секое работно место, Pivot табелите се суштинска алатка која треба да ја користиш за ефективно сумирање на податоци од комплексни табели.

Сакаш да извлечеш читливи заклучоци и лесно да креираш визуелни прикази од големата база на податоци кои ги менаџираш?

Сакаш да ги однесеш Excel табелите на поразбирливо ниво и да носиш паметни бизнис одлуки со леснотија?

Доколку одговорот е Да, тогаш овој курс е за тебе.

Што можат Pivot табелите да ти овозможат?

- Збирен преглед на поголем износ на податоци

 - Квалитетни заклучоци од податоците   

- Oткривање на скриени трендови во податоците

- Поквалитетни одлуки врз основа на информациите со кои располагаш

- Креирање визуелен графикон за согледување на состојбата на твојот бизнис, истражување или било кој аспект на обработка на податоци

Pivot табелите се вашата алатка за сумаризација, сортирање, групирање и броење на податоци кои се наоѓаат во вид на табеларен приказ. 

Сумите и износите можеби се само бројки, но нивните релации со останатите колони од истата или друга табела можеби кријат огромен потенцијал за раст. Во свет во кој сме бомбардирани со информации од сите страни, откриј како со Excel Pivot табела и неколку клика од истите информации да добиеш вредност!

Што ќе научиш?

✓Што претставува Pivot табела

✓ Како да дизајнираш Pivot табела

✓Како да манипулираш со редови и колони

✓ Како да креираш резултат кој ќе биде читлив и ќе ти отвори пат до права одлука

✓Како да дизајнираш динамичка табела (база) која ќе биде поврзана со Pivot табела

✓ Што e Sllicer и како да манипулираш со него

✓ Како визуелно да ги прикажеш податоците од Pivot табелата (со графикон)

За кого е наменет овој курс?

✓ Претприемачи

✓ Вработени во дивизии каде се работи со табели на податоци (бази)

✓ Сопственици на компании

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Сите кои сакаат да донесат одлука преку визуелен приказ на податоци

✓ Студенти

Oд учесниците е потребно:

- Да имаат инсталирано Ексел 2010/2013 или 2016

- Да носат свој лаптоп==========================================================


Дали си менаџер или сопственик на компанија?

Компаниите можат да се претплатат на еднодневните Pop-Up курсеви. За 50€ месечно ќе добиете 4 билети кои вработените од компанијата ќе можат да ги искористат за претстојниот месец. Претплатата може да се изврши за 1 месец или за повеќе месеци.

Без разлика дали сакате да иновирате, да ги наградите или да ги едуцирате вработените, Pop-Up курсевите ќе ви помогнат да изградите посилен тим и подобри бизнис резултати.

Исконтактирајте не на contact@brainster.co или на 071337169 за сите информации поврзани со месечната претплата.


Започнува на:
08.04.2019

08.04.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

2 слободни места

- инсталиран Ексел 2010/2013 или 2016 - лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Александар Ѓурчиноски

Александар Ѓурчиноски

Бизнис аналитичар

За авторот

5+ години работно искуство со Microsoft Excel, бизнис анализа и обработка на податаци. 6 месечно искуство како full-stuck developer за web апликации.

Вработен како Специјалист за планирање и контрола на категории, т.е бизнис аналитичар за Ramstore Македонија. Претходно работно искуство како аналитичар во Стопанска Банка АД Скопје, и во Унгарската Национална Трговска Куќа во Македонија.


Информации за курсот

Оцена:

Александар Ѓурчиноски
Александар Ѓурчиноски

Инструктор

Започнува на:
08.04.2019

08.04.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

2 слободни места

- инсталиран Ексел 2010/2013 или 2016 - лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: