Гостинско предавање: Вовед во Data Science: Knowledge Graphs

со: Милош Јовановиќ

Научи како концептот на Knowledge Graphs може да ти помогне во обработката на податоци. 

Запознај се со податочниот модел (RDF) и методите (Linked Data) кои овозможуваат креирање на Knowledge Graphs, графови со паметни податоци во кои нивното значење и поврзаност се недвосмилено дефинирани.

Linked Data се однесува на организација на податоците во графови и нивно поврзување, во хетерогена околина - кога податоците доаѓаат од различни извори и од различни автори. Научете како да ги консолидирате вашите податоци, за да можете со помош на Data Science техники да ги извлечете потребните информации од нив и да преземете соодветна акција.

Knowledge Graph e модел на знаење креиран од експерти за subject-matter, често со помош на интелигентни алгоритми на машинско учење. Овој модел обезбедува структура и заеднички интерфејс за сите ваши податоци и овозможува креирање на интелигентни мултилатерални релации низ вашите бази на податоци.

Структуиран како додатен виртуелен слој од податоци, Knowledge Graph-от лежи врз вашите постоечки датасетови и ги поврзува сите ваши податоци, без разлика дали се структуирани или не. Поради таквата флексибилност оваа технологија се наметна во повеќе индустрии како фармација, ИТ, телекомуникации, па дури и во големите владини организации.

Што ќе научиш?

✓ Што е RDF и како овозможува моделирање на податоци во поврзани графови, т.е. Linked Data

✓ Како со Linked Data принципите да креираш консолидиран Knowledge Graph од хетерогени податоци

✓ Ќе дознаеш како со SPARQL можеш да селектираш податоци од твои, но и други јавни Knowledge Graphs, за да ќе добиеш подобра податочна основа за Data Science анализа

✓ Како Linked Data и Knowledge Graphs се користат за аналитика во доменот на лекови, болести, храна, финансии, криминал, итн.

 ✓ Ќе добиеш одговори и насоки од инструкторот со цел да ги претвориш твоите вештини во успешна кариера

За кого е наменет овој курс?

✓ Сите кои сакаат да се запознаат со можностите и намената на Knowledge Graphs и Linked Data

✓ Сите кои сакаат да работат Data Science со хетерогени податоци

Совладај ги основите на Knowledge Graphs и Linked Data како основа за Data Science преку интензивна работилница со д-р Милош Јовановиќ - универзитетски професор и професионалец со долгогодишно искуство во областа.

-------------------------------------

Дали си менаџер или сопственик на компанија?

Компаниите можат да се претплатат на еднодневните Pop-Up курсеви. За 50€ месечно ќе добиете 4 билети кои вработените од компанијата ќе можат да ги искористат за претстојниот месец. Претплатата може да се изврши за 1 месец или за повеќе месеци.

Без разлика дали сакате да иновирате, да ги наградите или да ги едуцирате вработените, Pop-Up курсевите ќе ви помогнат да изградите посилен тим и подобри бизнис резултати.

Исконтактирајте не на contact@brainster.co за сите информации поврзани со месечната претплата.


Научи како концептот на Knowledge Graphs може да ти помогне во обработката на податоци. 

Запознај се со податочниот модел (RDF) и методите (Linked Data) кои овозможуваат креирање на Knowledge Graphs, графови со паметни податоци во кои нивното значење и поврзаност се недвосмилено дефинирани.

Linked Data се однесува на организација на податоците во графови и нивно поврзување, во хетерогена околина - кога податоците доаѓаат од различни извори и од различни автори. Научете како да ги консолидирате вашите податоци, за да можете со помош на Data Science техники да ги извлечете потребните информации од нив и да преземете соодветна акција.

Knowledge Graph e модел на знаење креиран од експерти за subject-matter, често со помош на интелигентни алгоритми на машинско учење. Овој модел обезбедува структура и заеднички интерфејс за сите ваши податоци и овозможува креирање на интелигентни мултилатерални релации низ вашите бази на податоци.

Структуиран како додатен виртуелен слој од податоци, Knowledge Graph-от лежи врз вашите постоечки датасетови и ги поврзува сите ваши податоци, без разлика дали се структуирани или не. Поради таквата флексибилност оваа технологија се наметна во повеќе индустрии како фармација, ИТ, телекомуникации, па дури и во големите владини организации.

Што ќе научиш?

✓ Што е RDF и како овозможува моделирање на податоци во поврзани графови, т.е. Linked Data

✓ Како со Linked Data принципите да креираш консолидиран Knowledge Graph од хетерогени податоци

✓ Ќе дознаеш како со SPARQL можеш да селектираш податоци од твои, но и други јавни Knowledge Graphs, за да ќе добиеш подобра податочна основа за Data Science анализа

✓ Како Linked Data и Knowledge Graphs се користат за аналитика во доменот на лекови, болести, храна, финансии, криминал, итн.

 ✓ Ќе добиеш одговори и насоки од инструкторот со цел да ги претвориш твоите вештини во успешна кариера

За кого е наменет овој курс?

✓ Сите кои сакаат да се запознаат со можностите и намената на Knowledge Graphs и Linked Data

✓ Сите кои сакаат да работат Data Science со хетерогени податоци

Совладај ги основите на Knowledge Graphs и Linked Data како основа за Data Science преку интензивна работилница со д-р Милош Јовановиќ - универзитетски професор и професионалец со долгогодишно искуство во областа.

-------------------------------------

Дали си менаџер или сопственик на компанија?

Компаниите можат да се претплатат на еднодневните Pop-Up курсеви. За 50€ месечно ќе добиете 4 билети кои вработените од компанијата ќе можат да ги искористат за претстојниот месец. Претплатата може да се изврши за 1 месец или за повеќе месеци.

Без разлика дали сакате да иновирате, да ги наградите или да ги едуцирате вработените, Pop-Up курсевите ќе ви помогнат да изградите посилен тим и подобри бизнис резултати.

Исконтактирајте не на contact@brainster.co за сите информации поврзани со месечната претплата.


Започнува на:
11.12.2019

11.12.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

5 слободни места

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Нов курс

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Милош Јовановиќ

Милош Јовановиќ

За авторот

Д-р Милош Јовановиќ е експерт во областа на Knowledge Graphs, со долгогодишно искуство во академија и индустрија.

Неговиот поширок научен интерес ги опфаќа областите на Linked Data, Open Data, Knowledge Graphs и Data Science, теми на кои има објавено бројни научни трудови. Учесник е и на неколку меѓународни истражувачки проекти од овие области.

Тој е доцент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), на УКИМ. Работи и R&D со OpenLink Software од Велика Британија, водечка компанија во индустријата на складирање на граф-базирани податоци.

Веб страна

http://mjovanovik.com/

Информации за курсот

Нов курс

Милош Јовановиќ
Милош Јовановиќ

Инструктор

Започнува на:
11.12.2019

11.12.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

5 слободни места

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: