Pop-up курс: Вовед во анализа на податоци во Excel

со: Александар Ѓурчиноски

Запознај се со основите на Microsoft Excel преку 4 часовна работилница и примени ги веднаш во секојдневната работа!

Зголеми ја ефикасноста на работењето преку кратенки и правилен распоред на табели. Правилното внесување на податоци во Microsoft Excel ќе ти донесе поглема ефикасност и ќе ти заштеди време.

Не постои систем во кој Microsoft Excel не е вклучен во извршување на било која функција.

Што ќе научиш?

✓Да ги читаш и пишуваш правилно сите податоци во Excel

✓Како функционираат податоците во позадина

✓ Како да постигнеш поголем ефект и ефикасност од користење на Excel

✓Кратенки и термини во Excel

✓ Како се креираат правилен распоред на табели 

✓ Динамички табели

✓ Типови на податоци во ексел

✓ Што е фасада во екесл и напредно форматирање на податоци

✓ Алатка за правилно распоредување и прочистување на податоците во Ексел

За кого е наменет овој курс?

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Претприамачи

✓ Сите кои сакаат да навлезат во светот на податоците

✓ Студенти кои сакаат да стекнат познавање на Ексел

✓ Вработени во дивизии каде се работи со табели на податоци (бази)

==========================================================

Дали си менаџер или сопственик на компанија?

Компаниите можат да се претплатат на еднодневните Pop-Up курсеви. За 50€ месечно ќе добиете 4 билети кои вработените од компанијата ќе можат да ги искористат за претстојниот месец. Претплатата може да се изврши за 1 месец или за повеќе месеци.

Без разлика дали сакате да иновирате, да ги наградите или да ги едуцирате вработените, Pop-Up курсевите ќе ви помогнат да изградите посилен тим и подобри бизнис резултати.

Исконтактирајте не на contact@brainster.co или на 071337169 за сите информации поврзани со месечната претплата.

Запознај се со основите на Microsoft Excel преку 4 часовна работилница и примени ги веднаш во секојдневната работа!

Зголеми ја ефикасноста на работењето преку кратенки и правилен распоред на табели. Правилното внесување на податоци во Microsoft Excel ќе ти донесе поглема ефикасност и ќе ти заштеди време.

Не постои систем во кој Microsoft Excel не е вклучен во извршување на било која функција.

Што ќе научиш?

✓Да ги читаш и пишуваш правилно сите податоци во Excel

✓Како функционираат податоците во позадина

✓ Како да постигнеш поголем ефект и ефикасност од користење на Excel

✓Кратенки и термини во Excel

✓ Како се креираат правилен распоред на табели 

✓ Динамички табели

✓ Типови на податоци во ексел

✓ Што е фасада во екесл и напредно форматирање на податоци

✓ Алатка за правилно распоредување и прочистување на податоците во Ексел

За кого е наменет овој курс?

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Претприамачи

✓ Сите кои сакаат да навлезат во светот на податоците

✓ Студенти кои сакаат да стекнат познавање на Ексел

✓ Вработени во дивизии каде се работи со табели на податоци (бази)

==========================================================

Дали си менаџер или сопственик на компанија?

Компаниите можат да се претплатат на еднодневните Pop-Up курсеви. За 50€ месечно ќе добиете 4 билети кои вработените од компанијата ќе можат да ги искористат за претстојниот месец. Претплатата може да се изврши за 1 месец или за повеќе месеци.

Без разлика дали сакате да иновирате, да ги наградите или да ги едуцирате вработените, Pop-Up курсевите ќе ви помогнат да изградите посилен тим и подобри бизнис резултати.

Исконтактирајте не на contact@brainster.co или на 071337169 за сите информации поврзани со месечната претплата.

Започнува на:

18.02.2019

18:00-22:00

10.06.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

Нема слободни места

2 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Оцена:

Категорија:
Тагови:
Сподели:

Александар Ѓурчиноски

Александар Ѓурчиноски

Бизнис аналитичар

За авторот

5+ години работно искуство со Microsoft Excel, бизнис анализа и обработка на податаци. 6 месечно искуство како full-stuck developer за web апликации.

Вработен како Специјалист за планирање и контрола на категории, т.е бизнис аналитичар за Ramstore Македонија. Претходно работно искуство како аналитичар во Стопанска Банка АД Скопје, и во Унгарската Национална Трговска Куќа во Македонија.


Информации за курсот

Оцена:

Александар Ѓурчиноски
Александар Ѓурчиноски

Инструктор

Започнува на:

18.02.2019

18:00-22:00

10.06.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

Нема слободни места

2 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови: