Pop-up курс: Вовед во анализа на податоци во Excel

со: Александар Ѓурчиноски

Запознај се со основите на Microsoft Excel преку 4 часовна работилница и примени ги веднаш во секојдневната работа!

Зголеми ја ефикасноста на работењето преку кратенки и правилен распоред на табели. Правилното внесување на податоци во Microsoft Excel ќе ти донесе поглема ефикасност и ќе ти заштеди време.

Не постои систем во кој Microsoft Excel не е вклучен во извршување на било која функција.

Што ќе научиш?

✓Да ги читаш и пишуваш правилно сите податоци во Excel

✓Како функционираат податоците во позадина

✓ Како да постигнеш поголем ефект и ефикасност од користење на Excel

✓Кратенки и термини во Excel

✓ Како се креираат правилен распоред на табели 

✓ Динамички табели

✓ Типови на податоци во ексел

✓ Што е фасада во екесл и напредно форматирање на податоци

✓ Алатка за правилно распоредување и прочистување на податоците во Ексел

За кого е наменет овој курс?

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Претприамачи

✓ Сите кои сакаат да навлезат во светот на податоците

✓ Студенти кои сакаат да стекнат познавање на Ексел

✓ Вработени во дивизии каде се работи со табели на податоци (бази)

==========================================================

Компаниите имаат можност на месечна претплата со што вработените може да посетуваат било кој од еднодневните курсевите во месецот.

Преку супер-интензивна 4 часовна програма вработените ќе ги стекнат најактуелните вештини кои се потребни на компанијата, за краток период. 

Запознај се со основите на Microsoft Excel преку 4 часовна работилница и примени ги веднаш во секојдневната работа!

Зголеми ја ефикасноста на работењето преку кратенки и правилен распоред на табели. Правилното внесување на податоци во Microsoft Excel ќе ти донесе поглема ефикасност и ќе ти заштеди време.

Не постои систем во кој Microsoft Excel не е вклучен во извршување на било која функција.

Што ќе научиш?

✓Да ги читаш и пишуваш правилно сите податоци во Excel

✓Како функционираат податоците во позадина

✓ Како да постигнеш поголем ефект и ефикасност од користење на Excel

✓Кратенки и термини во Excel

✓ Како се креираат правилен распоред на табели 

✓ Динамички табели

✓ Типови на податоци во ексел

✓ Што е фасада во екесл и напредно форматирање на податоци

✓ Алатка за правилно распоредување и прочистување на податоците во Ексел

За кого е наменет овој курс?

✓ Бизнис аналитичари кои сакаат да влијаат врз својата компанија преку аналитика на податоци

✓ Претприамачи

✓ Сите кои сакаат да навлезат во светот на податоците

✓ Студенти кои сакаат да стекнат познавање на Ексел

✓ Вработени во дивизии каде се работи со табели на податоци (бази)

==========================================================

Компаниите имаат можност на месечна претплата со што вработените може да посетуваат било кој од еднодневните курсевите во месецот.

Преку супер-интензивна 4 часовна програма вработените ќе ги стекнат најактуелните вештини кои се потребни на компанијата, за краток период. 

Започнува на:
18.02.2019

18.02.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

11 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Нов курс

Категорија:
Тагови:

vo

Сподели:

Александар Ѓурчиноски

Александар Ѓурчиноски

Бизнис аналитичар

За авторот

5+ години работно искуство со Microsoft Excel, бизнис анализа и обработка на податаци. 6 месечно искуство како full-stuck developer за web апликации.

Вработен како Специјалист за планирање и контрола на категории, т.е бизнис аналитичар за Ramstore Македонија. Претходно работно искуство како аналитичар во Стопанска Банка АД Скопје, и во Унгарската Национална Трговска Куќа во Македонија.


Информации за курсот

Нов курс

Александар Ѓурчиноски
Александар Ѓурчиноски

Инструктор

Започнува на:
18.02.2019

18.02.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

11 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија:
Тагови:

vo