Pop-up курс: Вовед во Google рекламирање

со: Калин Марковиќ


Запознај се со основите на една од најмоќните платформи за рекламирање - Google Ads и направи ја твојата прва кампања! 

На 4-часовната работилница посветена на рекламирање преку Google, ќе се запознаеш со можностите на рекламирање кои ги нуди оваа мрежа. Ќе дознаеш каков тип на реклами можеш да креираш и каде тие може да се прикажуваат (Search Network, GDN, YouTube). 

Ќе креираме кампања која ќе се прикажува на пребарувачот на Google (Search network campaign) и ќе зборуваме за тоа што е потребно за нашата реклама да биде меѓу првите резултати од пребарувањето. 

Ќе зборуваме и за тоа како можеш да ги следиш ефектите од креираните реклами и како преку увидот во резултатите да ги подобриш рекламите за да добиеш уште подобри ефекти. 

Покрај тоа што ќе ти помогне да научиш како функционира системот на рекламирање на Google, овој курс ќе ти помогне да стекнеш поголемо разбирање за интернет рекламирањето воопшто, а со тоа и за огромните можности што ги нуди дигиталниот маркетинг. 

Што ќе научиш? 

✓Запознавање со Google Ads платформата за рекламирање 

✓Каде се прикажуваат рекламите креирани преку Google Ads 

✓Кои се предностите на рекламирањето преку Google Ads 

✓Запознавање со основната терминологија и најчесто користените поими

✓Подготовки за кампањата 

✓Структурирање на кампањата согласно природата на твојот бизнис 

✓Дефинирање на целната група 

✓Избор на клучни зборови - keywords со кои ќе таргетираме 

✓Креирање на кампањата 

✓Таргетирање по демографски и геолокациски параметри 

✓Креирање на ad groups и таргетирање со клучни зборови 

✓Креирање на реклами во рамки на кампањата 

✓Проширување на рекламата со екстензии 

✓Добри практики на пишување на рекламата 

✓Следење на резултатите од кампањата 

✓Кои се најважните извештаи што треба да ги следиме 

✓Кои се најважните метрики што треба да ги следиме (KPI`s) 

✓Оптимизација на кампањата 

✓Како согласно резултатите да ја оптимизираме кампањата за да добиеме уште подобри резултати 

За кого е наменета оваа работилница? 

Ако твојата работа е поврзана со маркетинг или размислуваш за кариера на ова поле, ако имаш сопствен бизнис или си во фаза на развивање старт-ап, ако имаш услуга или производ за кои сакаш да дознаат што повеќе луѓе или едноставно сакаш да се надградиш со вештина која е интересна и мошне ценета, воведниот курс за Google Ads е местото од каде што треба да почнеш. 

========================================================== 


Дали си менаџер или сопственик на компанија? Компаниите можат да се претплатат на еднодневните Pop-Up курсеви. За 50€ месечно ќе добиете 4 билети кои вработените од компанијата ќе можат да ги искористат за претстојниот месец. 

Претплатата може да се изврши за 1 месец или за повеќе месеци. Без разлика дали сакате да иновирате, да ги наградите или да ги едуцирате вработените, Pop-Up курсевите ќе ви помогнат да изградите посилен тим и подобри бизнис резултати. 

Исконтактирајте не на contact@brainster.co за сите информации поврзани со месечната претплата.


Запознај се со основите на една од најмоќните платформи за рекламирање - Google Ads и направи ја твојата прва кампања! 

На 4-часовната работилница посветена на рекламирање преку Google, ќе се запознаеш со можностите на рекламирање кои ги нуди оваа мрежа. Ќе дознаеш каков тип на реклами можеш да креираш и каде тие може да се прикажуваат (Search Network, GDN, YouTube). 

Ќе креираме кампања која ќе се прикажува на пребарувачот на Google (Search network campaign) и ќе зборуваме за тоа што е потребно за нашата реклама да биде меѓу првите резултати од пребарувањето. 

Ќе зборуваме и за тоа како можеш да ги следиш ефектите од креираните реклами и како преку увидот во резултатите да ги подобриш рекламите за да добиеш уште подобри ефекти. 

Покрај тоа што ќе ти помогне да научиш како функционира системот на рекламирање на Google, овој курс ќе ти помогне да стекнеш поголемо разбирање за интернет рекламирањето воопшто, а со тоа и за огромните можности што ги нуди дигиталниот маркетинг. 

Што ќе научиш? 

✓Запознавање со Google Ads платформата за рекламирање 

✓Каде се прикажуваат рекламите креирани преку Google Ads 

✓Кои се предностите на рекламирањето преку Google Ads 

✓Запознавање со основната терминологија и најчесто користените поими

✓Подготовки за кампањата 

✓Структурирање на кампањата согласно природата на твојот бизнис 

✓Дефинирање на целната група 

✓Избор на клучни зборови - keywords со кои ќе таргетираме 

✓Креирање на кампањата 

✓Таргетирање по демографски и геолокациски параметри 

✓Креирање на ad groups и таргетирање со клучни зборови 

✓Креирање на реклами во рамки на кампањата 

✓Проширување на рекламата со екстензии 

✓Добри практики на пишување на рекламата 

✓Следење на резултатите од кампањата 

✓Кои се најважните извештаи што треба да ги следиме 

✓Кои се најважните метрики што треба да ги следиме (KPI`s) 

✓Оптимизација на кампањата 

✓Како согласно резултатите да ја оптимизираме кампањата за да добиеме уште подобри резултати 

За кого е наменета оваа работилница? 

Ако твојата работа е поврзана со маркетинг или размислуваш за кариера на ова поле, ако имаш сопствен бизнис или си во фаза на развивање старт-ап, ако имаш услуга или производ за кои сакаш да дознаат што повеќе луѓе или едноставно сакаш да се надградиш со вештина која е интересна и мошне ценета, воведниот курс за Google Ads е местото од каде што треба да почнеш. 

========================================================== 


Дали си менаџер или сопственик на компанија? Компаниите можат да се претплатат на еднодневните Pop-Up курсеви. За 50€ месечно ќе добиете 4 билети кои вработените од компанијата ќе можат да ги искористат за претстојниот месец. 

Претплатата може да се изврши за 1 месец или за повеќе месеци. Без разлика дали сакате да иновирате, да ги наградите или да ги едуцирате вработените, Pop-Up курсевите ќе ви помогнат да изградите посилен тим и подобри бизнис резултати. 

Исконтактирајте не на contact@brainster.co за сите информации поврзани со месечната претплата.

Започнува на:
03.10.2019

03.10.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

10 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.

Нов курс

Категорија:
Сподели:

Калин Марковиќ

Калин Марковиќ

Marketing Specialist

За авторот

Kaлин има искуство во media planing, креирање и имплементирање на маркетинг стратегии, особено на дигитални платформи како Google Ads и FB for bussiness. Има работено на кампањи на Европскиот, како и локалните пазар, особено во IT, финансиската индустрија и FMCG. Смета дека добрата анализа на податоци и здравата маркетинг логика е најважна во креирање на успешни кампањи. Има магистрирано на тема „Big Data и маркетинг автоматизација и начините на коишто тие го менуваат стратегискиот комуникациски процес“ и се надева дека тоа е доволно да го вработат во некој мултимилионски start up.

Веб страна

Информации за курсот

Нов курс

Калин Марковиќ
Калин Марковиќ

Инструктор

Започнува на:
03.10.2019

03.10.2019

18:00-22:00

4 часа

1200 ден.

10 слободни места

Лаптоп

Курсот е пополнет или е завршен.

По завршувањето на курсот сите учесници ќе добијат сертификат.


Сподели:
Категорија: