Профил

Дарјан Раденковиќ

Дарјан Раденковиќ

Digital Marketing Specialist at Winner - Vienna Insurance Group

Биографија

Дипломиран филолог на катедрата за општа и компаративна книжевности и магистер по комуникации на УКИМ.

Професионално искуство како асистент на Факултетот за комуникации и медиуми на ЕУРМ и дел од проектот за медиумска писменост на МИМ. Го води Секторот за маркетинг на Винер – Виена Иншуренс Груп во период од 4 години, од кои последните 2 е поактивно ангажиран во искористување на можностите на дигиталниот маркетинг во индустријата.

Во моментов е дел од тимот на агенцијата за дигитален маркетинг – New Media, каде меѓу другото е одговорен за управување со платформите за аналитика и огласување на Google (Google Analytics и Google AdWords) .

Веб-локација


Во моментов Дарјан не е учесник на ниту еден курс.