Профил

Ива Трембелиева

Ива Трембелиева

COO - Оперативен директор во Grouper.mk

Биографија

Инженер по индустриски дизајн и маркетинг, работи во областа на дигиталниот маркетинг, а моментално е COO [Oперативен директор] во Grouper.mk. 

Нејзината работа, покрај примарната функција, највеќе се фокусира на креатива и водење на маркетинг кампањи, платено рекламирање на социјалните мрежи особено Facebook и Instagram, како и реализација и креирање на визуелен идентитет за потребите на кампањите и социјалните медиуми. 

Веб-локација

https://grouper.mk/


Во моментов Ива не е учесник на ниту еден курс.