Профил

Петар  Лазаров

Петар Лазаров

Ко-сопственик, маркетинг и продажен консултант, автор

Биографија

Ко-сопственик на МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ, маркетинг и продажен консултант, автор и 3та генерација обучувач. 

МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ (www.macedonia-export.com) е уникатен и единствен вид на компанија која ги застапува Македонските производители во избраните извозни пазари.  

МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ консалтинг (www.macedonia-consulting.com) е посебен вид на консултантска и БРЕНДИНГ компанија која е специјализирана во маркетинг, брендинг, продажба, експорт и развој на човечки капацитети. 

Како најголема конкурентска предност претставува комбинацијата од теоретското знаење и искуството од пракса, работејќи на двата бренда на компанијата MAMA'S (www.mamasfood.mk) и TIP OF THE WEEK (прирачник за личен и професионален развој). Двата БРЕНДА, од аспект на резултати и квалитет ги подигнаа стандардите во Македонија и тоа во две различни индустрии.


Веб-локација

http://macedonia-consulting.com